ИНТЕР – ХЕМ

ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА, ХЕМИСКИ МАТЕРИЈАЛИ, ХЕМИКАЛИИ, ЛАБОРАТОРИСКИ ХЕМИКАЛИИ, РЕАГЕНСИ, КИСЕЛИНИ, СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА... 

Основна дејност на претпријатието е производство и трговија на големо во хемиската индустрија.

Во своето досегашно работење постигнува значителни резултати и станува една од водечките компании во својата област, што се должи на добрата техничко-технолошка поставеност во работењето како од кадровски, така и од просторен аспект.

Компанијата ги поседува сите потребни лиценци од својата област согласно законските реулативи.

Интер-Хем може да биде Ваш контитуиран добавувач за сите хемикалии-репроматеријали кои се потребни за Вашиот процeс на производство.

Редовно поседуваме роба на залиха во одредени количини во наш сопствен магацин во Скопје.

Дистрибуцијата ја вршиме со сопствени возила.

Нашата визија е со континуирано следење и сервисирање на потребите на нашите клиенти, констатно да се надоградуваме и да станаме сериозна поддршка за секој од нив.

Интер-Хем од 2012 година ги поседува стандардите за квалитет ISO 9001:2008 и за животна средина ISO 14001:2004.

HEMISKI MATERIJALI

INTER - HEM

INTER - HEM
HEMISKI MATERIJALI MK, HEMIKALII ZA LABORATORII, HEMIJA I HEMISKI PROIZVODI, ХЕМИЈА И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ, ХЕМИКАЛИИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ, ХЕМИСКИ МАТЕРИЈАЛИ
HEMISKA INDUSTRIJA MK, LABORATORISKI HEMIKALII, PROIZVODSTVO NA SREDSTVA ZA HIGIENA, REZERVOARI ZA SKLADIRANJE NA TECNOSTI, ЛАБОРАТОРИСКИ ХЕМИКАЛИИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА, РЕЗЕРВОАРИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ТЕЧНОСТИ, ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА
ADITIVI ZA PREHRAMBENA INDUSTRIJA MK, AKTIVEN JAGLEN SKOPJE MK, BAZNI HEMIKALII ZA INDUSTRIJA, HEMIJA I HEMISKI PROIZVODI, HEMIKALII ZA GALENSKI LABORATORII, HEMIKALII ZA LABORATORII, HEMIKALII ZA TRETMAN NA VODA, HEMISKA INDUSTRIJA MK, HEMISKI MATERIJALI MK, KISELINI ZA INDUSTRIJA MK, LABORATORISKA OPREMA, LABORATORISKI HEMIKALII, LABORATORISKO STAKLO MK, PROIZVODSTVO NA SREDSTVA ZA HIGIENA, RASTVORUVACI ZA INDUSTRIJA, REAGENSI MK, REZERVOARI ZA SKLADIRANJE NA TECNOSTI, SREDSTVA ZA CISTENJE VO DOMOT, SREDSTVA ZA HIGIENA, АДИТИВИ ЗА ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА, АКТИВЕН ЈАГЛЕН, БАЗНИ ХЕМИКАЛИИ ЗА ИНДУСТРИЈА, КИСЕЛИНИ ЗА ИНДУСТРИЈА, ЛАБОРАТОРИСКА ОПРЕМА, ЛАБОРАТОРИСКИ ХЕМИКАЛИИ, ЛАБОРАТОРИСКО СТАКЛО, ПРОИЗВОДСТВО НА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА, РАСТВОРУВАЧИ ЗА ИНДУСТРИЈА, РЕАГЕНСИ, РЕЗЕРВОАРИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ТЕЧНОСТИ, СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА, СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ ВО ДОМОТ, ХЕМИЈА И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ, ХЕМИКАЛИИ ЗА ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИИ, ХЕМИКАЛИИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ, ХЕМИКАЛИИ ЗА ТРЕТМАН НА ВОДА, ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА, ХЕМИСКИ МАТЕРИЈАЛИ,

МАКОХЕМИЈА

ХЕМИСКИ МАТЕРИЈАЛИ, СРЕДСТВА ЗА

ЧИСТЕЊЕ, ИНДУСТРИСКИ ДЕТЕРГЕНТИ 

- СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА СРЕДСТВА ЗА  

  ЧИСТЕЊЕ ВО ДОМАЌИНСТВО

- ОДЛИЧЕН КВАЛИТЕТ

- МОЌНИ ОСОБИНИ ВО ЧИСТЕЊЕТО! 

                  ПАЛЕТА НА ПРОИЗВОДИ

 • СРЕДСТВО ЗА МИЕЊЕ САДОВИ
 • СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ И ОДМАСТУВАЊЕ ОДВОДНИ ЦЕВКИ
 • СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ САНИТАРИИ
 • ТЕЧЕН САПУН ЗА МИЕЊЕ РАЦЕ
 • СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ СТАКЛЕНИ ПОВРШИНИ
 • ОМЕКНУВАЧ
 • ДЕСТИЛИРАНА ВОДА
 • ИНДУСТРИСКИ ДЕТЕРГЕНТИ

Побарајте ги овие производи во Вашиот најблизок маркет. Домашен производ со екстра европски квалитет!

МАКОХЕМИЈА ВРШИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ХЕМИСКИ СУРОВИНИ

НАШИОТ ЗАШТИТЕН ЗНАК Е ГАРАНЦИЈАТА ЗА КВАЛИТЕТ И УСПЕШНОСТ

Техничка способност 

Макохемија АД Скопје располага со: 

● погон за производство на средства за хигиена, 

● погон за индустриски детергенти, 

● можност и контрола на припрема на сите видови концентрации од суровини на лагер, 

● сопствен магацински простор во површина од 10.000 м2, регистриран и опремен по стандарди кои се неопходни за вршење на нашата дејност, 

● подземна бункерска просторија во површина од 350 м2 за чување на опасни и запаливи материи (истата ги исполнува сите услови кои се пропишани за складирање), 

● 2 полиестерски цистерни од 50 м3, 

● 2 полиестерски цистерни од 10 м3, 

● 2 полиестерски цистерни од 5 м3. 

Кадровска опременост 

Макохемија АД Скопје е составена од менаџерски тим на професионални и стручно образовани кадри, систематизирани во секторот за Управување и раководење со Друштвото.

HEMISKI MATERIJALI

MAKOHEMIJA

MAKOHEMIJA
HEMISKI MATERIJALI MK, HEMIKALII ZA LABORATORII, HEMIJA I HEMISKI PROIZVODI, ХЕМИЈА И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ, ХЕМИКАЛИИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ, ХЕМИСКИ МАТЕРИЈАЛИ
HEMISKA INDUSTRIJA MK, LABORATORISKI HEMIKALII, PROIZVODSTVO NA SREDSTVA ZA HIGIENA, REZERVOARI ZA SKLADIRANJE NA TECNOSTI, ЛАБОРАТОРИСКИ ХЕМИКАЛИИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА, РЕЗЕРВОАРИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ТЕЧНОСТИ, ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА
ADITIVI ZA PREHRAMBENA INDUSTRIJA MK, AKTIVEN JAGLEN SKOPJE MK, BAZNI HEMIKALII ZA INDUSTRIJA, HEMIJA I HEMISKI PROIZVODI, HEMIKALII ZA GALENSKI LABORATORII, HEMIKALII ZA LABORATORII, HEMIKALII ZA TRETMAN NA VODA, HEMISKA INDUSTRIJA MK, HEMISKI MATERIJALI MK, KISELINI ZA INDUSTRIJA MK, LABORATORISKA OPREMA, LABORATORISKI HEMIKALII, LABORATORISKO STAKLO MK, PROIZVODSTVO NA SREDSTVA ZA HIGIENA, RASTVORUVACI ZA INDUSTRIJA, REAGENSI MK, REZERVOARI ZA SKLADIRANJE NA TECNOSTI, SREDSTVA ZA CISTENJE VO DOMOT, SREDSTVA ZA HIGIENA, АДИТИВИ ЗА ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА, АКТИВЕН ЈАГЛЕН, БАЗНИ ХЕМИКАЛИИ ЗА ИНДУСТРИЈА, КИСЕЛИНИ ЗА ИНДУСТРИЈА, ЛАБОРАТОРИСКА ОПРЕМА, ЛАБОРАТОРИСКИ ХЕМИКАЛИИ, ЛАБОРАТОРИСКО СТАКЛО, ПРОИЗВОДСТВО НА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА, РАСТВОРУВАЧИ ЗА ИНДУСТРИЈА, РЕАГЕНСИ, РЕЗЕРВОАРИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ТЕЧНОСТИ, СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА, СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ ВО ДОМОТ, ХЕМИЈА И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ, ХЕМИКАЛИИ ЗА ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИИ, ХЕМИКАЛИИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ, ХЕМИКАЛИИ ЗА ТРЕТМАН НА ВОДА, ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА, ХЕМИСКИ МАТЕРИЈАЛИ,

КОРИСНИ ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ:

 

 

 

ABRAZIVNA PASTA ZA CISTENJE METALNI POVRSINI SKOPJE MK, ABRAZIVNA PASTA ZA MIENJE RACE SKOPJE MK, ACETON MAQEDONI, ACETON PH EUR MAQEDONI, ACETON PH EUR SKOPJE MK, ACETON SKOPJE MK, ACETONE PH EUR MK, ACID ACETIK 100 DHE 80 MAQEDONIA, ACID ASKORBIK MAQEDONI, ACID ASKORBIK PH EURO MAQEDONI, ACID BORIK MAQEDONI, ACID BORIK PH EURO MAQEDONI, ACID FORMIK 85 MAQEDONI, ACID KLORHIDRIK 31-33 MAQEDONI, ACID LIMONI MAQEDONI, ACID LIMONI PH EURO MAQEDONI, ACID NITRIK 55-60 MAQEDONI, ACID SULFURIK 95-98 MAQEDONI, ACIDET MAQEDONIA, ACIDIT BENZOIK PH EURO MAQEDONI, ADITIVI ZA PREHRAMBENA INDUSTRIJA SKOPJE, AKTIVEN JAGLEN SKOPJE MK, AKTIVIZIMIT MAQEDONIA KARBONI, ALMOND OIL PH EURO MACEDONIA, ALUMINI SULFATE MAQEDONI, ALUMINIUM SULFAT 50 SKOPJE MK, ALUMINIUM SULFATE MK, AMMONIUM CHLORIDE MK, AMONIAKUT 25 MAQEDONI, AMONIJAK SKOPJE MK, AMONIUM HLORID SKOPJE MK, AMONIUMI MAQEDONI, AMONJAK SKOPJE MK, ANESTEZIN PH EUR 500 G SKOPJE MK, ASKORBINSKA KISELINA PH EUR SKOPJE MK, ASKORBINSKA KISELINA SKOPJE MK, AZOTNA KISELINA SKOPJE MK, BADEMOVO MASLO PH EUR SKOPJE MK, BAKAR SULFAT SKOPJE MK, BAKËR SULFATE MAQEDONI, BARIUM SULFAT SKOPJE MK, BARIUM SULFATE MAQEDONI, BARIUM SULFATE MK, BASE ULTRA - HIDROFILE PH EURO MAQEDONI, BAZA INDUSTRIALE KIMIKATE MAQEDONI, BAZNI HEMIKALII ZA INDUSTRIJA SKOPJE MK, BENZALKONIUM HLORID SKOPJE MK, BENZALKONIUM KLORUR 50 MACEDONIA, BENZOEVA KISELINA PH EUR SKOPJE MK, BIKARBONAT NATRIUMI MAQEDONI, BISMUT SUBGALLATE PH EURO MAQEDONI, BISMUT SUBNITRATE PH EURO MAQEDONI, BIZMUT SUBGALAT PH EUR SKOPJE MK, BIZMUT SUBNITRAT PH EUR SKOPJE MK, BORAKS SKOPJE MK, BORNA KISELINA PH EUR SKOPJE MK, BORNA KISELINA SKOPJE MK, CERA ALBA PH EUR SKOPJE MK, CETACEUM PH EUR MAQEDONI, CETACEUM PH EUR SKOPJE MK, CINK HLORID SKOPJE MK, CINK OKSID PH EUR SKOPJE MK, CINK STEARAT SKOPJE MK, COCODIETHANOLAMIDE MAQEDONIA, COFFEINUM PH EURO MAQEDONI, COLODIUM PH EURO MAQEDONI, COLOPHONY PH EURO MAQEDONI, D -GLUCOSE MONOHYDRATE PH EUR 500 G MAQEDONI, DETERGENT ZA TKAENINI SKOPJE MK, D-GLUKOZA ANHYDROUS PH EUR 500 G MAQEDONI, DI IZONONIL FTALAT SKOPJE MK, DIISONONYL COMPOUNDS MAQEDONI, ETANOL 96 PH EUR SKOPJE MK, ETANOL PH EUR 96 MAQEDONI, ETHANOL 96 PH EUR MK, ETHYL ACETATE MK, ETIL ACETAT SKOPJE MK, ETIL ACETATE MAQEDONI, FARMACEUTIKE KLASA KIMIKATE MAQEDONI, FENACETIN PH EUR 500 G SKOPJE MK, FERRIC CHLORIDE 40 ZGJIDHJE MAQEDONI, FERRO SULFATE ZGJIDHJE MAQEDONI, FLOCCULANTS MAQEDONI, FLOKULANTI ANJONSKI SKOPJE MK, FLOKULANTI KATJONSKI SKOPJE MK, FLOKULANTI SKOPJE MK, FLUOROVODORODNA KISELINA SKOPJE MK, FORMAL MAQEDONI, FORMALDEHID SKOPJE MK, FORMAMID SKOPJE MK, FORMAMIDE MAQEDONI, GLICERIN PH EUR SKOPJE MK, GLICERINË PH EURO MAQEDONI, GLICERINSKI KREM SKOPJE MK, GLUKOZA ANHIDRID PH EUR 500 G SKOPJE MK, GLUKOZA MONOHIDRAT PH EUR 500 G SKOPJE MK, GLYCOL PROPYLENE MAQEDONI, GLYCOL PROPYLENE PH EURO MAQEDONI, HEKSAMETILENTETRAMIN MAQEDONI, HEKSAN SKOPJE MK, HEMIJA I HEMIJSKI PROIZVODI, HEMIJA I HEMIJSKI PROIZVODI SKOPJE MK, HEMIJA I HEMISKI PROIZVODI, HEMIJA I HEMISKI PROIZVODI SKOPJE MK, HEMIJSKA INDUSTRIJA, HEMIJSKA INDUSTRIJA SKOPJE MK, HEMIJSKI MATERIJALI, HEMIJSKI MATERIJALI MK, HEMIJSKI MATERIJALI SKOPJE, HEMIKALII ZA GALENSKI LABORATORII SKOPJE MK, HEMIKALII ZA INDUSTRISKA NAMENA SKOPJE MK, HEMIKALII ZA LABORATORISKA I INDUSTRISKA UPOTREBA SKOPJE MK, HEMIKALII ZA LABORATORISKA I ZA INDUSTRISKA UPOTREBA SKOPJE MK, HEMIKALII ZA PREHRANBENA INDUSTRIJA SKOPJE MK, HEMIKALII ZA TRETMAN NA OTPADNA VODA SKOPJE MK, HEMIKALII ZA TRETMAN NA TEHNOLOSKA VODA SKOPJE MK, HEMIKALII ZA TRETMAN NA VODA SKOPJE MK, HEMIKALII ZA TRETMAN NA VODA ZA PIENJE SKOPJE MK, HEMISKA INDUSTRIJA, HEMISKA INDUSTRIJA SKOPJE MK, HEMISKI MATERIJALI SKOPJE, HEMISKI MATERIJALI SKOPJE MAKEDONIJA, HEMISKI MATERIJALI SKOPJE MK, HEMISKI MATERJALI SKOPJE, HEMISKI MATERJALI SKOPJE MAKEDONIJA, HEMISKI MATERJALI SKOPJE MAKEDONIJA FIRMI, HEXANE MAQEDONIA, HIDRATNA VAR SKOPJE MK, HIDRAZIN HIDRAT SKOPJE MK, HIDROKSID NATRIUMI 42-45 ZGJIDHJE MAQEDONI, HIPOKLORIT NATRIUMI MAQEDONI, HLOROVODORODNA KISELINA SKOPJE MK, HOLESTEROL PH EUR 500 G SKOPJE MK, HYDRATED LIMONIT MAQEDONI, HYDRAZINE SHERBET 25 MAQEDONI, HYDROFLUORIC ACID MAQEDONI, INDUSTRISKA SOL SKOPJE MK, IOD PH EURO MAQEDONI, IODOFORM PH EURO MAQEDONI, ISOPROPYL ALKOOLI 99 MAQEDONI, IZOPROPIL ALKOHOL SKOPJE MK, JECORIS OIL PH EURO MAQEDONI, JOD PH EUR SKOPJE MK, JODOFORM PH EUR SKOPJE MK, JON SHKEMBIM RRËSHIRË MAQEDONI, JONSKA MASA SKOPJE MK, KALCIUM HLORID SKOPJE MK, KALIUM HIDROKSID SKOPJE MK, KALIUM HIDROKSIDIT MAQEDONI, KALIUM HLORID SKOPJE MK, KALIUM KARBONAT PH EUR SKOPJE MK, KALIUM KARBONAT SKOPJE MK, KALIUM META BISULFIT PH EURO MAQEDONI, KALIUM METABISULFIT PH EUR SKOPJE MK, KALIUM METABISULFIT SKOPJE MK, KALIUM METABISULFITE MAQEDONI, KALIUM PERMANGANAT MAQEDONI, KALIUM PERMANGANAT SKOPJE MK, KALIUMI CHLORIDE MAQEDONI, KAMFOR PH EUR SKOPJE MK, KAMFOR PH EURO MAQEDONI, KARBONAT KALIUMI MAQEDONI, KARBONAT KALIUMI PH EURO MAQEDONI, KARBONAT NATRIUMI MAQEDONI, KIMIKATE MAQEDONI, KIMIKATET TRAJTIMI UJIT MAQEDONI, KISELINI SKOPJE MK, KLORUR KALCIUMI MAQEDONI, KOFEIN PH EUR SKOPJE MK, KOKO DIETANOL AMID SKOPJE MK, KOLESTEROLI PH EUR 500 G MAQEDONI, KOLODIUM PH EUR SKOPJE MK, KOLOFONIUM PH EUR SKOPJE MK, KSILOL SKOPJE MK, LABORATOR PAJISJET MAQEDONI, LABORATOR QELQE MAQEDONI, LABORATORIKE KIMIKATE MAQEDONI, LABORATORIKE QELQE DHE PAJISJET MAQEDONIA, LABORATORISKA OPREMA SKOPJE MK, LABORATORISKI HEMIKALII SKOPJE MK, LABORATORISKO STAKLO SKOPJE MK, LABSA MAQEDONIA, LABSA SKOPJE MK, LANOLIN PH EUR KG SKOPJE MK, LANOLINË PH EUR 10 KG MAQEDONI, LIMONSKA KISELINA PH EUR SKOPJE MK, LIMONSKA KISELINA SKOPJE MK, MAGNEZ SULFATE MAQEDONI, MAGNEZ SULFATE PH EURO MAQEDONI, MAGNEZIUM SULFAT PH EUR  SKOPJE MK, MAGNEZIUM SULFAT SKOPJE MK, MAKEDONIJA HEMISKI MATERJALI, MAKEDONIJA HEMISKI MATERJALI SKOPJE MK, MAKEDONIJA SKOPJE HEMISKI MATERIJALI, MEDICINSKI BENZIN PH EUR SKOPJE MK, MENTE PH EURO MAQEDONI, MENTOL PH EUR SKOPJE MK, METANOL SKOPJE MK, METHANOL MAQEDONIA, METILEN CHLORIDE MAQEDONI, METILEN HLORID SKOPJE MK, MONO ETHANOL AMINE MAQEDONI, MONO ETILEN GLYCOL MAQEDONI, MONOETANOL AMIN SKOPJE MK, MONOETILEN GLIKOL SKOPJE MK, MRAVJA KISELINA SKOPJE MK, NATRIUM BENZOAT PH EUR SKOPJE MK, NATRIUM BIKARBONAT SKOPJE MK, NATRIUM CITRAT PH EUR SKOPJE MK, NATRIUM CITRAT SKOPJE MK, NATRIUM HIDROKSID RASTVOR SKOPJE MK, NATRIUM HIDROKSID SKOPJE MK, NATRIUM HIPOHLORIT R-R SKOPJE MK, NATRIUM KARBONAT SKOPJE MK, NATRIUM METABISULFIT R-R SKOPJE MK, NATRIUM METABISULFIT SKOPJE MK, NATRIUM NITRAT SKOPJE MK, NATRIUM NITRIT SKOPJE MK, NATRIUM SULFAT ANHIDRID SKOPJE MK, NATRIUM TETRABORAT SKOPJE MK, NATRIUMI BENZOATE PH EURO MAQEDONI, NATRIUMI CITRATE MAQEDONI, NATRIUMI CITRATE PH EURO MAQEDONI, NATRIUMI NITRAT MAQEDONI, N-HEXANE PH EURO MAQEDONI, NIKEL HLORID SKOPJE MK, NIKEL SULFAT SKOPJE MK, NIKELIT KLORUR MAQEDONI, NIKELIT SULFATE MAQEDONI, NITRAT NATRIUMI MAQEDONI, OCETNA KISELINA 80 SKOPJE MK, OCETNA KISELINA SKOPJE MK, OKSALNA KISELINA SKOPJE MK, OKSID ACID MAQEDONI, ORTO ISOMERS 85 MAQEDONI, ORTOFOSFORNA KISELINA SKOPJE MK, OXALIC ACID MAQEDONI, PARAFIN CVRST PH EUR SKOPJE MK, PARAFINE OIL MAQEDONI, PARAFINE OIL PH EURO MAQEDONI, PARAFINE TE NGURTE PH EURO MAQEDONI, PARAFINSKO MASLO PH EUR  SKOPJE MK, PARAFINSKO MASLO SKOPJE MK, PARFIMIRANO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJA I BELENJE SKOPJE MK, PASTRIMI PRODUKTE SHTËPIAKE MAQEDONI, PERCHLOROETHYLENE MAQEDONIA, PERHLORETILEN SKOPJE MK, PEROKSID HIDROGJENI 35 MAQEDONI, PEROKSID HIDROGJENI 50 MAQEDONI, PHENACETIN PH EUR 500 G MAQEDONI, PHENACETIN PH EUR 500 G MK, POLIALUMINIUM HLORID - PAC SKOPJE MK, POLIFONIK ALUMINI CHLORIDE - PAC MAQEDONI, PRIMA ADOPAL SKOPJE MK, PRIMA CEVOFLUKS SKOPJE MK, PRIMA DESTILIRANA VODA SKOPJE MK, PRIMA FLUKS SKOPJE MK, PRIMA GLAS SKOPJE MK, PRIMA ROZA SKOPJE MK, PRIMA SOLNA KISELINA SKOPJE MK, PRIMA TABLETIRANA SOL SKOPJE MK, PRIMA TOALET SKOPJE MK, PRIMA VARIKINA SKOPJE MK, PRIMA АДОПАЛ, PRIMA ВАРИКИНА, PRIMA ГЛАС, PRIMA ДЕСТИЛИРАНА ВОДА, PRIMA РОЗА, PRIMA СОЛНА КИСЕЛИНА, PRIMA ТАБЛЕТИРАНА СОЛ, PRIMA ТОАЛЕТ, PRIMA ФЛУКС, PRIMA ЦЕВОФЛУКС, PROKAIN HCL PH EUR SKOPJE MK, PROKAINË HCL PH EURO MAQEDONI, PROPILEN GLIKOL PH EUR SKOPJE MK, PROPILEN GLIKOL SKOPJE MK, RASTVORUVACI SKOPJE MK, REAGENSI SKOPJE MK, RESORCINOL PH EUR MAQEDONI, REZERVOARI SKOPJE MK, REZERVOARI ZA HEMIKALII SKOPJE MK, REZERVOARI ZA NAFTA SKOPJE MK, REZERVOARI ZA PREHRAMBENI PROIZVODI SKOPJE MK, REZERVOARI ZA TECNI GORIVA SKOPJE MK, REZORCIN PH EUR SKOPJE MK, RIBINO MASLO PH EUR SKOPJE MK, RICINUSOVO MASLO PH EUR SKOPJE MK, RICINUSOVO MASLO SKOPJE MK, SALICILI ACID PH EURO MAQEDONI, SALICILNA KISELINA PH EUR SKOPJE MK, SALICILNA KISELINA SKOPJE MK, SKOPJE HEMISKI MATERJALI, SKOPJE HEMISKI MATERJALI SKOPJE MK, SLES MAQEDONI, SLES SKOPJE MK, SODIUM METABISULFITE MAQEDONI, SODIUM METABISULFITE ZGJIDHJE MAQEDONI, SODIUM NITRATE MK, SODIUM SULFATE MAQEDONI, SQUFUR MAQEDONI, SQUFURI PH EURO MAQEDONI, SREDSTVA ZA HIGIENA SKOPJE MK, SREDSTVO ZA CISTENJE MIJALNICI SKOPJE MK, SREDSTVO ZA CISTENJE NA VETROBRANSKO STAKLO SKOPJE MK, SREDSTVO ZA CISTENJE ODVODNI CEVKI SKOPJE MK, SREDSTVO ZA CISTENJE SKOPJE MK, SREDSTVO ZA CISTENJE STAKLO SKOPJE MK, SREDSTVO ZA CISTENJE TOALET SKOPJE MK, SREDSTVO ZA ODZATNUVANJE MIJALNICI SKOPJE MK, SREDSTVO ZA ODZATNUVANJE NA ODVODNI CEVKI SKOPJE MK, SREDSTVO ZA RACNO MIENJE SADOVI SKOPJE MK, STEARIC ACID PH EURO MAQEDONI, STEARINSKA KISELINA PH EUR SKOPJE MK, SULFUR PH EURSKOPJE MK, SULFUR SKOPJE MK, SULFURNA KISELINA SKOPJE MK, TABLETË SALT MAQEDONI, TABLETIRANA SOL SKOPJE MK, TABLETIRANA SOL ZA MASINA ZA SADOVI SKOPJE MK, TABLETIRANA SOL ZA OMEKNUVANJE VODA SKOPJE MK, TALK PH EUR MAQEDONI, TALK PH EUR SKOPJE MK, TANKE PËR KIMIKATE MAQEDONISË, TANKE PËR LËNDË DJEGËSE TË LËNGËTA MAQEDONI, TANKE PËR NAFTËN MAQEDONISË, TANKE PËR PRODUKTE USHQIMORE MAQEDONISË, TARTARIC ACID MAQEDONI, TIMOL MAQEDONIA, TIMOL SKOPJE MK, TOLUOL MAQEDONI, TOLUOL SKOPJE MK, TRETËS MAQEDONI, TRI SODIUM SULFATE MAQEDONI, TRICHLOROETHYLENE MAQEDONI, TRIHLORETILEN SKOPJE MK, TRINATRIUM FOSFAT SKOPJE MK, ULTRA BASE - LIPOPHILIC PH EURO MACEDONIA, UROTROPIN PH EUR SKOPJE MK, UROTROPIN SKOPJE MK, USHQIMI KLASA KIMIKATE MAQEDONI, VAJ RICINI MAQEDONI, VAJ RICINI PH EURO MAQEDONI, VAZELIN PH EUR KG SKOPJE MK, VAZELINË PH EUR 10 KG MAQEDONI, VINSKA KISELINA SKOPJE MK, VODOROD PEROKSID SKOPJE MK, XYLOL MAQEDONIA, ZELEZO HLORID 40 R-R SKOPJE MK, ZELEZO SULFAT R-R SKOPJE MK, ZINK KLORUR MAQEDONI, ZINK OKSID PH EURO MAQEDONI, ZINK STEARATE MAQEDONI, АБРАЗИВНА ПАСТА ЗА МИЕЊЕ РАЦЕ, АБРАЗИВНА ПАСТА ЗА ЧИСТЕЊЕ МЕТАЛНИ ПОВРШИНИ, АДИТИВИ ЗА ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СКОПЈЕ, АЗОТНА КИСЕЛИНА, АКТИВЕН ЈАГЛЕН, АЛУМИНИУМ СУЛФАТ 50, АМОНИУМ ХЛОРИД, АМОНЈАК, АНЕСТЕЗИН PH EUR 500 G, АСКОРБИНСКА КИСЕЛИНА, АСКОРБИНСКА КИСЕЛИНА PH EUR, АЦЕТОН, АЦЕТОН PH EUR, БАДЕМОВО МАСЛО PH EUR, БАЗНИ ХЕМИКАЛИИ ЗА ИНДУСТРИЈА, БАКАР СУЛФАТ, БАРИУМ СУЛФАТ, БЕНЗАЛКОНИУМ ХЛОРИД, БЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА PH EUR, БИЗМУТ СУБГАЛАТ PH EUR, БИЗМУТ СУБНИТРАТ PH EUR, БОРАКС, БОРНА КИСЕЛИНА, БОРНА КИСЕЛИНА PH EUR, ВАЗЕЛИН PH EUR, ВИНСКА КИСЕЛИНА, ВОДОРОД ПЕРОКСИД, ГЛИЦЕРИН PH EUR, ГЛИЦЕРИНСКИ КРЕМ, ГЛУКОЗА АНХИДРИД PH EUR 500 G, ГЛУКОЗА МОНОХИДРАТ PH EUR 500 G, ДЕТЕРГЕНТ ЗА ТКАЕНИНИ, ДИ ИЗОНОНИЛ ФТАЛАТ, ЕТАНОЛ 96 PH EUR, ЕТИЛ АЦЕТАТ, ЖЕЛЕЗО СУЛФАТ Р-Р, ЖЕЛЕЗО ХЛОРИД 40 P-P, ИДРАЗИН ХИДРАТ, ИЗОПРОПИЛ АЛКОХОЛ, ИНДУСТРИСКА СОЛ, ЈОД PH EUR, ЈОДОФОРМ PH EUR, ЈОНСКА МАСА, КАЛИУМ КАРБОНАТ, КАЛИУМ КАРБОНАТ PH EUR, КАЛИУМ МЕТАБИСУЛФИТ, КАЛИУМ МЕТАБИСУЛФИТ PH EUR, КАЛИУМ ПЕРМАНГАНАТ, КАЛИУМ ХИДРОКСИД, КАЛИУМ ХЛОРИД, КАЛЦИУМ ХЛОРИД, КАМФОР PH EUR, КИСЕЛИНИ, КОКО ДИЕТАНОЛ АМИД, КОЛОДИУМ PH EUR, КОЛОФОНИУМ PH EUR, КОФЕИН PH EUR, КСИЛОЛ, ЛАБОРАТОРИСКА ОПРЕМА, ЛАБОРАТОРИСКИ ХЕМИКАЛИИ, ЛАБОРАТОРИСКО СТАКЛО, ЛАБСА, ЛАНОЛИН PH EUR, ЛИМОНСКА КИСЕЛИНА, ЛИМОНСКА КИСЕЛИНА PH EUR, МАГНЕЗИУМ СУЛФАТ, МАГНЕЗИУМ СУЛФАТ PH EUR, МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ХЕМИСКИ МАТЕРИЈАЛИ, МАКЕДОНИЈА ХЕМИСКИ МАТЕРЈАЛИ, МЕДИЦИНСКИ БЕНЗИН PH EUR, МЕНТОЛ PH EUR, МЕТАНОЛ, МЕТИЛЕН ХЛОРИД, МОНОЕТАНОЛ АМИН, МОНОЕТИЛЕН ГЛИКОЛ, МРАВЈА КИСЕЛИНА, НАТРИУМ БЕНЗОАТ PH EUR, НАТРИУМ БИКАРБОНАТ, НАТРИУМ КАРБОНАТ, НАТРИУМ МЕТАБИСУЛФИТ, НАТРИУМ МЕТАБИСУЛФИТ Р-Р, НАТРИУМ НИТРАТ, НАТРИУМ НИТРИТ, НАТРИУМ СУЛФАТ АНХИДРИД, НАТРИУМ ТЕТРАБОРАТ, НАТРИУМ ХИДРОКСИД, НАТРИУМ ХИДРОКСИД РАСТВОР, НАТРИУМ ХИПОХЛОРИТ Р-Р, НАТРИУМ ЦИТРАТ, НАТРИУМ ЦИТРАТ PH EUR, НИКЕЛ СУЛФАТ, НИКЕЛ ХЛОРИД, ОКСАЛНА КИСЕЛИНА, ОРТОФОСФОРНА КИСЕЛИНА, ОЦЕТНА КИСЕЛИНА, ПАРАФИН ЦВРСТ PH EUR 5, ПАРАФИНСКО МАСЛО, ПАРАФИНСКО МАСЛО PH EUR, ПАРФИМИРАНО СРЕДСТВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА И БЕЛЕЊЕ, ПЕРХЛОРЕТИЛЕН, ПОЛИАЛУМИНИУМ ХЛОРИД - PAC, ПРОКАИН HCL PH EUR, ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ, ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ PH EUR, РАСТВОРУВАЧИ, РЕАГЕНСИ, РЕЗЕРВОАРИ, РЕЗЕРВОАРИ ЗА НАФТА, РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, РЕЗЕРВОАРИ ЗА ТЕЧНИ ГОРИВА, РЕЗЕРВОАРИ ЗА ХЕМИКАЛИИ, РЕЗОРЦИН PH EUR, РИБИНО МАСЛО PH EUR, РИЦИНУСОВО МАСЛО, РИЦИНУСОВО МАСЛО PH EUR, САЛИЦИЛНА КИСЕЛИНА, САЛИЦИЛНА КИСЕЛИНА PH EUR, СКОПЈЕ ХЕМИСКИ МАТЕРЈАЛИ, СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА МК, СРЕДСТВО ЗА ОДЗАТНУВАЊЕ МИЈАЛНИЦИ, СРЕДСТВО ЗА ОДЗАТНУВАЊЕ ОДВОДНИ ЦЕВКИ, СРЕДСТВО ЗА РАЧНО МИЕЊЕ САДОВИ, СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ, СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ МИЈАЛНИЦИ, СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ВЕТРОБРАНСКО СТАКЛО, СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ОДВОДНИ ЦЕВКИ, СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ СТАКЛО, СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ТОАЛЕТ, СТЕАРИНСКА КИСЕЛИНА PH EUR, СУЛФУР, СУЛФУР PH EUR, СУЛФУРНА КИСЕЛИНА, ТАБЛЕТИРАНА СОЛ, ТАБЛЕТИРАНА СОЛ ЗА ОМЕКНУВАЊЕ НА ВОДА ВО МАШИНА ЗА САДОВИ, ТАЛК PH EUR, ТИМОЛ, ТОЛУОЛ, ТРИНАТРИУМ ФОСФАТ, ТРИХЛОРЕТИЛЕН, УРОТРОПИН, УРОТРОПИН PH EUR, ФЕНАЦЕТИН PH EUR 500 G, ФЛОКУЛАНТИ, ФЛОКУЛАНТИ АНЈОНСКИ, ФЛОКУЛАНТИ КАТЈОНСКИ, ФЛУОРОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА, ФОРМАЛДЕХИД, ФОРМАМИД, ХЕКСАН, ХЕМИЈА И ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ, ХЕМИЈА И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ, ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА, ХЕМИКАЛИИ, ХЕМИКАЛИИ ЗА ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИИ, ХЕМИКАЛИИ ЗА ИНДУСТРИСКА НАМЕНА СКОПЈЕ, ХЕМИКАЛИИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКА И ЗА ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА, ХЕМИКАЛИИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКА И ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА, ХЕМИКАЛИИ ЗА ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА, ХЕМИКАЛИИ ЗА ТРЕТМАН НА ВОДА, ХЕМИКАЛИИ ЗА ТРЕТМАН НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ, ХЕМИКАЛИИ ЗА ТРЕТМАН НА ОТПАДНА ВОДА, ХЕМИКАЛИИ ЗА ТРЕТМАН НА ТЕХНОЛОШКА ВОДА, ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА, ХЕМИСКИ МАТЕРИЈАЛИ СКОПЈЕ МАКЕДОНИЈА ФИРМИ, ХЕМИСКИ МАТЕРЈАЛИ, ХЕМИСКИ МАТЕРЈАЛИ СКОПЈЕ, ХЕМИСКИ МАТЕРЈАЛИ СКОПЈЕ МАКЕДОНИЈА, ХИДРАТНА ВАР, ХЛОРОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА, ХОЛЕСТЕРОЛ PH EUR 500 G, ЦЕРА АЛБА PH EUR, ЦЕТАЦЕУМ PH EUR, ЦИНК ОКСИД PH EUR, ЦИНК СТЕАРАТ МК, ЦИНК ХЛОРИД, 

 

 

 

ABRAZIVNA PASTA ZA CISTENJE METALNI POVRSINI SKOPJE MK, ABRAZIVNA PASTA ZA MIENJE RACE SKOPJE MK, ACETON MAQEDONI, ACETON PH EUR MAQEDONI, ACETON PH EUR SKOPJE MK, ACETON SKOPJE MK, ACETONE PH EUR MK, ACID ACETIK 100 DHE 80 MAQEDONIA, ACID ASKORBIK MAQEDONI, ACID ASKORBIK PH EURO MAQEDONI, ACID BORIK MAQEDONI, ACID BORIK PH EURO MAQEDONI, ACID FORMIK 85 MAQEDONI, ACID KLORHIDRIK 31-33 MAQEDONI, ACID LIMONI MAQEDONI, ACID LIMONI PH EURO MAQEDONI, ACID NITRIK 55-60 MAQEDONI, ACID SULFURIK 95-98 MAQEDONI, ACIDET MAQEDONIA, ACIDIT BENZOIK PH EURO MAQEDONI, ADITIVI ZA PREHRAMBENA INDUSTRIJA SKOPJE, AKTIVEN JAGLEN SKOPJE MK, AKTIVIZIMIT MAQEDONIA KARBONI, ALMOND OIL PH EURO MACEDONIA, ALUMINI SULFATE MAQEDONI, ALUMINIUM SULFAT 50 SKOPJE MK, ALUMINIUM SULFATE MK, AMMONIUM CHLORIDE MK, AMONIAKUT 25 MAQEDONI, AMONIJAK SKOPJE MK, AMONIUM HLORID SKOPJE MK, AMONIUMI MAQEDONI, AMONJAK SKOPJE MK, ANESTEZIN PH EUR 500 G SKOPJE MK, ASKORBINSKA KISELINA PH EUR SKOPJE MK, ASKORBINSKA KISELINA SKOPJE MK, AZOTNA KISELINA SKOPJE MK, BADEMOVO MASLO PH EUR SKOPJE MK, BAKAR SULFAT SKOPJE MK, BAKËR SULFATE MAQEDONI, BARIUM SULFAT SKOPJE MK, BARIUM SULFATE MAQEDONI, BARIUM SULFATE MK, BASE ULTRA - HIDROFILE PH EURO MAQEDONI, BAZA INDUSTRIALE KIMIKATE MAQEDONI, BAZNI HEMIKALII ZA INDUSTRIJA SKOPJE MK, BENZALKONIUM HLORID SKOPJE MK, BENZALKONIUM KLORUR 50 MACEDONIA, BENZOEVA KISELINA PH EUR SKOPJE MK, BIKARBONAT NATRIUMI MAQEDONI, BISMUT SUBGALLATE PH EURO MAQEDONI, BISMUT SUBNITRATE PH EURO MAQEDONI, BIZMUT SUBGALAT PH EUR SKOPJE MK, BIZMUT SUBNITRAT PH EUR SKOPJE MK, BORAKS SKOPJE MK, BORNA KISELINA PH EUR SKOPJE MK, BORNA KISELINA SKOPJE MK, CERA ALBA PH EUR SKOPJE MK, CETACEUM PH EUR MAQEDONI, CETACEUM PH EUR SKOPJE MK, CINK HLORID SKOPJE MK, CINK OKSID PH EUR SKOPJE MK, CINK STEARAT SKOPJE MK, COCODIETHANOLAMIDE MAQEDONIA, COFFEINUM PH EURO MAQEDONI, COLODIUM PH EURO MAQEDONI, COLOPHONY PH EURO MAQEDONI, D -GLUCOSE MONOHYDRATE PH EUR 500 G MAQEDONI, DETERGENT ZA TKAENINI SKOPJE MK, D-GLUKOZA ANHYDROUS PH EUR 500 G MAQEDONI, DI IZONONIL FTALAT SKOPJE MK, DIISONONYL COMPOUNDS MAQEDONI, ETANOL 96 PH EUR SKOPJE MK, ETANOL PH EUR 96 MAQEDONI, ETHANOL 96 PH EUR MK, ETHYL ACETATE MK, ETIL ACETAT SKOPJE MK, ETIL ACETATE MAQEDONI, FARMACEUTIKE KLASA KIMIKATE MAQEDONI, FENACETIN PH EUR 500 G SKOPJE MK, FERRIC CHLORIDE 40 ZGJIDHJE MAQEDONI, FERRO SULFATE ZGJIDHJE MAQEDONI, FLOCCULANTS MAQEDONI, FLOKULANTI ANJONSKI SKOPJE MK, FLOKULANTI KATJONSKI SKOPJE MK, FLOKULANTI SKOPJE MK, FLUOROVODORODNA KISELINA SKOPJE MK, FORMAL MAQEDONI, FORMALDEHID SKOPJE MK, FORMAMID SKOPJE MK, FORMAMIDE MAQEDONI, GLICERIN PH EUR SKOPJE MK, GLICERINË PH EURO MAQEDONI, GLICERINSKI KREM SKOPJE MK, GLUKOZA ANHIDRID PH EUR 500 G SKOPJE MK, GLUKOZA MONOHIDRAT PH EUR 500 G SKOPJE MK, GLYCOL PROPYLENE MAQEDONI, GLYCOL PROPYLENE PH EURO MAQEDONI, HEKSAMETILENTETRAMIN MAQEDONI, HEKSAN SKOPJE MK, HEMIJA I HEMIJSKI PROIZVODI, HEMIJA I HEMIJSKI PROIZVODI SKOPJE MK, HEMIJA I HEMISKI PROIZVODI, HEMIJA I HEMISKI PROIZVODI SKOPJE MK, HEMIJSKA INDUSTRIJA, HEMIJSKA INDUSTRIJA SKOPJE MK, HEMIJSKI MATERIJALI, HEMIJSKI MATERIJALI MK, HEMIJSKI MATERIJALI SKOPJE, HEMIKALII ZA GALENSKI LABORATORII SKOPJE MK, HEMIKALII ZA INDUSTRISKA NAMENA SKOPJE MK, HEMIKALII ZA LABORATORISKA I INDUSTRISKA UPOTREBA SKOPJE MK, HEMIKALII ZA LABORATORISKA I ZA INDUSTRISKA UPOTREBA SKOPJE MK, HEMIKALII ZA PREHRANBENA INDUSTRIJA SKOPJE MK, HEMIKALII ZA TRETMAN NA OTPADNA VODA SKOPJE MK, HEMIKALII ZA TRETMAN NA TEHNOLOSKA VODA SKOPJE MK, HEMIKALII ZA TRETMAN NA VODA SKOPJE MK, HEMIKALII ZA TRETMAN NA VODA ZA PIENJE SKOPJE MK, HEMISKA INDUSTRIJA, HEMISKA INDUSTRIJA SKOPJE MK, HEMISKI MATERIJALI SKOPJE, HEMISKI MATERIJALI SKOPJE MAKEDONIJA, HEMISKI MATERIJALI SKOPJE MK, HEMISKI MATERJALI SKOPJE, HEMISKI MATERJALI SKOPJE MAKEDONIJA, HEMISKI MATERJALI SKOPJE MAKEDONIJA FIRMI, HEXANE MAQEDONIA, HIDRATNA VAR SKOPJE MK, HIDRAZIN HIDRAT SKOPJE MK, HIDROKSID NATRIUMI 42-45 ZGJIDHJE MAQEDONI, HIPOKLORIT NATRIUMI MAQEDONI, HLOROVODORODNA KISELINA SKOPJE MK, HOLESTEROL PH EUR 500 G SKOPJE MK, HYDRATED LIMONIT MAQEDONI, HYDRAZINE SHERBET 25 MAQEDONI, HYDROFLUORIC ACID MAQEDONI, INDUSTRISKA SOL SKOPJE MK, IOD PH EURO MAQEDONI, IODOFORM PH EURO MAQEDONI, ISOPROPYL ALKOOLI 99 MAQEDONI, IZOPROPIL ALKOHOL SKOPJE MK, JECORIS OIL PH EURO MAQEDONI, JOD PH EUR SKOPJE MK, JODOFORM PH EUR SKOPJE MK, JON SHKEMBIM RRËSHIRË MAQEDONI, JONSKA MASA SKOPJE MK, KALCIUM HLORID SKOPJE MK, KALIUM HIDROKSID SKOPJE MK, KALIUM HIDROKSIDIT MAQEDONI, KALIUM HLORID SKOPJE MK, KALIUM KARBONAT PH EUR SKOPJE MK, KALIUM KARBONAT SKOPJE MK, KALIUM META BISULFIT PH EURO MAQEDONI, KALIUM METABISULFIT PH EUR SKOPJE MK, KALIUM METABISULFIT SKOPJE MK, KALIUM METABISULFITE MAQEDONI, KALIUM PERMANGANAT MAQEDONI, KALIUM PERMANGANAT SKOPJE MK, KALIUMI CHLORIDE MAQEDONI, KAMFOR PH EUR SKOPJE MK, KAMFOR PH EURO MAQEDONI, KARBONAT KALIUMI MAQEDONI, KARBONAT KALIUMI PH EURO MAQEDONI, KARBONAT NATRIUMI MAQEDONI, KIMIKATE MAQEDONI, KIMIKATET TRAJTIMI UJIT MAQEDONI, KISELINI SKOPJE MK, KLORUR KALCIUMI MAQEDONI, KOFEIN PH EUR SKOPJE MK, KOKO DIETANOL AMID SKOPJE MK, KOLESTEROLI PH EUR 500 G MAQEDONI, KOLODIUM PH EUR SKOPJE MK, KOLOFONIUM PH EUR SKOPJE MK, KSILOL SKOPJE MK, LABORATOR PAJISJET MAQEDONI, LABORATOR QELQE MAQEDONI, LABORATORIKE KIMIKATE MAQEDONI, LABORATORIKE QELQE DHE PAJISJET MAQEDONIA, LABORATORISKA OPREMA SKOPJE MK, LABORATORISKI HEMIKALII SKOPJE MK, LABORATORISKO STAKLO SKOPJE MK, LABSA MAQEDONIA, LABSA SKOPJE MK, LANOLIN PH EUR KG SKOPJE MK, LANOLINË PH EUR 10 KG MAQEDONI, LIMONSKA KISELINA PH EUR SKOPJE MK, LIMONSKA KISELINA SKOPJE MK, MAGNEZ SULFATE MAQEDONI, MAGNEZ SULFATE PH EURO MAQEDONI, MAGNEZIUM SULFAT PH EUR SKOPJE MK, MAGNEZIUM SULFAT SKOPJE MK, MAKEDONIJA HEMISKI MATERJALI, MAKEDONIJA HEMISKI MATERJALI SKOPJE MK, MAKEDONIJA SKOPJE HEMISKI MATERIJALI, MEDICINSKI BENZIN PH EUR SKOPJE MK, MENTE PH EURO MAQEDONI, MENTOL PH EUR SKOPJE MK, METANOL SKOPJE MK, METHANOL MAQEDONIA, METILEN CHLORIDE MAQEDONI, METILEN HLORID SKOPJE MK, MONO ETHANOL AMINE MAQEDONI, MONO ETILEN GLYCOL MAQEDONI, MONOETANOL AMIN SKOPJE MK, MONOETILEN GLIKOL SKOPJE MK, MRAVJA KISELINA SKOPJE MK, NATRIUM BENZOAT PH EUR SKOPJE MK, NATRIUM BIKARBONAT SKOPJE MK, NATRIUM CITRAT PH EUR SKOPJE MK, NATRIUM CITRAT SKOPJE MK, NATRIUM HIDROKSID RASTVOR SKOPJE MK, NATRIUM HIDROKSID SKOPJE MK, NATRIUM HIPOHLORIT R-R SKOPJE MK, NATRIUM KARBONAT SKOPJE MK, NATRIUM METABISULFIT R-R SKOPJE MK, NATRIUM METABISULFIT SKOPJE MK, NATRIUM NITRAT SKOPJE MK, NATRIUM NITRIT SKOPJE MK, NATRIUM SULFAT ANHIDRID SKOPJE MK, NATRIUM TETRABORAT SKOPJE MK, NATRIUMI BENZOATE PH EURO MAQEDONI, NATRIUMI CITRATE MAQEDONI, NATRIUMI CITRATE PH EURO MAQEDONI, NATRIUMI NITRAT MAQEDONI, N-HEXANE PH EURO MAQEDONI, NIKEL HLORID SKOPJE MK, NIKEL SULFAT SKOPJE MK, NIKELIT KLORUR MAQEDONI, NIKELIT SULFATE MAQEDONI, NITRAT NATRIUMI MAQEDONI, OCETNA KISELINA 80 SKOPJE MK, OCETNA KISELINA SKOPJE MK, OKSALNA KISELINA SKOPJE MK, OKSID ACID MAQEDONI, ORTO ISOMERS 85 MAQEDONI, ORTOFOSFORNA KISELINA SKOPJE MK, OXALIC ACID MAQEDONI, PARAFIN CVRST PH EUR SKOPJE MK, PARAFINE OIL MAQEDONI, PARAFINE OIL PH EURO MAQEDONI, PARAFINE TE NGURTE PH EURO MAQEDONI, PARAFINSKO MASLO PH EUR SKOPJE MK, PARAFINSKO MASLO SKOPJE MK, PARFIMIRANO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJA I BELENJE SKOPJE MK, PASTRIMI PRODUKTE SHTËPIAKE MAQEDONI, PERCHLOROETHYLENE MAQEDONIA, PERHLORETILEN SKOPJE MK, PEROKSID HIDROGJENI 35 MAQEDONI, PEROKSID HIDROGJENI 50 MAQEDONI, PHENACETIN PH EUR 500 G MAQEDONI, PHENACETIN PH EUR 500 G MK, POLIALUMINIUM HLORID - PAC SKOPJE MK, POLIFONIK ALUMINI CHLORIDE - PAC MAQEDONI, PRIMA ADOPAL SKOPJE MK, PRIMA CEVOFLUKS SKOPJE MK, PRIMA DESTILIRANA VODA SKOPJE MK, PRIMA FLUKS SKOPJE MK, PRIMA GLAS SKOPJE MK, PRIMA ROZA SKOPJE MK, PRIMA SOLNA KISELINA SKOPJE MK, PRIMA TABLETIRANA SOL SKOPJE MK, PRIMA TOALET SKOPJE MK, PRIMA VARIKINA SKOPJE MK, PRIMA АДОПАЛ, PRIMA ВАРИКИНА, PRIMA ГЛАС, PRIMA ДЕСТИЛИРАНА ВОДА, PRIMA РОЗА, PRIMA СОЛНА КИСЕЛИНА, PRIMA ТАБЛЕТИРАНА СОЛ, PRIMA ТОАЛЕТ, PRIMA ФЛУКС, PRIMA ЦЕВОФЛУКС, PROKAIN HCL PH EUR SKOPJE MK, PROKAINË HCL PH EURO MAQEDONI, PROPILEN GLIKOL PH EUR SKOPJE MK, PROPILEN GLIKOL SKOPJE MK, RASTVORUVACI SKOPJE MK, REAGENSI SKOPJE MK, RESORCINOL PH EUR MAQEDONI, REZERVOARI SKOPJE MK, REZERVOARI ZA HEMIKALII SKOPJE MK, REZERVOARI ZA NAFTA SKOPJE MK, REZERVOARI ZA PREHRAMBENI PROIZVODI SKOPJE MK, REZERVOARI ZA TECNI GORIVA SKOPJE MK, REZORCIN PH EUR SKOPJE MK, RIBINO MASLO PH EUR SKOPJE MK, RICINUSOVO MASLO PH EUR SKOPJE MK, RICINUSOVO MASLO SKOPJE MK, SALICILI ACID PH EURO MAQEDONI, SALICILNA KISELINA PH EUR SKOPJE MK, SALICILNA KISELINA SKOPJE MK, SKOPJE HEMISKI MATERJALI, SKOPJE HEMISKI MATERJALI SKOPJE MK, SLES MAQEDONI, SLES SKOPJE MK, SODIUM METABISULFITE MAQEDONI, SODIUM METABISULFITE ZGJIDHJE MAQEDONI, SODIUM NITRATE MK, SODIUM SULFATE MAQEDONI, SQUFUR MAQEDONI, SQUFURI PH EURO MAQEDONI, SREDSTVA ZA HIGIENA SKOPJE MK, SREDSTVO ZA CISTENJE MIJALNICI SKOPJE MK, SREDSTVO ZA CISTENJE NA VETROBRANSKO STAKLO SKOPJE MK, SREDSTVO ZA CISTENJE ODVODNI CEVKI SKOPJE MK, SREDSTVO ZA CISTENJE SKOPJE MK, SREDSTVO ZA CISTENJE STAKLO SKOPJE MK, SREDSTVO ZA CISTENJE TOALET SKOPJE MK, SREDSTVO ZA ODZATNUVANJE MIJALNICI SKOPJE MK, SREDSTVO ZA ODZATNUVANJE NA ODVODNI CEVKI SKOPJE MK, SREDSTVO ZA RACNO MIENJE SADOVI SKOPJE MK, STEARIC ACID PH EURO MAQEDONI, STEARINSKA KISELINA PH EUR SKOPJE MK, SULFUR PH EURSKOPJE MK, SULFUR SKOPJE MK, SULFURNA KISELINA SKOPJE MK, TABLETË SALT MAQEDONI, TABLETIRANA SOL SKOPJE MK, TABLETIRANA SOL ZA MASINA ZA SADOVI SKOPJE MK, TABLETIRANA SOL ZA OMEKNUVANJE VODA SKOPJE MK, TALK PH EUR MAQEDONI, TALK PH EUR SKOPJE MK, TANKE PËR KIMIKATE MAQEDONISË, TANKE PËR LËNDË DJEGËSE TË LËNGËTA MAQEDONI, TANKE PËR NAFTËN MAQEDONISË, TANKE PËR PRODUKTE USHQIMORE MAQEDONISË, TARTARIC ACID MAQEDONI, TIMOL MAQEDONIA, TIMOL SKOPJE MK, TOLUOL MAQEDONI, TOLUOL SKOPJE MK, TRETËS MAQEDONI, TRI SODIUM SULFATE MAQEDONI, TRICHLOROETHYLENE MAQEDONI, TRIHLORETILEN SKOPJE MK, TRINATRIUM FOSFAT SKOPJE MK, ULTRA BASE - LIPOPHILIC PH EURO MACEDONIA, UROTROPIN PH EUR SKOPJE MK, UROTROPIN SKOPJE MK, USHQIMI KLASA KIMIKATE MAQEDONI, VAJ RICINI MAQEDONI, VAJ RICINI PH EURO MAQEDONI, VAZELIN PH EUR KG SKOPJE MK, VAZELINË PH EUR 10 KG MAQEDONI, VINSKA KISELINA SKOPJE MK, VODOROD PEROKSID SKOPJE MK, XYLOL MAQEDONIA, ZELEZO HLORID 40 R-R SKOPJE MK, ZELEZO SULFAT R-R SKOPJE MK, ZINK KLORUR MAQEDONI, ZINK OKSID PH EURO MAQEDONI, ZINK STEARATE MAQEDONI, АБРАЗИВНА ПАСТА ЗА МИЕЊЕ РАЦЕ, АБРАЗИВНА ПАСТА ЗА ЧИСТЕЊЕ МЕТАЛНИ ПОВРШИНИ, АДИТИВИ ЗА ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА СКОПЈЕ, АЗОТНА КИСЕЛИНА, АКТИВЕН ЈАГЛЕН, АЛУМИНИУМ СУЛФАТ 50, АМОНИУМ ХЛОРИД, АМОНЈАК, АНЕСТЕЗИН PH EUR 500 G, АСКОРБИНСКА КИСЕЛИНА, АСКОРБИНСКА КИСЕЛИНА PH EUR, АЦЕТОН, АЦЕТОН PH EUR, БАДЕМОВО МАСЛО PH EUR, БАЗНИ ХЕМИКАЛИИ ЗА ИНДУСТРИЈА, БАКАР СУЛФАТ, БАРИУМ СУЛФАТ, БЕНЗАЛКОНИУМ ХЛОРИД, БЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА PH EUR, БИЗМУТ СУБГАЛАТ PH EUR, БИЗМУТ СУБНИТРАТ PH EUR, БОРАКС, БОРНА КИСЕЛИНА, БОРНА КИСЕЛИНА PH EUR, ВАЗЕЛИН PH EUR, ВИНСКА КИСЕЛИНА, ВОДОРОД ПЕРОКСИД, ГЛИЦЕРИН PH EUR, ГЛИЦЕРИНСКИ КРЕМ, ГЛУКОЗА АНХИДРИД PH EUR 500 G, ГЛУКОЗА МОНОХИДРАТ PH EUR 500 G, ДЕТЕРГЕНТ ЗА ТКАЕНИНИ, ДИ ИЗОНОНИЛ ФТАЛАТ, ЕТАНОЛ 96 PH EUR, ЕТИЛ АЦЕТАТ, ЖЕЛЕЗО СУЛФАТ Р-Р, ЖЕЛЕЗО ХЛОРИД 40 P-P, ИДРАЗИН ХИДРАТ, ИЗОПРОПИЛ АЛКОХОЛ, ИНДУСТРИСКА СОЛ, ЈОД PH EUR, ЈОДОФОРМ PH EUR, ЈОНСКА МАСА, КАЛИУМ КАРБОНАТ, КАЛИУМ КАРБОНАТ PH EUR, КАЛИУМ МЕТАБИСУЛФИТ, КАЛИУМ МЕТАБИСУЛФИТ PH EUR, КАЛИУМ ПЕРМАНГАНАТ, КАЛИУМ ХИДРОКСИД, КАЛИУМ ХЛОРИД, КАЛЦИУМ ХЛОРИД, КАМФОР PH EUR, КИСЕЛИНИ, КОКО ДИЕТАНОЛ АМИД, КОЛОДИУМ PH EUR, КОЛОФОНИУМ PH EUR, КОФЕИН PH EUR, КСИЛОЛ, ЛАБОРАТОРИСКА ОПРЕМА, ЛАБОРАТОРИСКИ ХЕМИКАЛИИ, ЛАБОРАТОРИСКО СТАКЛО, ЛАБСА, ЛАНОЛИН PH EUR, ЛИМОНСКА КИСЕЛИНА, ЛИМОНСКА КИСЕЛИНА PH EUR, МАГНЕЗИУМ СУЛФАТ, МАГНЕЗИУМ СУЛФАТ PH EUR, МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ ХЕМИСКИ МАТЕРИЈАЛИ, МАКЕДОНИЈА ХЕМИСКИ МАТЕРЈАЛИ, МЕДИЦИНСКИ БЕНЗИН PH EUR, МЕНТОЛ PH EUR, МЕТАНОЛ, МЕТИЛЕН ХЛОРИД, МОНОЕТАНОЛ АМИН, МОНОЕТИЛЕН ГЛИКОЛ, МРАВЈА КИСЕЛИНА, НАТРИУМ БЕНЗОАТ PH EUR, НАТРИУМ БИКАРБОНАТ, НАТРИУМ КАРБОНАТ, НАТРИУМ МЕТАБИСУЛФИТ, НАТРИУМ МЕТАБИСУЛФИТ Р-Р, НАТРИУМ НИТРАТ, НАТРИУМ НИТРИТ, НАТРИУМ СУЛФАТ АНХИДРИД, НАТРИУМ ТЕТРАБОРАТ, НАТРИУМ ХИДРОКСИД, НАТРИУМ ХИДРОКСИД РАСТВОР, НАТРИУМ ХИПОХЛОРИТ Р-Р, НАТРИУМ ЦИТРАТ, НАТРИУМ ЦИТРАТ PH EUR, НИКЕЛ СУЛФАТ, НИКЕЛ ХЛОРИД, ОКСАЛНА КИСЕЛИНА, ОРТОФОСФОРНА КИСЕЛИНА, ОЦЕТНА КИСЕЛИНА, ПАРАФИН ЦВРСТ PH EUR 5, ПАРАФИНСКО МАСЛО, ПАРАФИНСКО МАСЛО PH EUR, ПАРФИМИРАНО СРЕДСТВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА И БЕЛЕЊЕ, ПЕРХЛОРЕТИЛЕН, ПОЛИАЛУМИНИУМ ХЛОРИД - PAC, ПРОКАИН HCL PH EUR, ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ, ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ PH EUR, РАСТВОРУВАЧИ, РЕАГЕНСИ, РЕЗЕРВОАРИ, РЕЗЕРВОАРИ ЗА НАФТА, РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, РЕЗЕРВОАРИ ЗА ТЕЧНИ ГОРИВА, РЕЗЕРВОАРИ ЗА ХЕМИКАЛИИ, РЕЗОРЦИН PH EUR, РИБИНО МАСЛО PH EUR, РИЦИНУСОВО МАСЛО, РИЦИНУСОВО МАСЛО PH EUR, САЛИЦИЛНА КИСЕЛИНА, САЛИЦИЛНА КИСЕЛИНА PH EUR, СКОПЈЕ ХЕМИСКИ МАТЕРЈАЛИ, СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА МК, СРЕДСТВО ЗА ОДЗАТНУВАЊЕ МИЈАЛНИЦИ, СРЕДСТВО ЗА ОДЗАТНУВАЊЕ ОДВОДНИ ЦЕВКИ, СРЕДСТВО ЗА РАЧНО МИЕЊЕ САДОВИ, СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ, СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ МИЈАЛНИЦИ, СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ВЕТРОБРАНСКО СТАКЛО, СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ОДВОДНИ ЦЕВКИ, СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ СТАКЛО, СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ТОАЛЕТ, СТЕАРИНСКА КИСЕЛИНА PH EUR, СУЛФУР, СУЛФУР PH EUR, СУЛФУРНА КИСЕЛИНА, ТАБЛЕТИРАНА СОЛ, ТАБЛЕТИРАНА СОЛ ЗА ОМЕКНУВАЊЕ НА ВОДА ВО МАШИНА ЗА САДОВИ, ТАЛК PH EUR, ТИМОЛ, ТОЛУОЛ, ТРИНАТРИУМ ФОСФАТ, ТРИХЛОРЕТИЛЕН, УРОТРОПИН, УРОТРОПИН PH EUR, ФЕНАЦЕТИН PH EUR 500 G, ФЛОКУЛАНТИ, ФЛОКУЛАНТИ АНЈОНСКИ, ФЛОКУЛАНТИ КАТЈОНСКИ, ФЛУОРОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА, ФОРМАЛДЕХИД, ФОРМАМИД, ХЕКСАН, ХЕМИЈА И ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ, ХЕМИЈА И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ, ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА, ХЕМИКАЛИИ, ХЕМИКАЛИИ ЗА ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИИ, ХЕМИКАЛИИ ЗА ИНДУСТРИСКА НАМЕНА СКОПЈЕ, ХЕМИКАЛИИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКА И ЗА ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА, ХЕМИКАЛИИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКА И ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА, ХЕМИКАЛИИ ЗА ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА, ХЕМИКАЛИИ ЗА ТРЕТМАН НА ВОДА, ХЕМИКАЛИИ ЗА ТРЕТМАН НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ, ХЕМИКАЛИИ ЗА ТРЕТМАН НА ОТПАДНА ВОДА, ХЕМИКАЛИИ ЗА ТРЕТМАН НА ТЕХНОЛОШКА ВОДА, ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА, ХЕМИСКИ МАТЕРИЈАЛИ СКОПЈЕ МАКЕДОНИЈА ФИРМИ, ХЕМИСКИ МАТЕРЈАЛИ, ХЕМИСКИ МАТЕРЈАЛИ СКОПЈЕ, ХЕМИСКИ МАТЕРЈАЛИ СКОПЈЕ МАКЕДОНИЈА, ХИДРАТНА ВАР, ХЛОРОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА, ХОЛЕСТЕРОЛ PH EUR 500 G, ЦЕРА АЛБА PH EUR, ЦЕТАЦЕУМ PH EUR, ЦИНК ОКСИД PH EUR, ЦИНК СТЕАРАТ МК, ЦИНК ХЛОРИД,
 • image
 • rolplast
 • DERMA GIF
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image