КАРДИОМЕДИКА СРБИНОВСКИ

-дијагностички центар-

Специјалистички ординации за кардиоваскуларни болести, интерна и општа медицина

КАРДИОМЕДИКА-СРБИНОВСКИ со својот високо стручен и едуциран кадар, со долгогодишно искуство во кардиологијата и со современа опрема врши: превенција, откривање, дијагностика и лекување на пациенти со кардиоваскуларни болести. Соодветни совети и лекување може да се добијат и од областа на интерната и општата медицина.Ординацијата соработува со патофизиолог.

Тимот на КАРДИОМЕДИКА СРБИНОВСКИ прави проценка на:

 • коронарна артериска болест
 • кардиопатии
 • вродени и стекнати срцеви мани
 • срцева слабост
 • артериска хипертензија
 • срцеви аритмии
 • синкопални состојби
 • поставување индикации за инвазивна дијагностика и хируршко лекување,
 • како и водење на пациенти после интервентна проицедува и хируршка интервенција
 • одредување на коронарен ризик профил и совети за исхрана
 • откривање на болести од интерната медицина, соодветни совети, препораки
 • систематски прегледи и проценка на работна способност за работа и учење во странство.

КАРДИОМЕДИКА-СРБИНОВСКИ е основана од доајенот на македонската кардиологија, Проф. Д-р Лазар Србиновски, долгогодишен редовен професор при Медицинскиот факултет-Скопје и долгогодишен Директор на Универзитетската Клиника за кардиологија во Скопје. Своите стекнатите искуства од областа на кардиологијата и интерната медицина во лекувањето на големиот број болни ги пренесе на тимот на институцијата.

Денес тимот во КАРДИОМЕДИКА е во контакт со Проф. Др.Елизабета Србиновска Костовска, вработана на Универзитетската клиника за кардиологија, Шеф на ехолабараторијата и професор по интерна медицина на Медицинскиот факултет во Скопје. Проф. Елизабета Србиновска Костовска е консултант во Институцијата.

Во КАРДИОМЕДИКА-СРБИНОВСКИ може да закажете преглед директно, по телефон ( 02 3072 472, 02 3072 442, 078 372 472), или по електронски пат, секој работен ден од 08:00-17:00 часот.

Стручниот тим на КАРДИОМЕДИКА-СРБИНОВСКИ го сочинуваат искусни и едуцирани лекари, кардиолози, интернисти и искусни медицински сестри.

KARDIOMEDIKA SRBINOVSKI SKOPJE
Internisticki ordinacii,kompletni internisticki pregledi so najsovremena medicinska oprema,navremena dijagnostika na bolestite na celoto telo,EKG I EHO dijagnostika,EKG monitoring,EHO na tiroidna zlezda,koronaren stres test,holter za pritisok,EHO na amdomen,kompletni laboratoriski analizi,dopler cirkulacija

 СПЕЦИЈАЛИСТ ИНТЕРНИСТ, СУБСПЕЦИЈАЛИСТ КАРДИОЛОГ

Интернист - Кардиолог

Ординацијата располага со најсовремена медицинска опрема за да се запази квалитетот на прегледот кој што во комбинација со стручноста овозможува да се добијат врвни резултати за навремена дијагностика на болести на целото тело.

VIDEO PREZENTACIJA

Прегледи кои се вршат во нашата ординација:

ЕКГ И ЕХО ДИЈАГНОСТИКА СО КОЛОР ДОПЛЕР НА СРЦЕ

Oдредување на морфологијата, градбата на срцето, димензиите на срцевите кавитети и структури, залистоци/валвули, правилноста на нивната градба и функција, нивно оштетување и нефункционирање, следење на сите делови на срцето, срцевите кавитети и структури.

ЕКГ МОНИТОРИНГ

Следење на работата на срцето во неограничено време.

EХО НА ТИРОИДНА (ШТИТНА) ЖЛЕЗДА

Нејзина морфологија/структура, големина, крвоснабдување, одредување на тиреоидни хормони ФТ4 и ТСХ, ФТ3, анти ТПО, како и брзо и ефикасно поставување на дијагноза и терапија.

ЕХО И КОЛОР ДОПЛЕР НА КАРОТИДНИТЕ КРВНИ САДОВИ

Oдредување на проодноста, како и пулсен доплер за навремено откривање и лекување на евентуални атероматозони промени/плаки на испитуваните артерии.

КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ

Неинвазивна метода за докажување на чистотата односно проодноста на коронарните крвни садови/крвните садови на срцето.

АБП ХОЛТЕР ЗА ПРИТИСОК

24-часовно мониторирање на крвниот притисок.

ЕКГ ПО ХОЛТЕР

24-часовно мониторирање на работата на срцето.

ЕХО НА АБДОМЕН

Ехо мониторинг на стомачните органи : панкреас, абдоминална аорта-нејзина морфологија-проодност, црн дроб, жолчно кесе, жолчни патишта, слезенка, бубрези, мочниот меур и простата.

Се исклучува постоење на зголемени лимфни јазли, течност во абдоменот и течност во френикокосталните синуси.

ЕХО НА ДОЈКИ

Редовни ехо контроли за навремено дијагностицирање на морфолошки промени.

КОМПЛЕТНА ЛАБОРАТОРИЈА

Со најсовремена медицинска опрема и врвна прецизност во добивањето на резултатите.

КОМПЛЕТНА ДОПЛЕР ЦИРКУЛАЦИЈА НА НОЗЕ

КОМПЛЕТНА ДОПЛЕР ЦИРКУЛАЦИЈА НА РАЦЕ

D-R DANAILOV SKOPJE
Internisticki ordinacii,kompletni internisticki pregledi so najsovremena medicinska oprema,navremena dijagnostika na bolestite na celoto telo,EKG I EHO dijagnostika,EKG monitoring,EHO na tiroidna zlezda,koronaren stres test,holter za pritisok,EHO na amdomen,kompletni laboratoriski analizi,dopler cirkulacija

КОРИСНИ ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ:

 

 

 

AKREDITIRANI LABORATORII ZA TESTIRANJE, ALERGO TESTOVI SKOPJE MK, ALERGOTESTOVI SKOPJE MK, ANGINA PEKTORIS SKOPJE MK, ARITMII NA SRCE SKOPJE MK, ARITMII SKOPJE MK, ARITMIJA, ARITMIJA SKOPJE, ARTMII SKOPJE, AVTOIMUNI ZABOLUVANJA, AVTOTRANSPLANTACIJA SKOPJE MK, BIOHEMISKA LABORATORIJA SKOPJE MK, BIOHEMISKI ANALIZATOR, BIOHEMISKI ANALIZI SKOPJE MK, BIOHEMISKI SKRINING NA HROMOZOPATII, BOLESTI NA SRCE I KRVNI SADOVI, BOLESTI NA SRCE МК, BOLESTI NA SRCEV MUSKUL SKOPJE MK, BOLKA VO GRADI, BOLKA VO GRBOT I GRADITE, CENTAR ZA VNATRESNI BOLESTI MK, DETEKCIJA NA ZLOUPOTREBA NA DROGI, DIJAGNOSTICKI LABORATORII SKOPJE MK, DIJAGNOSTIKA NA SRCE МК, DIJAGNOSTIKA SKOPJE MK, DOPLER NA KAROTIDNI ARTERII SKOPJE MK, DRESLEROV SINDROM SKOPJE MK, EHINOKOK KUCESKA TENIJA NA SRCE SKOPJE MK, EHO NA ABDOMEN, EHO NA BUBREZI, EHO NA CRN DROB, EHO NA MOCEN MEUR, EHO NA PANKREAS, EHO NA PROSTATA MK, EHO NA SRCE, EHO NA STITNA ZLEZDA, EHO NA STOMAK MK, EHO NA ZOLCKA, EHO PREGLED NA STOMACNI ORGANI, EHOKARDIOGRAFIJA SKOPJE, EHOKARDIOGRAFIJA SKOPJE MK, EKG HOLTER, EKG NA SRCE, EKG SKOPJE MK, ELEKTROLITEN ANALIZATOR, GASTROENTEROLOGIJA, GASTROSKOPSKI PREGLEDI, HEMATOLOSKI ANALIZI SKOPJE MK, HIPERTENZIJA SKOPJE МК, HISTOLOSKI ANALIZI SKOPJE MK, HOLTER ZA KRVEN PRITISOK, HOLTER ZA SRCE, HORMONI OD PARATIRODNA NADBUBREZNA ZLEZDA, IMPLANTACIJA NA PACE MAKER SKOPJE MK, IMPLANTACIJA NA STENT SKOPJE MK, IMUNOLOSKI ANALIZI SKOPJE MK, INFEKTIVNI ZABOLUVANJA, INSTRUMENT ZA HEMOSTAZA, INTERNIST VO SKOPJE, INTERNISTICKI ORDINACII SKOPJE, INTOLERANCIJA NA HRANA SKOPJE MK, ISPITUVANJA NA HELIKOBAKTERI SKOPJE MK, ISPITUVANJA ZA HEPATIT SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA ADRENALNI I PITUITARNI HORMONI, ISPITUVANJE NA ALERGII SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA AVTOANTITELA, ISPITUVANJE NA DIJABET SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA ELEKTROLITEN JONSKI STATUS SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA GINEKOLOSKI HORMONI SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA GLUCIDEN STATUS SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA HEMOSTAZA SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA HORMONALEN STATUS SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA KLINICKA HEMIJA SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA LIPIDEN STATUS SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA PLAZMA PROTEINI, ISPITUVANJE NA POLOVI HORMONI SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA PROTEINSKI STATUS SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA SEDIMENTACIJA SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA SRCE SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA SRCEVI BIOMARKERI SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA TIROIDNA FUNKCIJA SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA TIROIDNI HORMONI SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA TRIGLICERIDI SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA URINA SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA VKUPEN HOLESTEROL SKOPJE MK, ISPITUVANJE TUMORSKI MARKERI SKOPJE MK, KABINET ZA TIROIDA MK, KABINET ZA TIROIDEA MK, KARDIOHIRURSKA OPERACIJA SKOPJE MK, KARDIOLOG MAKEDONIJA, KARDIOLOG VO SKOPJE, KARDIOLOGIJA SKOPJE MK, KARDIOLOSKI KONSULTACII МК, KARDIOLOSKI PREGLED SKOPJE MK, KARDIOVASKULAREN HIRURG SKOPJE, KARDIOVASKULARNI BOLESTI SKOPJE MK, KLINIKA ZA KARDIOLOGIJA SKOPJE, KONTROLA NA PACE MAKER, KONTROLA NA PEJSMEJKER, KOPROKULTURA, KORONAREN STRES TEST SKOPJE MK, KORONAROGRAFIJA SKOPJE MK, KRVEN PRITISOK SKOPJE MK, LABARATORII VO SKOPJE MK, LABORATORII VO SKOPJE, LABORATORIJSKI TESTOVI SKOPJE MK, LECENJE NA ARITMIJA, LECENJE NA BOLKA VO GRADITE SKOPJE MK, LECENJE NA TIROIDNA STITNA ZLEZDA SKOPJE MK, MERENJE KRVEN PRITISOK SKOPJE, MIKROBIOLOSKI ANALIZI SKOPJE MK, MIKROBIOLOSKI ISPITUVANJA, MIKROBIOLOSKI ISPITUVANJA SKOPJE MK, MIKSOM NA SRCE SKOPJE MK, MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA SKOPJE MK, MPLEMENTACIJA NA PEJSMEJKER SKOPJE MK, NEPRAVILNA RABOTA NA SRCETO SKOPJE MK, OPERACII NA PERIKARD SKOPJE MK, OPERACII NA SRCEVA OBVIVKA PERIKARD SKOPJE MK, OPERACIJA NA OTVORENO SRCE SKOPJE MK, ORDINACIJA ZA INTERNA MEDICINA VO SKOPJE, PERIKARDITITS SKOPJE MK, PERIKARDNA PUNKCIJA SKOPJE MK, PRAVENJE NA ALERGOTESTOVI SKOPJE MK, PRAVENJE NA KRVNA SLIKA SKOPJE MK, PRAVENJE NA TUMORSKI MARKERI SKOPJE MK, PREVENTIVNI PREGLEDI MK, PROSIRENI VENI SKOPJE MK, RENGEN DIJAGNOSTIKA, RENTGEN DIJAGNOSTIKA, RENTGENSKO SNIMANJE NA KRVNI SADOVI SKOPJE MK, REPRODUKTIVNA ENDOKRINOLOGIJA SKOPJE MK, REVMATOLOSKI KONSULTACII, RUTINSKI BIOHEMISKI ANALIZI, SEROLOGIJA, SEROLOSKI TESTOVI ZA INFEKTIVNI ZABOLUVANJA SKOPJE MK, SISTEMATSKI PREGLEDI NA VRABOTENI, SISTEMATSKI PREGLEDI SKOPJE, SPECIJALIST INTERNIST VO SKOPJE, SPECIJALISTICKI ORDINACII SKOPJE, SPERMOKULTURA, SPIROMETRIJA, SRCEVA KATETERIZACIJA SKOPJE MK, STAVANJE NA PEJSMEJKER SKOPJE MK, STAVANJE NA STENT SKOPJE MK, STESNUVANJE NA KRVNITE SADOVI SKOPJE MK, STITNA ZLEZDA SKOPJE MK, STRES EHOKARDIOGRAFIJA SKOPJE MK, STRES TEST, SUBSPECIJALIST KARDIOLOG, TESTOVI ZA AMFETAMINI, TESTOVI ZA BENZODIAZEPINI, TESTOVI ZA HEPATIT, TESTOVI ZA KOKAIN, TESTOVI ZA MARIHUANA SKOPJE MK, TESTOVI ZA METADON, TESTOVI ZA NARKOTICI SKOPJE MK, TESTOVI ZA OPIJATI, TESTOVII ZA ALERGII SKOPJE MK, TIROIDNA ZLEZDA SKOPJE MK, TROMB VO SRCE SKOPJE MK, TUMOR NA SRCE SKOPJE MK, ULTRAZVUCEN PREGLED NA SRCE SKOPJE MK, UROLOSKI KONSULTACII SKOPJE, UTVRDUVANJE NA HEMATOLOSKI STATUS, UTVRDUVANJE NA URINAREN STATUS I SEDIMEN, VALVULARNA HIRURGIJA SKOPJE MK, VALVULI NA SRCE SKOPJE MK, VRODENI SRCEVI DEFEKTI SKOPJE MK, VRODENI SRCEVI MANI SKOPJE MK, ZEMANJE NA BRIS OD GRLO, ZEMANJE NA BRIS OD NOS, ZEMANJE NA BRIS OD OKO, ZEMANJE NA BRIS OD RANA, ZEMANJE NA BRIS OD UVO, ZEMANJE NA CERVIKALEN BRIS, ZEMANJE NA URETRALEN BRIS, АВТОИМУНИ ЗАБОЛУВАЊА, АВТОТРАНСПЛАНТАЦИЈА СКОПЈЕ МК, АКРЕДИТИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ, АЛЕРГО ТЕСТОВИ, АЛЕРГОТЕСТОВИ СКОПЈЕ МК, АНГИНА ПЕКТОРИС СКОПЈЕ МК, АРИТМИИ НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, АРИТМИЈА, АРИТМИЈА НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, АРИТМИЈА СКОПЈЕ, АРИТМИЈА СКОПЈЕ МК, АРТМИИ СКОПЈЕ, БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА СКОПЈЕ МК, БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗАТОР, БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ СКОПЈЕ, БИОХЕМИСКИ СКРИНИНГ НА ХРОМОЗОПАТИИ, БОЛЕСТИ НА СРЦЕ, БОЛЕСТИ НА СРЦЕ И КРВНИ САДОВИ, БОЛЕСТИ НА СРЦЕВ МУСКУЛ СКОПЈЕ МК, БОЛКА ВО ГРАДИ, БОЛКА ВО ГРБОТ И ГРАДИТЕ, ВАЛВУЛАРНА ХИРУРГИЈА СКОПЈЕ МК, ВАЛВУЛИ НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ВРОДЕНИ СРЦЕВИ ДЕФЕКТИ СКОПЈЕ МК, ВРОДЕНИ СРЦЕВИ МАНИ СКОПЈЕ МК, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА, ГАСТРОЛОГИЈА СКОПЈЕ, ГАСТРОСКОПСКИ ПРЕГЛЕДИ, ГРАДНА БОЛКА, ДЕТЕКЦИЈА НА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДРОГИ, ДИЈАГНОСТИКА, ДИЈАГНОСТИКА НА СРЦЕ, ДОПЛЕР НА БУБРЕЗИ, ДОПЛЕР НА БУБРЕЗИ СКОПЈЕ МК, ДОПЛЕР НА КАРОТИДНИ АРТЕРИИ СКОПЈЕ МК, ДРЕСЛЕРОВ СИНДРОМ СКОПЈЕ МК, ЕКГ НА СРЦЕ, ЕКГ СКОПЈЕ, ЕКГ ХОЛТЕР, ЕЛЕКТРОЛИТЕН АНАЛИЗАТОР, ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, ЕНДОКРИНОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, ЕХИНОКОК КУЧЕШКА ТЕНИЈА НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, ЕХО НА АБДОМЕН, ЕХО НА БУБРЕЗИ, ЕХО НА ЖОЛЧКА, ЕХО НА МОЧЕН МЕУР, ЕХО НА ПАНКРЕАС, ЕХО НА ПРОСТАТА, ЕХО НА СРЦЕ МК, ЕХО НА СТОМАК, ЕХО НА ЦРН ДРОБ, ЕХО НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА, ЕХО ПРЕГЛЕД НА СТОМАЧНИ ОРГАНИ, ЕХОКАРДИОГРАФИЈА, ЕХОКАРДИОГРАФИЈА СКОПЈЕ МК, ЗЕМАЊЕ НА БРИС ОД ГРЛО, ЗЕМАЊЕ НА БРИС ОД НОС СКОПЈЕ, ЗЕМАЊЕ НА БРИС ОД ОКО, ЗЕМАЊЕ НА БРИС ОД РАНА, ЗЕМАЊЕ НА БРИС ОД УВО, ЗЕМАЊЕ НА УРЕТРАЛЕН БРИС, ЗЕМАЊЕ НА ЦЕРВИКАЛЕН БРИС, ИМПЛАНТАЦИЈА НА СТЕНТ СКОПЈЕ МК, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЕЈСМЕЈКЕР СКОПЈЕ МК, ИМУНОЛОШКИ АНАЛИЗИ, ИНСТРУМЕНТ ЗА ХЕМОСТАЗА, ИНТЕРНИСТ ВО СКОПЈЕ, ИНТЕРНИСТ МАКЕДОНИЈА, ИНТЕРНИСТ СКОПЈЕ МК, ИНТЕРНИСТИЧКИ ОРДИНАЦИИ, ИНТОЛЕРАНЦИЈА НА ХРАНА, ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА, ИСПИТУВАЊА ЗА ХЕПАТИТ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊА НА ХЕЛИКОБАКТЕРИ СКОПЈЕ МК, ИСПИТУВАЊЕ НА АВТОАНТИТЕЛА, ИСПИТУВАЊЕ НА АДРЕНАЛНИ И ПИТУИТАРНИ ХОРМОНИ, ИСПИТУВАЊЕ НА АЛЕРГИИ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА ВКУПЕН ХОЛЕСТЕРОЛ СКОПЈЕ МК, ИСПИТУВАЊЕ НА ГИНЕКОЛОШКИ ХОРМОНИ, ИСПИТУВАЊЕ НА ГЛУЦИДЕН СТАТУС, ИСПИТУВАЊЕ НА ДИЈАБЕТ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЛИТЕН ЈОНСКИ СТАТУС, ИСПИТУВАЊЕ НА КЛИНИЧКА ХЕМИЈА, ИСПИТУВАЊЕ НА ЛИПИДЕН СТАТУС, ИСПИТУВАЊЕ НА ПЛАЗМА ПРОТЕИНИ, ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЛОВИ ХОРМОНИ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОТЕИНСКИ СТАТУС, ИСПИТУВАЊЕ НА СЕДИМЕНТАЦИЈА СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА СРЦЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, ИСПИТУВАЊЕ НА СРЦЕВИ БИОМАРКЕРИ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА, ИСПИТУВАЊЕ НА ТИРОИДНИ ХОРМОНИ, ИСПИТУВАЊЕ НА ТИРОИДНИ ХОРМОНИ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА ТРИГЛИЦЕРИДИ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА УРИНА, ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМОСТАЗА СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА ХОРМОНАЛЕН СТАТУС, ИСПИТУВАЊЕ ТУМОРСКИ МАРКЕРИ СКОПЈЕ, КАБИНЕТ ЗА ТИРОИДА, КАБИНЕТ ЗА ТИРОИДЕА, КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ СКОПЈЕ МК, КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА, КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА СКОПЈЕ МК, КАРДИОЛОГ МАКЕДОНИЈА, КАРДИОЛОГ СКОПЈЕ, КАРДИОЛОГ СКОПЈЕ МК, КАРДИОЛОГИЈА СКОПЈЕ, КАРДИОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, КАРДИОЛОШКИ КОНСУЛТАЦИИ, КАРДИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД СКОПЈЕ МК, КАРДИОХИРУРШКА ОПЕРАЦИЈА СКОПЈЕ МК, КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА СКОПЈЕ, КЛИНИКА ЗА РЕУМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, КОНТРОЛА НА ПЕЈСМЕЈКЕР, КОПРОКУЛТУРА, КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ СКОПЈЕ МК, КОРОНАРОГРАФИЈА СКОПЈЕ МК, КРВЕН ПРИТИСОК СКОПЈЕ, ЛАБАРАТОРИИ ВО СКОПЈЕ, ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ СКОПЈЕ МК, ЛАБОРАТОРИСКИ ТЕСТОВИ, ЛЕЧЕЊЕ АНДРОПАУЗА, ЛЕЧЕЊЕ НА АРИТМИИ, ЛЕЧЕЊЕ НА БОЛКА ВО ГРАДИТЕ СКОПЈЕ МК, ЛЕЧЕЊЕ НА ТИРОИДНА ШТИТНА ЖЛЕЗДА СКОПЈЕ МК, МЕНАЏЕРСКИ ПРЕГЛЕДИ, МЕНАЏЕРСКИ ПРЕГЛЕДИ СКОПЈЕ МК, МЕРЕЊЕ КРВЕН ПРИТИСОК СКОПЈЕ, МИКРОБИОЛОШКИ АНАЛИЗИ, МИКРОБИОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА, МИКРОБИОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА СКОПЈЕ, МИКСОМ НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА СКОПЈЕ МК, НЕПРАВИЛНА РАБОТА НА СРЦЕТО СКОПЈЕ МК, НЕФРОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, НЕФРОЛОШКИ КОНСУЛТАЦИИ, ОДРЕДУВАЊЕ НА ХОРМОНИ, ОДРЕДУВАЊЕ НА ХОРМОНИ СКОПЈЕ МК, ОПЕРАЦИИ НА ПЕРИКАРД СКОПЈЕ МК, ОПЕРАЦИИ НА СРЦЕВА ОБВИВКА ПЕРИКАРД СКОПЈЕ МК, ОПЕРАЦИЈА НА ОТВОРЕНО СРЦЕ СКОПЈЕ МК, ОРДИНАЦИЈА ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СКОПЈЕ, ПАРАТИРОИДНИ ЖЛЕЗДИ, ПАРАТИРОИДНИ ЖЛЕЗДИ СКОПЈЕ МК, ПЕРИКАРДИТИС СКОПЈЕ МК, ПЕРИКАРДНА ПУНКЦИЈА СКОПЈЕ МК, ПРАВЕЊЕ НА АЛЕРГОТЕСТОВИ СКОПЈЕ, ПРАВЕЊЕ НА КРВНА СЛИКА СКОПЈЕ, ПРАВЕЊЕ НА ТУМОРСКИ МАРКЕРИ СКОПЈЕ, ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ МК, ПРИВАТЕН РЕВМАТОЛОГ СКОПЈЕ МК, ПРИВАТНА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, ПРОШИРЕНИ ВЕНИ СКОПЈЕ МК, РЕВМАТОЛОГ СКОПЈЕ МК, РЕВМАТОЛОШКИ КОНСУЛТАЦИИ, РЕВМАТОЛОШКИ КОНСУЛТАЦИИ СКОПЈЕ, РЕВМАТОЛОШКИ КОСУЛТАЦИИ СКОПЈЕ МК, РЕНГЕН ДИЈАГНОСТИКА, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА, РЕНТГЕНСКО СНИМАЊЕ НА КРВНИ САДОВИ, РЕНТГЕНСКО СНИМАЊЕ НА КРВНИ САДОВИ СКОПЈЕ МК, РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, РЕУМАТОЛОГ СКОПЈЕ МК, РЕУМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, РУТИНСКИ БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ, СЕРОЛОГИЈА МК, СЕРОЛОШКИ ТЕСТОВИ ЗА ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА, СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ, СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИ, СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СКОПЈЕ МК, СПЕРМОКУЛТУРА, СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ, СПЕЦИЈАЛИСТ ИНТЕРНИСТ ВО СКОПЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ОРДИНАЦИИ, СРЦЕВА КАТЕТЕРИЗАЦИЈА СКОПЈЕ МК, СТАВАЊЕ НА ПЕЈСМЕЈКЕР СКОПЈЕ МК, СТАВАЊЕ НА ПЕСМЕЈКЕР СКОПЈЕ МК, СТАВАЊЕ НА СТЕНТ СКОПЈЕ МК, СТЕСНУВАЊЕ НА КРВНИТЕ САДОВИ СКОПЈЕ МК, СТРЕС ЕХОКАРДИОГРАФИЈА СКОПЈЕ МК, СТРЕС ТЕСТ, СУБСПЕЦИЈАЛИСТ КАРДИОЛОГ, ТЕСТОВИ ЗА АМФЕТАМИНИ, ТЕСТОВИ ЗА БЕНЗОДИАЗЕПИНИ, ТЕСТОВИ ЗА ДРОГИ ОПИЈАТИ СКОПЈЕ, ТЕСТОВИ ЗА КОКАИН, ТЕСТОВИ ЗА МАРИХУАНА СКОПЈЕ, ТЕСТОВИ ЗА МЕТАДОН, ТЕСТОВИ ЗА НАРКОТИЦИ СКОПЈЕ МК, ТЕСТОВИ ЗА ХЕПАТИТ, ТЕСТОВИИ ЗА АЛЕРГИИ СКОПЈЕ МК, ТИРОИДНА ЖЛЕЗДА СКОПЈЕ МК, ТРОМБ ВО СРЦЕ СКОПЈЕ МК, ТУМОР НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК, УЛТРАЗВУК НА БУБРЕЗИ, УЛТРАЗВУК НА БУБРЕЗИ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ЖОЛЧКА, УЛТРАЗВУК НА ЖОЛЧКА СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА МОЧЕН МЕУР, УЛТРАЗВУК НА МОЧЕН МЕУР СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ПАНКРЕАС, УЛТРАЗВУК НА ПАНКРЕАС СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ПРОСТАТА, УЛТРАЗВУК НА ПРОСТАТА СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА СЛЕЗИНКА, УЛТРАЗВУК НА СЛЕЗИНКА СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА СТОМАЧНИ ОРГАНИ, УЛТРАЗВУК НА СТОМАЧНИ ОРГАНИ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ЦРН ДРОБ, УЛТРАЗВУК НА ЦРН ДРОБ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА, УЛТРАЗВУК НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУЧЕН ПРЕГЛЕД НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА, УРОЛОГИЈА СКОПЈЕ, УРОЛОШКИ КОНСУЛТАЦИИ, УРОЛОШКИ КОНСУЛТАЦИИ СКОПЈЕ, УРОЛОШКИ КОНСУЛТАЦИИ СКОПЈЕ МК, УТВРДУВАЊЕ НА УРИНАРЕН СТАТУС И СЕДИМЕНТ, УТВРДУВАЊЕ НА ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС СКОПЈЕ, ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗИ, ХИПЕРТЕНЗИЈА СКОПЈЕ, ХИСТОЛОШКИ АНАЛИЗИ СКОПЈЕ, ХОЛТЕР ЗА КРВЕН ПРИТИСОК, ХОЛТЕР ЗА СРЦЕ, ХОРМОНИ ОД ПАРАТИРОДНА НАДБУБРЕЖНА ЖЛЕЗДА, ЦЕНТАР ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ШТИТНА ЖЛЕЗДА СКОПЈЕ МК, 

 

 

 

AKREDITIRANI LABORATORII ZA TESTIRANJE, ALERGO TESTOVI SKOPJE MK, ALERGOTESTOVI SKOPJE MK, ANGINA PEKTORIS SKOPJE MK, ARITMII NA SRCE SKOPJE MK, ARITMII SKOPJE MK, ARITMIJA, ARITMIJA SKOPJE, ARTMII SKOPJE, AVTOIMUNI ZABOLUVANJA, AVTOTRANSPLANTACIJA SKOPJE MK, BIOHEMISKA LABORATORIJA SKOPJE MK, BIOHEMISKI ANALIZATOR, BIOHEMISKI ANALIZI SKOPJE MK, BIOHEMISKI SKRINING NA HROMOZOPATII, BOLESTI NA SRCE I KRVNI SADOVI, BOLESTI NA SRCE МК, BOLESTI NA SRCEV MUSKUL SKOPJE MK, BOLKA VO GRADI, BOLKA VO GRBOT I GRADITE, CENTAR ZA VNATRESNI BOLESTI MK, DETEKCIJA NA ZLOUPOTREBA NA DROGI, DIJAGNOSTICKI LABORATORII SKOPJE MK, DIJAGNOSTIKA NA SRCE МК, DIJAGNOSTIKA SKOPJE MK, DOPLER NA KAROTIDNI ARTERII SKOPJE MK, DRESLEROV SINDROM SKOPJE MK, EHINOKOK KUCESKA TENIJA NA SRCE SKOPJE MK, EHO NA ABDOMEN, EHO NA BUBREZI, EHO NA CRN DROB, EHO NA MOCEN MEUR, EHO NA PANKREAS, EHO NA PROSTATA MK, EHO NA SRCE, EHO NA STITNA ZLEZDA, EHO NA STOMAK MK, EHO NA ZOLCKA, EHO PREGLED NA STOMACNI ORGANI, EHOKARDIOGRAFIJA SKOPJE, EHOKARDIOGRAFIJA SKOPJE MK, EKG HOLTER, EKG NA SRCE, EKG SKOPJE MK, ELEKTROLITEN ANALIZATOR, GASTROENTEROLOGIJA, GASTROSKOPSKI PREGLEDI, HEMATOLOSKI ANALIZI SKOPJE MK, HIPERTENZIJA SKOPJE МК, HISTOLOSKI ANALIZI SKOPJE MK, HOLTER ZA KRVEN PRITISOK, HOLTER ZA SRCE, HORMONI OD PARATIRODNA NADBUBREZNA ZLEZDA, IMPLANTACIJA NA PACE MAKER SKOPJE MK, IMPLANTACIJA NA STENT SKOPJE MK, IMUNOLOSKI ANALIZI SKOPJE MK, INFEKTIVNI ZABOLUVANJA, INSTRUMENT ZA HEMOSTAZA, INTERNIST VO SKOPJE, INTERNISTICKI ORDINACII SKOPJE, INTOLERANCIJA NA HRANA SKOPJE MK, ISPITUVANJA NA HELIKOBAKTERI SKOPJE MK, ISPITUVANJA ZA HEPATIT SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA ADRENALNI I PITUITARNI HORMONI, ISPITUVANJE NA ALERGII SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA AVTOANTITELA, ISPITUVANJE NA DIJABET SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA ELEKTROLITEN JONSKI STATUS SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA GINEKOLOSKI HORMONI SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA GLUCIDEN STATUS SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA HEMOSTAZA SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA HORMONALEN STATUS SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA KLINICKA HEMIJA SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA LIPIDEN STATUS SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA PLAZMA PROTEINI, ISPITUVANJE NA POLOVI HORMONI SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA PROTEINSKI STATUS SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA SEDIMENTACIJA SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA SRCE SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA SRCEVI BIOMARKERI SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA TIROIDNA FUNKCIJA SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA TIROIDNI HORMONI SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA TRIGLICERIDI SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA URINA SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA VKUPEN HOLESTEROL SKOPJE MK, ISPITUVANJE TUMORSKI MARKERI SKOPJE MK, KABINET ZA TIROIDA MK, KABINET ZA TIROIDEA MK, KARDIOHIRURSKA OPERACIJA SKOPJE MK, KARDIOLOG MAKEDONIJA, KARDIOLOG VO SKOPJE, KARDIOLOGIJA SKOPJE MK, KARDIOLOSKI KONSULTACII МК, KARDIOLOSKI PREGLED SKOPJE MK, KARDIOVASKULAREN HIRURG SKOPJE, KARDIOVASKULARNI BOLESTI SKOPJE MK, KLINIKA ZA KARDIOLOGIJA SKOPJE, KONTROLA NA PACE MAKER, KONTROLA NA PEJSMEJKER, KOPROKULTURA, KORONAREN STRES TEST SKOPJE MK, KORONAROGRAFIJA SKOPJE MK, KRVEN PRITISOK SKOPJE MK, LABARATORII VO SKOPJE MK, LABORATORII VO SKOPJE, LABORATORIJSKI TESTOVI SKOPJE MK, LECENJE NA ARITMIJA, LECENJE NA BOLKA VO GRADITE SKOPJE MK, LECENJE NA TIROIDNA STITNA ZLEZDA SKOPJE MK, MERENJE KRVEN PRITISOK SKOPJE, MIKROBIOLOSKI ANALIZI SKOPJE MK, MIKROBIOLOSKI ISPITUVANJA, MIKROBIOLOSKI ISPITUVANJA SKOPJE MK, MIKSOM NA SRCE SKOPJE MK, MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA SKOPJE MK, MPLEMENTACIJA NA PEJSMEJKER SKOPJE MK, NEPRAVILNA RABOTA NA SRCETO SKOPJE MK, OPERACII NA PERIKARD SKOPJE MK, OPERACII NA SRCEVA OBVIVKA PERIKARD SKOPJE MK, OPERACIJA NA OTVORENO SRCE SKOPJE MK, ORDINACIJA ZA INTERNA MEDICINA VO SKOPJE, PERIKARDITITS SKOPJE MK, PERIKARDNA PUNKCIJA SKOPJE MK, PRAVENJE NA ALERGOTESTOVI SKOPJE MK, PRAVENJE NA KRVNA SLIKA SKOPJE MK, PRAVENJE NA TUMORSKI MARKERI SKOPJE MK, PREVENTIVNI PREGLEDI MK, PROSIRENI VENI SKOPJE MK, RENGEN DIJAGNOSTIKA, RENTGEN DIJAGNOSTIKA, RENTGENSKO SNIMANJE NA KRVNI SADOVI SKOPJE MK, REPRODUKTIVNA ENDOKRINOLOGIJA SKOPJE MK, REVMATOLOSKI KONSULTACII, RUTINSKI BIOHEMISKI ANALIZI, SEROLOGIJA, SEROLOSKI TESTOVI ZA INFEKTIVNI ZABOLUVANJA SKOPJE MK, SISTEMATSKI PREGLEDI NA VRABOTENI, SISTEMATSKI PREGLEDI SKOPJE, SPECIJALIST INTERNIST VO SKOPJE, SPECIJALISTICKI ORDINACII SKOPJE, SPERMOKULTURA, SPIROMETRIJA, SRCEVA KATETERIZACIJA SKOPJE MK, STAVANJE NA PEJSMEJKER SKOPJE MK, STAVANJE NA STENT SKOPJE MK, STESNUVANJE NA KRVNITE SADOVI SKOPJE MK, STITNA ZLEZDA SKOPJE MK, STRES EHOKARDIOGRAFIJA SKOPJE MK, STRES TEST, SUBSPECIJALIST KARDIOLOG, TESTOVI ZA AMFETAMINI, TESTOVI ZA BENZODIAZEPINI, TESTOVI ZA HEPATIT, TESTOVI ZA KOKAIN, TESTOVI ZA MARIHUANA SKOPJE MK, TESTOVI ZA METADON, TESTOVI ZA NARKOTICI SKOPJE MK, TESTOVI ZA OPIJATI, TESTOVII ZA ALERGII SKOPJE MK, TIROIDNA ZLEZDA SKOPJE MK, TROMB VO SRCE SKOPJE MK, TUMOR NA SRCE SKOPJE MK, ULTRAZVUCEN PREGLED NA SRCE SKOPJE MK, UROLOSKI KONSULTACII SKOPJE, UTVRDUVANJE NA HEMATOLOSKI STATUS, UTVRDUVANJE NA URINAREN STATUS I SEDIMEN, VALVULARNA HIRURGIJA SKOPJE MK, VALVULI NA SRCE SKOPJE MK, VRODENI SRCEVI DEFEKTI SKOPJE MK, VRODENI SRCEVI MANI SKOPJE MK, ZEMANJE NA BRIS OD GRLO, ZEMANJE NA BRIS OD NOS, ZEMANJE NA BRIS OD OKO, ZEMANJE NA BRIS OD RANA, ZEMANJE NA BRIS OD UVO, ZEMANJE NA CERVIKALEN BRIS, ZEMANJE NA URETRALEN BRIS, АВТОИМУНИ ЗАБОЛУВАЊА, АВТОТРАНСПЛАНТАЦИЈА СКОПЈЕ МК, АКРЕДИТИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ, АЛЕРГО ТЕСТОВИ, АЛЕРГОТЕСТОВИ СКОПЈЕ МК, АНГИНА ПЕКТОРИС СКОПЈЕ МК, АРИТМИИ НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, АРИТМИЈА, АРИТМИЈА НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, АРИТМИЈА СКОПЈЕ, АРИТМИЈА СКОПЈЕ МК, АРТМИИ СКОПЈЕ, БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА СКОПЈЕ МК, БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗАТОР, БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ СКОПЈЕ, БИОХЕМИСКИ СКРИНИНГ НА ХРОМОЗОПАТИИ, БОЛЕСТИ НА СРЦЕ, БОЛЕСТИ НА СРЦЕ И КРВНИ САДОВИ, БОЛЕСТИ НА СРЦЕВ МУСКУЛ СКОПЈЕ МК, БОЛКА ВО ГРАДИ, БОЛКА ВО ГРБОТ И ГРАДИТЕ, ВАЛВУЛАРНА ХИРУРГИЈА СКОПЈЕ МК, ВАЛВУЛИ НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ВРОДЕНИ СРЦЕВИ ДЕФЕКТИ СКОПЈЕ МК, ВРОДЕНИ СРЦЕВИ МАНИ СКОПЈЕ МК, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА, ГАСТРОЛОГИЈА СКОПЈЕ, ГАСТРОСКОПСКИ ПРЕГЛЕДИ, ГРАДНА БОЛКА, ДЕТЕКЦИЈА НА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДРОГИ, ДИЈАГНОСТИКА, ДИЈАГНОСТИКА НА СРЦЕ, ДОПЛЕР НА БУБРЕЗИ, ДОПЛЕР НА БУБРЕЗИ СКОПЈЕ МК, ДОПЛЕР НА КАРОТИДНИ АРТЕРИИ СКОПЈЕ МК, ДРЕСЛЕРОВ СИНДРОМ СКОПЈЕ МК, ЕКГ НА СРЦЕ, ЕКГ СКОПЈЕ, ЕКГ ХОЛТЕР, ЕЛЕКТРОЛИТЕН АНАЛИЗАТОР, ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, ЕНДОКРИНОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, ЕХИНОКОК КУЧЕШКА ТЕНИЈА НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, ЕХО НА АБДОМЕН, ЕХО НА БУБРЕЗИ, ЕХО НА ЖОЛЧКА, ЕХО НА МОЧЕН МЕУР, ЕХО НА ПАНКРЕАС, ЕХО НА ПРОСТАТА, ЕХО НА СРЦЕ МК, ЕХО НА СТОМАК, ЕХО НА ЦРН ДРОБ, ЕХО НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА, ЕХО ПРЕГЛЕД НА СТОМАЧНИ ОРГАНИ, ЕХОКАРДИОГРАФИЈА, ЕХОКАРДИОГРАФИЈА СКОПЈЕ МК, ЗЕМАЊЕ НА БРИС ОД ГРЛО, ЗЕМАЊЕ НА БРИС ОД НОС СКОПЈЕ, ЗЕМАЊЕ НА БРИС ОД ОКО, ЗЕМАЊЕ НА БРИС ОД РАНА, ЗЕМАЊЕ НА БРИС ОД УВО, ЗЕМАЊЕ НА УРЕТРАЛЕН БРИС, ЗЕМАЊЕ НА ЦЕРВИКАЛЕН БРИС, ИМПЛАНТАЦИЈА НА СТЕНТ СКОПЈЕ МК, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЕЈСМЕЈКЕР СКОПЈЕ МК, ИМУНОЛОШКИ АНАЛИЗИ, ИНСТРУМЕНТ ЗА ХЕМОСТАЗА, ИНТЕРНИСТ ВО СКОПЈЕ, ИНТЕРНИСТ МАКЕДОНИЈА, ИНТЕРНИСТ СКОПЈЕ МК, ИНТЕРНИСТИЧКИ ОРДИНАЦИИ, ИНТОЛЕРАНЦИЈА НА ХРАНА, ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА, ИСПИТУВАЊА ЗА ХЕПАТИТ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊА НА ХЕЛИКОБАКТЕРИ СКОПЈЕ МК, ИСПИТУВАЊЕ НА АВТОАНТИТЕЛА, ИСПИТУВАЊЕ НА АДРЕНАЛНИ И ПИТУИТАРНИ ХОРМОНИ, ИСПИТУВАЊЕ НА АЛЕРГИИ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА ВКУПЕН ХОЛЕСТЕРОЛ СКОПЈЕ МК, ИСПИТУВАЊЕ НА ГИНЕКОЛОШКИ ХОРМОНИ, ИСПИТУВАЊЕ НА ГЛУЦИДЕН СТАТУС, ИСПИТУВАЊЕ НА ДИЈАБЕТ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЛИТЕН ЈОНСКИ СТАТУС, ИСПИТУВАЊЕ НА КЛИНИЧКА ХЕМИЈА, ИСПИТУВАЊЕ НА ЛИПИДЕН СТАТУС, ИСПИТУВАЊЕ НА ПЛАЗМА ПРОТЕИНИ, ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЛОВИ ХОРМОНИ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОТЕИНСКИ СТАТУС, ИСПИТУВАЊЕ НА СЕДИМЕНТАЦИЈА СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА СРЦЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, ИСПИТУВАЊЕ НА СРЦЕВИ БИОМАРКЕРИ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА, ИСПИТУВАЊЕ НА ТИРОИДНИ ХОРМОНИ, ИСПИТУВАЊЕ НА ТИРОИДНИ ХОРМОНИ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА ТРИГЛИЦЕРИДИ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА УРИНА, ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМОСТАЗА СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА ХОРМОНАЛЕН СТАТУС, ИСПИТУВАЊЕ ТУМОРСКИ МАРКЕРИ СКОПЈЕ, КАБИНЕТ ЗА ТИРОИДА, КАБИНЕТ ЗА ТИРОИДЕА, КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ СКОПЈЕ МК, КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА, КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА СКОПЈЕ МК, КАРДИОЛОГ МАКЕДОНИЈА, КАРДИОЛОГ СКОПЈЕ, КАРДИОЛОГ СКОПЈЕ МК, КАРДИОЛОГИЈА СКОПЈЕ, КАРДИОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, КАРДИОЛОШКИ КОНСУЛТАЦИИ, КАРДИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД СКОПЈЕ МК, КАРДИОХИРУРШКА ОПЕРАЦИЈА СКОПЈЕ МК, КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА СКОПЈЕ, КЛИНИКА ЗА РЕУМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, КОНТРОЛА НА ПЕЈСМЕЈКЕР, КОПРОКУЛТУРА, КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ СКОПЈЕ МК, КОРОНАРОГРАФИЈА СКОПЈЕ МК, КРВЕН ПРИТИСОК СКОПЈЕ, ЛАБАРАТОРИИ ВО СКОПЈЕ, ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ СКОПЈЕ МК, ЛАБОРАТОРИСКИ ТЕСТОВИ, ЛЕЧЕЊЕ АНДРОПАУЗА, ЛЕЧЕЊЕ НА АРИТМИИ, ЛЕЧЕЊЕ НА БОЛКА ВО ГРАДИТЕ СКОПЈЕ МК, ЛЕЧЕЊЕ НА ТИРОИДНА ШТИТНА ЖЛЕЗДА СКОПЈЕ МК, МЕНАЏЕРСКИ ПРЕГЛЕДИ, МЕНАЏЕРСКИ ПРЕГЛЕДИ СКОПЈЕ МК, МЕРЕЊЕ КРВЕН ПРИТИСОК СКОПЈЕ, МИКРОБИОЛОШКИ АНАЛИЗИ, МИКРОБИОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА, МИКРОБИОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА СКОПЈЕ, МИКСОМ НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА СКОПЈЕ МК, НЕПРАВИЛНА РАБОТА НА СРЦЕТО СКОПЈЕ МК, НЕФРОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, НЕФРОЛОШКИ КОНСУЛТАЦИИ, ОДРЕДУВАЊЕ НА ХОРМОНИ, ОДРЕДУВАЊЕ НА ХОРМОНИ СКОПЈЕ МК, ОПЕРАЦИИ НА ПЕРИКАРД СКОПЈЕ МК, ОПЕРАЦИИ НА СРЦЕВА ОБВИВКА ПЕРИКАРД СКОПЈЕ МК, ОПЕРАЦИЈА НА ОТВОРЕНО СРЦЕ СКОПЈЕ МК, ОРДИНАЦИЈА ЗА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СКОПЈЕ, ПАРАТИРОИДНИ ЖЛЕЗДИ, ПАРАТИРОИДНИ ЖЛЕЗДИ СКОПЈЕ МК, ПЕРИКАРДИТИС СКОПЈЕ МК, ПЕРИКАРДНА ПУНКЦИЈА СКОПЈЕ МК, ПРАВЕЊЕ НА АЛЕРГОТЕСТОВИ СКОПЈЕ, ПРАВЕЊЕ НА КРВНА СЛИКА СКОПЈЕ, ПРАВЕЊЕ НА ТУМОРСКИ МАРКЕРИ СКОПЈЕ, ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ МК, ПРИВАТЕН РЕВМАТОЛОГ СКОПЈЕ МК, ПРИВАТНА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, ПРОШИРЕНИ ВЕНИ СКОПЈЕ МК, РЕВМАТОЛОГ СКОПЈЕ МК, РЕВМАТОЛОШКИ КОНСУЛТАЦИИ, РЕВМАТОЛОШКИ КОНСУЛТАЦИИ СКОПЈЕ, РЕВМАТОЛОШКИ КОСУЛТАЦИИ СКОПЈЕ МК, РЕНГЕН ДИЈАГНОСТИКА, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА, РЕНТГЕНСКО СНИМАЊЕ НА КРВНИ САДОВИ, РЕНТГЕНСКО СНИМАЊЕ НА КРВНИ САДОВИ СКОПЈЕ МК, РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, РЕУМАТОЛОГ СКОПЈЕ МК, РЕУМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, РУТИНСКИ БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ, СЕРОЛОГИЈА МК, СЕРОЛОШКИ ТЕСТОВИ ЗА ИНФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА, СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ, СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИ, СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СКОПЈЕ МК, СПЕРМОКУЛТУРА, СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ, СПЕЦИЈАЛИСТ ИНТЕРНИСТ ВО СКОПЈЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ОРДИНАЦИИ, СРЦЕВА КАТЕТЕРИЗАЦИЈА СКОПЈЕ МК, СТАВАЊЕ НА ПЕЈСМЕЈКЕР СКОПЈЕ МК, СТАВАЊЕ НА ПЕСМЕЈКЕР СКОПЈЕ МК, СТАВАЊЕ НА СТЕНТ СКОПЈЕ МК, СТЕСНУВАЊЕ НА КРВНИТЕ САДОВИ СКОПЈЕ МК, СТРЕС ЕХОКАРДИОГРАФИЈА СКОПЈЕ МК, СТРЕС ТЕСТ, СУБСПЕЦИЈАЛИСТ КАРДИОЛОГ, ТЕСТОВИ ЗА АМФЕТАМИНИ, ТЕСТОВИ ЗА БЕНЗОДИАЗЕПИНИ, ТЕСТОВИ ЗА ДРОГИ ОПИЈАТИ СКОПЈЕ, ТЕСТОВИ ЗА КОКАИН, ТЕСТОВИ ЗА МАРИХУАНА СКОПЈЕ, ТЕСТОВИ ЗА МЕТАДОН, ТЕСТОВИ ЗА НАРКОТИЦИ СКОПЈЕ МК, ТЕСТОВИ ЗА ХЕПАТИТ, ТЕСТОВИИ ЗА АЛЕРГИИ СКОПЈЕ МК, ТИРОИДНА ЖЛЕЗДА СКОПЈЕ МК, ТРОМБ ВО СРЦЕ СКОПЈЕ МК, ТУМОР НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК, УЛТРАЗВУК НА БУБРЕЗИ, УЛТРАЗВУК НА БУБРЕЗИ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ЖОЛЧКА, УЛТРАЗВУК НА ЖОЛЧКА СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА МОЧЕН МЕУР, УЛТРАЗВУК НА МОЧЕН МЕУР СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ПАНКРЕАС, УЛТРАЗВУК НА ПАНКРЕАС СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ПРОСТАТА, УЛТРАЗВУК НА ПРОСТАТА СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА СЛЕЗИНКА, УЛТРАЗВУК НА СЛЕЗИНКА СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА СТОМАЧНИ ОРГАНИ, УЛТРАЗВУК НА СТОМАЧНИ ОРГАНИ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ЦРН ДРОБ, УЛТРАЗВУК НА ЦРН ДРОБ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА, УЛТРАЗВУК НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУЧЕН ПРЕГЛЕД НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА, УРОЛОГИЈА СКОПЈЕ, УРОЛОШКИ КОНСУЛТАЦИИ, УРОЛОШКИ КОНСУЛТАЦИИ СКОПЈЕ, УРОЛОШКИ КОНСУЛТАЦИИ СКОПЈЕ МК, УТВРДУВАЊЕ НА УРИНАРЕН СТАТУС И СЕДИМЕНТ, УТВРДУВАЊЕ НА ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС СКОПЈЕ, ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗИ, ХИПЕРТЕНЗИЈА СКОПЈЕ, ХИСТОЛОШКИ АНАЛИЗИ СКОПЈЕ, ХОЛТЕР ЗА КРВЕН ПРИТИСОК, ХОЛТЕР ЗА СРЦЕ, ХОРМОНИ ОД ПАРАТИРОДНА НАДБУБРЕЖНА ЖЛЕЗДА, ЦЕНТАР ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ШТИТНА ЖЛЕЗДА СКОПЈЕ МК,
 • image
 • rolplast
 • DERMA GIF
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image