ГРИЖА ЗА СЕКОЈА ФАЗА ОД ЖИВОТОТ НА ЖЕНАТА  

 • Гинеколошки ЕХО прегледи
 • Рана детекција на промени на гениталните органи - ПАП тест,
 • Видео колпоскопија,
 • ХПВ типизација,
 • Биопсија 

VIDEO PREZENTACIJA

Микробиолошки брисеви:

 • Chlamydia
 • Mycoplasma
 • Ureaplasma

Следење на бременоста со најсовремен ЕХО апарат 4D (3D live),

Doppler на крвни садови

CTG – кардиотокографија 

Совети за бременост

За сите наши редовни пациентки-гратис 4D ЕХО со фото и CD запис

 • Лабораториски анализи
 • Испитување и третман на стерилитет
 • Совети за контрацепција
 • Клинички и ЕХО прегледи на дојки

GINEKOLOSKI ORDINACII

Dr KOKOROMANOVSKA

Dr KOKOROMANOVSKA
Najdobrite ginekoloski ordinacii vo Makedonija,ginekoloski pregledi od vrvni ginekolozi,uspesno lekuvanje na sterilitet,vestacko oploduvanje, in vitro,sledenje na bremenost,PAPA test,rana detekcija na promena na genitalni organi,spermogram

Гинеколошка ординација Гинеа успешно се занимава со проблематиката на: 

 • стерилитет,
 • врши контрола на бременост,
 • колпоскопија,
 • ехо дијагностика,
 • брис папаниколау
 • сите видови бактериолошки брисеви,
 • спермограм и др. 

Гинеколошката ординација се наоѓа во срцето на Старата скопска чаршија,

на улица Пушкарска број 33. 

Задоволството на пациентите сите овие години се доказ за професионалното и квалитетно третирање и следење на секој пациент. 

Гинеколошката ординација Гинеа од Скопје во секое време на своите пациенти и овозможува максимално внимание и стручност во решавање на нивните проблеми. 

Гинеколошка ординација Гинеа започна со својата работа во 1994 година.

ЗАКАЖЕТЕ ПРЕГЛЕД НА 070 644 644

GINEKOLOSKI ORDINACII

GINEA

GINEA
Најдобрите гинеколошки ординации во МК, прегледи, ехо, 3-D ултразвучен апарат, ултра пулсен диоден ласер, лабораторија МК МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ... Najdobrite ginekoloski ordinacii vo MK, pregledi, eho, 3-D ultrazvucen aparat, ultra pulsen dioden laser, laboratorija... MK MAKEDONIJA SKOPJE...

КОРИСНИ ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ:

 

 

 

3D ULTRA ZVUK, 3D ULTRA ZVUK MK, 3D ULTRAZVUK, 3D ULTRAZVUK MK SKOPJE, 3Д УЛТРАЗВУК, ABDOMINALNO EHO, AKUSERSTVO, BELOPRANJE SIMPTOMI SKOPJE MK, BIOPSIJA NA GRLO NA MATKA, BIOPSIJA NA GRLOTO NA MATKATA SKOPJE MK, BOLNICA MK, BRIS PAP-TEST, BRIS PAP-TEST SKOPJE MK, CIN 1 CIN 2 ILI CIN 3 SKOPJE MK, DIJAGNOSTIKA NA STERILITET MK, EHO NA DOJKA, EHO PREGLED MK SKOPJE, EHO PREGLED SKOPJE, EHO PREGLED SKOPJE MK, ENDOCERVIKALNA KIRETAZA, ENDOCERVIKALNA KIRETAZA SKOPJE MK, GINEKOLOG, GINEKOLOG MK SKOPJE, GINEKOLOG SKOPJE, GINEKOLOG SKOPJE MK, GINEKOLOG VO SKOPJE, GINEKOLOGIJA, GINEKOLOGIJA MAKEDONIJA, GINEKOLOGIJA SKOPJE, GINEKOLOGIJA SKOPJE MK, GINEKOLOSKA DIJAGNOSTIKA, GINEKOLOSKA OPERATIVNA ONKOLOGIJA, GINEKOLOSKA OPERATIVNA ONKOLOGIJA SKOPJE MK, GINEKOLOSKI INFEKCII, GINEKOLOSKI INTERVENCII, GINEKOLOSKI ORDINACII VO SKOPJE, GINEKOLOSKI PREGLEDI MK, GINEKOLOSKI PREGLEDI SKOPJE MK, HUMAN PAPILOMA VIRUS HPV, HUMAN PAPILOMA VIRUS HPV SKOPJE MK, INSEMINACIJA, KABINET ZA STERILITET MK, KOLPOSKOPIJA, KONIZACIJA, KONIZACIJA SKOPJE MK, KONTROLA NA BREMENOST, KONTROLA NA NORMALNA BREMENOST, KONTROLA NA RIZICNA BREMENOST, KONTROLI KAJ GINEKOLOG, KONTROLI KAJ GINEKOLOG SKOPJE MK, LECENJE NA BELO PRANJE, LECENJE NA BELO PRANJE SKOPJE MK, LECENJE NEPLODNOST MK, LECENJE NEPLODNOST SKOPJE MK, LEKUVANJE NA BEL ISCEDOK, LEKUVANJE NA BEL ISCEDOK SKOPJE MK, LEKUVANJE NA BELO PRANJE, LEKUVANJE NA BELO PRANJE SKOPJE MK, LEKUVANJE NA STERILITET, LEKUVANJE NA VAGINALEN SEKRET, LEKUVANJE NA VAGINALEN SEKRET SKOPJE MK, NADZOR NA BREMENOST, PAP TEST, PAP TEST MK SKOPJE, PAP TEST SKOPJE MK, PAPA TEST, PAPA TEST MK, PAPA TEST MK SKOPJE, PAPANIKOLAU TEST, PLODNOST, PRATENJE NA BREMENOST, PRIPREMA ZA IVF, PROMENI NA GRLOTO NA MATKATA, PROMENI NA GRLOTO NA MATKATA SKOPJE MK, RAK NA ZENSKI POLOVI ORGANI, RAK NA ZENSKITE POLOVI ORGANI SKOPJE MK, RAKOT NA GRLOTO NA MATKATA, RAKOT NA GRLOTO NA MATKATA SKOPJE MK, REZULTATI PAP TEST, REZULTATI PAP TEST MK, SLEDENJE NA BREMENOST, SLEDENJE NA NORMALNA BREMENOST, SLEDENJE NA RIZICNA BREMENOST, SLEDENJE NA TRUDNICA, TEST ZA BREMENOST, TEST ZA UTVRDUVANJE NA BREMENOST, TIPOVI HPV, TIPOVI HPV SKOPJE MK, TRETMAN NA STERILITET, ULTRA ZVUK, ULTRA ZVUK SKOPJE MK, ULTRAZVUK, VAGINALEN PREGLED, VAGINALEN PREGLED SKOPJE MK, VAGINALEN SEKRET LEKUVANJE, VAGINALEN SEKRET LEKUVANJE SKOPJE MK, VAGINALNI INFEKCII, VAGINALNI INFEKCII SKOPJE MK, VAGINALNI PREGLEDI, VAGINALNO EHO, VISOKORIZICNI ONKOGENI HPV, VISOKORIZICNI ONKOGENI HPV SKOPJE MK, АБДОМИНАЛНО ЕХО, АКУШЕРСКА, БЕЛОПРАЊЕ СИМПТОМИ, БЕЛОПРАЊЕ СИМПТОМИ СКОПЈЕ, БИОПСИЈА НА ГРЛО НА МАТКА, БИОПСИЈА НА ГРЛОТО НА МАТКАТА СКОПЈЕ, БРИС ПАП-ТЕСТ, БРИС ПАП-ТЕСТ СКОПЈЕ, ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ ЛЕКУВАЊЕ, ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ ЛЕКУВАЊЕ СКОПЈЕ, ВАГИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ, ВАГИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ СКОПЈЕ, ВАГИНАЛНИ ПРЕГЛЕДИ СКОПЈЕ, ВАГИНАЛНО ЕХО, ВИСОКОРИЗИЧНИ ОНКОГЕНИ ХПВ, ВИСОКОРИЗИЧНИ ОНКОГЕНИ ХПВ СКОПЈЕ, ГИНЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ ВО СКОПЈЕ, ГИНЕКОЛОГ МК СКОПЈЕ, ГИНЕКОЛОГ СКОПЈЕ, ГИНЕКОЛОГИЈА, ГИНЕКОЛОГИЈА МК, ГИНЕКОЛОГИЈА СКОПЈЕ, ГИНЕКОЛОГИЯ СКОПИЯ, ГИНЕКОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА МК, ГИНЕКОЛОШКА ОПЕРАТИВНА ОНКОЛОГИЈА, ГИНЕКОЛОШКА ОПЕРАТИВНА ОНКОЛОГИЈА СКОПЈЕ, ГИНЕКОЛОШКИ БРИСЕВИ, ГИНЕКОЛОШКИ БРИСЕВИ СКОПЈЕ, ГИНЕКОЛОШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ, ГИНЕКОЛОШКИ ИНФЕКЦИИ, ГИНЕКОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ ВО СКОПЈЕ, ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ МК, ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ СКОПЈЕ, ДИЈАГНОСТИКА НА СТЕРИЛИТЕТ, ЕНДОМЕТРИЈАЛНА БИОПСИЈА, ЕНДОМЕТРИЈАЛНА БИОПСИЈА СКОПЈЕ, ЕНДОЦЕРВИКАЛНА КИРЕТАЖА, ЕНДОЦЕРВИКАЛНА КИРЕТАЖА СКОПЈЕ, ЕХО НА ДОЈКА, ЕХО ПРЕГЛЕД, ИНСЕМИНАЦИЈА, КАБИНЕТ ЗА СТЕРИЛИТЕТ, КОЛПОСКОПИЈА, КОЛПОСКОПИЈА СКОПЈЕ МК, КОНИЗАЦИЈА, КОНИЗАЦИЈА СКОПЈЕ, КОНТРОЛА НА БРЕМЕНОСТ, КОНТРОЛА НА НОРМАЛНА БРЕМЕНОСТ, КОНТРОЛА НА РИЗИЧНА БРЕМЕНОСТ, КОНТРОЛИ КАЈ ГИНЕКОЛОГ, КОНТРОЛИ КАЈ ГИНЕКОЛОГ СКОПЈЕ, ЛЕКУВАЊЕ НА БЕЛ ИСЦЕДОК, ЛЕКУВАЊЕ НА БЕЛ ИСЦЕДОК СКОПЈЕ, ЛЕКУВАЊЕ НА БЕЛО ПРАЊЕ, ЛЕКУВАЊЕ НА БЕЛО ПРАЊЕ СКОПЈЕ, ЛЕКУВАЊЕ НА ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ, ЛЕКУВАЊЕ НА ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ СКОПЈЕ, ЛЕКУВАЊЕ НА СТЕРИЛИТЕТ, ЛЕЧЕЊЕ НЕПЛОДНОСТ СКОПЈЕ, ЛЕЧЕЊЕ НА БЕЛО ПРАЊЕ, ЛЕЧЕЊЕ НА БЕЛО ПРАЊЕ СКОПЈЕ, ЛЕЧЕЊЕ НЕПЛОДНОСТ, НАДЗОР НА БРЕМЕНОСТ, ОДРЕДУВАЊЕ НА ПХ НА ВАГИНАТА, ОДРЕДУВАЊЕ НА ПХ НА ВАГИНАТА СКОПЈЕ, ПАП ТЕСТ, ПАП ТЕСТ СКОПЈЕ, ПАП ТЕСТ СКОПЈЕ МК, ПАПА ТЕСТ, ПАПАНИКОЛАУ ТЕСТ, ПЛОДНОСТ, ПОДГОТОВКА ЗА ИВФ, ПОДГОТОВКА ЗА ИВФ СКОПЈЕ, ПОЛИПЕКТОМИЈА, ПРАТЕЊЕ НА БРЕМЕНОСТ, ПРИПРЕМА ЗА ИВФ, ПРОМЕНИ НА ГРЛО НА МАТКА, ПРОМЕНИ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА СКОПЈЕ, РАК НА ГРЛОТО НА МАТКАТА, РАК НА ГРЛОТО НА МАТКАТА СКОПЈЕ, РАК НА ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ, РАК НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ СКОПЈЕ, РЕЗУЛТАТИ ПАП ТЕСТ, СЛЕДЕЊЕ НА БРЕМЕНОСТ, СЛЕДЕЊЕ НА НОРМАЛНА БРЕМЕНОСТ, СЛЕДЕЊЕ НА РИЗИЧНА БРЕМЕНОСТ, СЛЕДЕЊЕ НА ТРУДНИЦА, ТЕСТ ЗА БРЕМЕНОСТ, ТЕСТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТ, ТЕСТИРАЊЕ И ТРЕТМАН НА ПЦОС, ТЕСТИРАЊЕ И ТРЕТМАН НА ПЦОС СКОПЈЕ, ТИПОВИ ХПВ, ТИПОВИ ХПВ СКОПЈЕ, ТРЕТМАН НА СТЕРИЛИТЕТ, УЛТРА ЗВУК, УЛТРАЗВУЧЕН ЕХО ПРЕГЛЕД, УЛТРАЗВУЧЕН ЕХО ПРЕГЛЕД СКОПЈЕ, ХПВ ТИПИЗАЦИЈА, ХПВ ТИПИЗАЦИЈА СКОПЈЕ, ХУМАН ПАПИЛОМА ВИРУС ХПВ, ХУМАН ПАПИЛОМА ВИРУС ХПВ СКОПЈЕ, ЦЕРВИКАЛНА БИОПСИЈА, ЦЕРВИКАЛНА БИОПСИЈА СКОПЈЕ, ЦИН 1 ЦИН 2 ИЛИ ЦИН 3 СКОПЈЕ, 

 

 

 

 

 

3D ULTRA ZVUK, 3D ULTRA ZVUK MK, 3D ULTRAZVUK, 3D ULTRAZVUK MK SKOPJE, 3Д УЛТРАЗВУК, ABDOMINALNO EHO, AKUSERSTVO, BELOPRANJE SIMPTOMI SKOPJE MK, BIOPSIJA NA GRLO NA MATKA, BIOPSIJA NA GRLOTO NA MATKATA SKOPJE MK, BOLNICA MK, BRIS PAP-TEST, BRIS PAP-TEST SKOPJE MK, CIN 1 CIN 2 ILI CIN 3 SKOPJE MK, DIJAGNOSTIKA NA STERILITET MK, EHO NA DOJKA, EHO PREGLED MK SKOPJE, EHO PREGLED SKOPJE, EHO PREGLED SKOPJE MK, ENDOCERVIKALNA KIRETAZA, ENDOCERVIKALNA KIRETAZA SKOPJE MK, GINEKOLOG, GINEKOLOG MK SKOPJE, GINEKOLOG SKOPJE, GINEKOLOG SKOPJE MK, GINEKOLOG VO SKOPJE, GINEKOLOGIJA, GINEKOLOGIJA MAKEDONIJA, GINEKOLOGIJA SKOPJE, GINEKOLOGIJA SKOPJE MK, GINEKOLOSKA DIJAGNOSTIKA, GINEKOLOSKA OPERATIVNA ONKOLOGIJA, GINEKOLOSKA OPERATIVNA ONKOLOGIJA SKOPJE MK, GINEKOLOSKI INFEKCII, GINEKOLOSKI INTERVENCII, GINEKOLOSKI ORDINACII VO SKOPJE, GINEKOLOSKI PREGLEDI MK, GINEKOLOSKI PREGLEDI SKOPJE MK, HUMAN PAPILOMA VIRUS HPV, HUMAN PAPILOMA VIRUS HPV SKOPJE MK, INSEMINACIJA, KABINET ZA STERILITET MK, KOLPOSKOPIJA, KONIZACIJA, KONIZACIJA SKOPJE MK, KONTROLA NA BREMENOST, KONTROLA NA NORMALNA BREMENOST, KONTROLA NA RIZICNA BREMENOST, KONTROLI KAJ GINEKOLOG, KONTROLI KAJ GINEKOLOG SKOPJE MK, LECENJE NA BELO PRANJE, LECENJE NA BELO PRANJE SKOPJE MK, LECENJE NEPLODNOST MK, LECENJE NEPLODNOST SKOPJE MK, LEKUVANJE NA BEL ISCEDOK, LEKUVANJE NA BEL ISCEDOK SKOPJE MK, LEKUVANJE NA BELO PRANJE, LEKUVANJE NA BELO PRANJE SKOPJE MK, LEKUVANJE NA STERILITET, LEKUVANJE NA VAGINALEN SEKRET, LEKUVANJE NA VAGINALEN SEKRET SKOPJE MK, NADZOR NA BREMENOST, PAP TEST, PAP TEST MK SKOPJE, PAP TEST SKOPJE MK, PAPA TEST, PAPA TEST MK, PAPA TEST MK SKOPJE, PAPANIKOLAU TEST, PLODNOST, PRATENJE NA BREMENOST, PRIPREMA ZA IVF, PROMENI NA GRLOTO NA MATKATA, PROMENI NA GRLOTO NA MATKATA SKOPJE MK, RAK NA ZENSKI POLOVI ORGANI, RAK NA ZENSKITE POLOVI ORGANI SKOPJE MK, RAKOT NA GRLOTO NA MATKATA, RAKOT NA GRLOTO NA MATKATA SKOPJE MK, REZULTATI PAP TEST, REZULTATI PAP TEST MK, SLEDENJE NA BREMENOST, SLEDENJE NA NORMALNA BREMENOST, SLEDENJE NA RIZICNA BREMENOST, SLEDENJE NA TRUDNICA, TEST ZA BREMENOST, TEST ZA UTVRDUVANJE NA BREMENOST, TIPOVI HPV, TIPOVI HPV SKOPJE MK, TRETMAN NA STERILITET, ULTRA ZVUK, ULTRA ZVUK SKOPJE MK, ULTRAZVUK, VAGINALEN PREGLED, VAGINALEN PREGLED SKOPJE MK, VAGINALEN SEKRET LEKUVANJE, VAGINALEN SEKRET LEKUVANJE SKOPJE MK, VAGINALNI INFEKCII, VAGINALNI INFEKCII SKOPJE MK, VAGINALNI PREGLEDI, VAGINALNO EHO, VISOKORIZICNI ONKOGENI HPV, VISOKORIZICNI ONKOGENI HPV SKOPJE MK, АБДОМИНАЛНО ЕХО, АКУШЕРСКА, БЕЛОПРАЊЕ СИМПТОМИ, БЕЛОПРАЊЕ СИМПТОМИ СКОПЈЕ, БИОПСИЈА НА ГРЛО НА МАТКА, БИОПСИЈА НА ГРЛОТО НА МАТКАТА СКОПЈЕ, БРИС ПАП-ТЕСТ, БРИС ПАП-ТЕСТ СКОПЈЕ, ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ ЛЕКУВАЊЕ, ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ ЛЕКУВАЊЕ СКОПЈЕ, ВАГИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ, ВАГИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ СКОПЈЕ, ВАГИНАЛНИ ПРЕГЛЕДИ СКОПЈЕ, ВАГИНАЛНО ЕХО, ВИСОКОРИЗИЧНИ ОНКОГЕНИ ХПВ, ВИСОКОРИЗИЧНИ ОНКОГЕНИ ХПВ СКОПЈЕ, ГИНЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ ВО СКОПЈЕ, ГИНЕКОЛОГ МК СКОПЈЕ, ГИНЕКОЛОГ СКОПЈЕ, ГИНЕКОЛОГИЈА, ГИНЕКОЛОГИЈА МК, ГИНЕКОЛОГИЈА СКОПЈЕ, ГИНЕКОЛОГИЯ СКОПИЯ, ГИНЕКОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА МК, ГИНЕКОЛОШКА ОПЕРАТИВНА ОНКОЛОГИЈА, ГИНЕКОЛОШКА ОПЕРАТИВНА ОНКОЛОГИЈА СКОПЈЕ, ГИНЕКОЛОШКИ БРИСЕВИ, ГИНЕКОЛОШКИ БРИСЕВИ СКОПЈЕ, ГИНЕКОЛОШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ, ГИНЕКОЛОШКИ ИНФЕКЦИИ, ГИНЕКОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ ВО СКОПЈЕ, ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ МК, ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ СКОПЈЕ, ДИЈАГНОСТИКА НА СТЕРИЛИТЕТ, ЕНДОМЕТРИЈАЛНА БИОПСИЈА, ЕНДОМЕТРИЈАЛНА БИОПСИЈА СКОПЈЕ, ЕНДОЦЕРВИКАЛНА КИРЕТАЖА, ЕНДОЦЕРВИКАЛНА КИРЕТАЖА СКОПЈЕ, ЕХО НА ДОЈКА, ЕХО ПРЕГЛЕД, ИНСЕМИНАЦИЈА, КАБИНЕТ ЗА СТЕРИЛИТЕТ, КОЛПОСКОПИЈА, КОЛПОСКОПИЈА СКОПЈЕ МК, КОНИЗАЦИЈА, КОНИЗАЦИЈА СКОПЈЕ, КОНТРОЛА НА БРЕМЕНОСТ, КОНТРОЛА НА НОРМАЛНА БРЕМЕНОСТ, КОНТРОЛА НА РИЗИЧНА БРЕМЕНОСТ, КОНТРОЛИ КАЈ ГИНЕКОЛОГ, КОНТРОЛИ КАЈ ГИНЕКОЛОГ СКОПЈЕ, ЛЕКУВАЊЕ НА БЕЛ ИСЦЕДОК, ЛЕКУВАЊЕ НА БЕЛ ИСЦЕДОК СКОПЈЕ, ЛЕКУВАЊЕ НА БЕЛО ПРАЊЕ, ЛЕКУВАЊЕ НА БЕЛО ПРАЊЕ СКОПЈЕ, ЛЕКУВАЊЕ НА ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ, ЛЕКУВАЊЕ НА ВАГИНАЛЕН СЕКРЕТ СКОПЈЕ, ЛЕКУВАЊЕ НА СТЕРИЛИТЕТ, ЛЕЧЕЊЕ НЕПЛОДНОСТ СКОПЈЕ, ЛЕЧЕЊЕ НА БЕЛО ПРАЊЕ, ЛЕЧЕЊЕ НА БЕЛО ПРАЊЕ СКОПЈЕ, ЛЕЧЕЊЕ НЕПЛОДНОСТ, НАДЗОР НА БРЕМЕНОСТ, ОДРЕДУВАЊЕ НА ПХ НА ВАГИНАТА, ОДРЕДУВАЊЕ НА ПХ НА ВАГИНАТА СКОПЈЕ, ПАП ТЕСТ, ПАП ТЕСТ СКОПЈЕ, ПАП ТЕСТ СКОПЈЕ МК, ПАПА ТЕСТ, ПАПАНИКОЛАУ ТЕСТ, ПЛОДНОСТ, ПОДГОТОВКА ЗА ИВФ, ПОДГОТОВКА ЗА ИВФ СКОПЈЕ, ПОЛИПЕКТОМИЈА, ПРАТЕЊЕ НА БРЕМЕНОСТ, ПРИПРЕМА ЗА ИВФ, ПРОМЕНИ НА ГРЛО НА МАТКА, ПРОМЕНИ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА СКОПЈЕ, РАК НА ГРЛОТО НА МАТКАТА, РАК НА ГРЛОТО НА МАТКАТА СКОПЈЕ, РАК НА ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ, РАК НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ СКОПЈЕ, РЕЗУЛТАТИ ПАП ТЕСТ, СЛЕДЕЊЕ НА БРЕМЕНОСТ, СЛЕДЕЊЕ НА НОРМАЛНА БРЕМЕНОСТ, СЛЕДЕЊЕ НА РИЗИЧНА БРЕМЕНОСТ, СЛЕДЕЊЕ НА ТРУДНИЦА, ТЕСТ ЗА БРЕМЕНОСТ, ТЕСТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТ, ТЕСТИРАЊЕ И ТРЕТМАН НА ПЦОС, ТЕСТИРАЊЕ И ТРЕТМАН НА ПЦОС СКОПЈЕ, ТИПОВИ ХПВ, ТИПОВИ ХПВ СКОПЈЕ, ТРЕТМАН НА СТЕРИЛИТЕТ, УЛТРА ЗВУК, УЛТРАЗВУЧЕН ЕХО ПРЕГЛЕД, УЛТРАЗВУЧЕН ЕХО ПРЕГЛЕД СКОПЈЕ, ХПВ ТИПИЗАЦИЈА, ХПВ ТИПИЗАЦИЈА СКОПЈЕ, ХУМАН ПАПИЛОМА ВИРУС ХПВ, ХУМАН ПАПИЛОМА ВИРУС ХПВ СКОПЈЕ, ЦЕРВИКАЛНА БИОПСИЈА, ЦЕРВИКАЛНА БИОПСИЈА СКОПЈЕ, ЦИН 1 ЦИН 2 ИЛИ ЦИН 3 СКОПЈЕ,
 • image
 • rolplast
 • DERMA GIF
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image