КАРДИОМЕДИКА СРБИНОВСКИ -дијагностички центар

Специјалистички ординации за кардиоваскуларни болести, интерна и општа медицина

КАРДИОМЕДИКА-СРБИНОВСКИ со својот високо стручен и едуциран кадар, со долгогодишно искуство во кардиологијата и со современа опрема врши:

 • превенција,
 • откривање,
 • дијагностика и лекување на пациенти со кардиоваскуларни болести.

Соодветни совети и лекување може да се добијат и од областа на интерната и општата медицина.Ординацијата соработува со патофизиолог.

Тимот на КАРДИОМЕДИКА СРБИНОВСКИ прави проценка на:

 • коронарна артериска болест
 • кардиопатии
 • вродени и стекнати срцеви мани
 • срцева слабост
 • артериска хипертензија
 • срцеви аритмии
 • синкопални состојби
 • поставување индикации за инвазивна дијагностика и хируршко лекување,
 • како и водење на пациенти после интервентна проицедува и хируршка интервенција
 • одредување на коронарен ризик профил и совети за исхрана
 • откривање на болести од интерната медицина, соодветни совети, препораки
 • систематски прегледи и проценка на работна способност за работа и учење во странство.

Во КАРДИОМЕДИКА - СРБИНОВСКИ може да закажете преглед директно, по телефон:

02 3072 472

02 3072 442

078 372 472

или по електронски пат, секој работен ден од 08:00-17:00 часот.

Стручниот тим на КАРДИОМЕДИКА - СРБИНОВСКИ го сочинуваат искусни и едуцирани лекари, кардиолози, интернисти и искусни медицински сестри. 

ЗА НАС 

КАРДИОМЕДИКА - СРБИНОВСКИ е основана од доајенот на македонската кардиологија, Проф. Д-р Лазар Србиновски, долгогодишен редовен професор при Медицинскиот факултет-Скопје и долгогодишен Директор на Универзитетската Клиника за кардиологија во Скопје.

KARDIOMEDIKA SRBINOVSKI
Najdobrite kardioloski ordinacii i najstrucnite kardiolozi,specijalisticki I subspecijalisticki kardioloski pregledi,uspesno lecenje na kardiovaskularnite bolesti,detalni laboratoriski analizi,EKG,merenje na krven pritisok,kolor dopler,koronaren stres test,EHO na srce

   СПЕЦИЈАЛИСТ ИНТЕРНИСТ, СУБСПЕЦИЈАЛИСТ КАРДИОЛОГ

Интернист - Кардиолог 

Ординацијата располага со најсовремена медицинска опрема за да се запази квалитетот на прегледот кој што во комбинација со стручноста овозможува да се добијат врвни резултати за навремена дијагностика на болести на целото тело.

VIDEO PREZENTACIJA

Прегледи кои се вршат во нашата ординација: 

ЕКГ И ЕХО ДИЈАГНОСТИКА СО КОЛОР ДОПЛЕР НА СРЦЕ

Oдредување на морфологијата, градбата на срцето, димензиите на срцевите кавитети и структури, залистоци/валвули, правилноста на нивната градба и функција, нивно оштетување и нефункционирање, следење на сите делови на срцето, срцевите кавитети и структури.

ЕКГ МОНИТОРИНГ 

Следење на работата на срцето во неограничено време.

EХО НА ТИРЕОИДНА (ШТИТНА) ЖЛЕЗДА 

Нејзина морфологија/структура, големина, крвоснабдување, одредување на тиреоидни хормони ФТ4 и ТСХ, ФТ3, анти ТПО, како и брзо и ефикасно поставување на дијагноза и терапија.

ЕХО И КОЛОР ДОПЛЕР НА КАРОТИДНИТЕ КРВНИ САДОВИ

Oдредување на проодноста, како и пулсен доплер за навремено откривање и лекување на евентуални атероматозони промени/плаки на испитуваните артерии.

КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ

Неинвазивна метода за докажување на чистотата односно проодноста на коронарните крвни садови/крвните садови на срцето.

АБП ХОЛТЕР ЗА ПРИТИСОК

24-часовно мониторирање на крвниот притисок.

ЕКГ ПО ХОЛТЕР

24-часовно мониторирање на работата на срцето.

ЕХО НА АБДОМЕН 

Ехо мониторинг на стомачните органи : панкреас, абдоминална аорта-нејзина морфологија-проодност, црн дроб, жолчно кесе, жолчни патишта, слезенка, бубрези, мочниот меур и простата.

Се исклучува постоење на зголемени лимфни јазли, течност во абдоменот и течност во френикокосталните синуси.

ЕХО НА ДОЈКИ

Редовни ехо контроли за навремено дијагностицирање на морфолошки промени.

КОМПЛЕТНА ЛАБОРАТОРИЈА 

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-seri

KARDIOLOGIJA

D-R DANAILOV

D-R DANAILOV
Najdobrite kardioloski ordinacii i najstrucnite kardiolozi,specijalisticki I subspecijalisticki kardioloski pregledi,uspesno lecenje na kardiovaskularnite bolesti,detalni laboratoriski analizi,EKG,merenje na krven pritisok,kolor dopler,koronaren stres test,EHO na srce

КОРИСНИ ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ:

 

 

 

ANGINA PEKTORIS, ANGINA PEKTORIS SKOPJE MK, ARITMII, ARITMII NA SRCE, ARITMII NA SRCE SKOPJE MK, ARITMII SKOPJE MK, ARITMIJA, ARITMIJA NEPRAVILNA RABOTA NA SRCETO, ARITMIJA SKOPJE, ARTMII SKOPJE, AVTOIMUNI ZABOLUVANJA, AVTOTRANSPLANTACIJA SKOPJE MK, BIOHEMISKA LABORATORIJA SKOPJE MK, BIOHEMISKI ANALIZATOR, BIOHEMISKI ANALIZI SKOPJE MK, BIOHEMISKI SKRINING NA HROMOZOPATII, BOLESTI NA SRCE, BOLESTI NA SRCE I KRVNI SADOVI, BOLESTI NA SRCE МК, BOLESTI NA SRCEV MUSKUL, BOLESTI NA SRCEV MUSKUL SKOPJE MK, BOLKA VO GRADI, BOLKA VO GRBOT I GRADITE, DIJAGNOSTIKA, DIJAGNOSTIKA SKOPJE MK, DOPLER NA KAROTIDNI ARTERII, DOPLER NA KAROTIDNI ARTERII SKOPJE MK, DRESLEROV SINDROM, DRESLEROV SINDROM SKOPJE MK, EHINOKOK KUCESKA TENIJA NA SRCE SKOPJE MK, EHO NA SRCE, EHOKARDIOGRAFIJA, EHOKARDIOGRAFIJA SKOPJE MK, EKG SKOPJE MK, EKG VO SKOPJE, ELEKTROLITEN ANALIZATOR, GRADNA BOLKA, HIPERTENZIJA, HIPERTENZIJA SKOPJE МК, HISTOLOSKI ANALIZI SKOPJE MK, HORMONI OD PARATIRODNA NADBUBREZNA ZLEZDA, IMPLANTACIJA NA PACE MAKER, IMPLANTACIJA NA PACE MAKER SKOPJE MK, IMPLANTACIJA NA STENT, IMPLANTACIJA NA STENT SKOPJE MK, IMPLEMENTACIJA NA PEJSMEJKER, IMPLEMENTACIJA NA PEJSMEJKER SKOPJE MK, IMUNOLOSKI ANALIZI SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA DIJABET SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA ELEKTROLITEN JONSKI STATUS SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA KLINICKA HEMIJA SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA PLAZMA PROTEINI, ISPITUVANJE NA PROTEINSKI STATUS SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA SEDIMENTACIJA SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA SRCE SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA SRCEVI BIOMARKERI SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA TIROIDNA FUNKCIJA SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA TIROIDNI HORMONI SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA TRIGLICERIDI SKOPJE MK, ISPITUVANJE TUMORSKI MARKERI SKOPJE MK, KABINET ZA EKG, KABINET ZA ELEKTROKARDIOGRAFIJA, KARDIOHIRURSKA OPERACIJA, KARDIOHIRURSKA OPERACIJA SKOPJE MK, KARDIOLOG MAKEDONIJA, KARDIOLOG VO SKOPJE, KARDIOLOGIJA, KARDIOLOGIJA SKOPJE MK, KARDIOLOSKI ORDINACII VO SKOPJE, KARDIOLOSKI PREGLED SKOPJE, KARDIOLOSKI PREGLED SKOPJE MK, KARDIOVASKULAREN HIRURG, KARDIOVASKULAREN HIRURG SKOPJE, KARDIOVASKULARNI BOLESTI, KARDIOVASKULARNI BOLESTI SKOPJE MK, KLINIKA ZA KARDIOLOGIJA SKOPJE, KOPROKULTURA, KORONAREN STRES TEST, KORONAREN STRES TEST SKOPJE MK, KORONAROGRAFIJA SKOPJE MK, KORONAROGRAFIJA VO SKOPJE, KRVEN PRITISOK, KRVEN PRITISOK SKOPJE MK, LECENJE NA ARITMII, LECENJE NA ARITMIJA, LECENJE NA BOLKA VO GRADITE, LECENJE NA BOLKA VO GRADITE SKOPJE MK, LECENJE NA TIROIDNA STITNA ZLEZDA, LECENJE NA TIROIDNA STITNA ZLEZDA SKOPJE MK, MENADZERSKI PREGLEDI, MERENJE KRVEN PRITISOK, MERENJE KRVEN PRITISOK SKOPJE, MIKSOM NA SRCE, MIKSOM NA SRCE SKOPJE MK, MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA SKOPJE MK, NEPRAVILNA RABOTA NA SRCETO, NEPRAVILNA RABOTA NA SRCETO SKOPJE MK, OPERACII NA PERIKARD MK, OPERACII NA PERIKARD SKOPJE MK, OPERACII NA SRCEVA OBVIVKA PERIKARD, OPERACII NA SRCEVA OBVIVKA PERIKARD SKOPJE MK, OPERACIJA NA OTVORENO SRCE MK, OPERACIJA NA OTVORENO SRCE SKOPJE MK, PERIKARDITITS, PERIKARDITITS SKOPJE MK, PERIKARDNA PUNKCIJA, PERIKARDNA PUNKCIJA SKOPJE MK, PRAVENJE NA TUMORSKI MARKERI SKOPJE MK, PROSIRENI VENI, PROSIRENI VENI SKOPJE MK, REPRODUKTIVNA ENDOKRINOLOGIJA SKOPJE MK, SEROLOGIJA, SISTEMATSKI PREGLEDI NA VRABOTENI, SPERMOKULTURA, SRCEVA KATETERIZACIJA, SRCEVA KATETERIZACIJA SKOPJE MK, STAVANJE NA PEJSMEJKER SKOPJE, STAVANJE NA PEJSMEJKER SKOPJE MK, STAVANJE NA STENT SKOPJE MK, STAVANJE NA STENT VO SKOPJE, STESNUVANJE NA KRVNITE SADOVI, STESNUVANJE NA KRVNITE SADOVI SKOPJE MK, STITNA ZLEZDA, STITNA ZLEZDA SKOPJE MK, STRES EHOKARDIOGRAFIJA, STRES EHOKARDIOGRAFIJA SKOPJE MK, TIROIDNA ZLEZDA SKOPJE MK, TROMB VO SRCE, TROMB VO SRCE SKOPJE MK, TUMOR NA SRCE, TUMOR NA SRCE SKOPJE MK, ULTRAZVUCEN PREGLED NA SRCE, ULTRAZVUCEN PREGLED NA SRCE SKOPJE MK, UTVRDUVANJE NA HEMATOLOSKI STATUS, VALVULARNA HIRURGIJA, VALVULARNA HIRURGIJA SKOPJE MK, VALVULI NA SRCE, VALVULI NA SRCE SKOPJE MK, VRODENI SRCEVI DEFEKTI, VRODENI SRCEVI DEFEKTI SKOPJE MK, VRODENI SRCEVI MANI, VRODENI SRCEVI MANI SKOPJE MK, АВТОИМУНИ ЗАБОЛУВАЊА, АВТОТРАНСПЛАНТАЦИЈА СКОПЈЕ МК, АНГИНА ПЕКТОРИС, АНГИНА ПЕКТОРИС СКОПЈЕ МК, АРИТМИИ НА СРЦЕ, АРИТМИИ НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, АРИТМИЈА, АРИТМИЈА НА СРЦЕ, АРИТМИЈА НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, АРИТМИЈА НЕПРАВИЛНА РАБОТА НА СРЦЕТО, АРИТМИЈА СКОПЈЕ, АРИТМИЈА СКОПЈЕ МК, АРТМИИ, АРТМИИ СКОПЈЕ, БОЛЕСТИ НА СРЦЕ, БОЛЕСТИ НА СРЦЕ И КРВНИ САДОВИ, БОЛЕСТИ НА СРЦЕВ МУСКУЛ, БОЛЕСТИ НА СРЦЕВ МУСКУЛ СКОПЈЕ МК, БОЛКА ВО ГРАДИ, БОЛКА ВО ГРБОТ И ГРАДИТЕ, ВАЛВУЛАРНА ХИРУРГИЈА, ВАЛВУЛАРНА ХИРУРГИЈА СКОПЈЕ МК, ВАЛВУЛИ НА СРЦЕ, ВАЛВУЛИ НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ВРОДЕНИ СРЦЕВИ ДЕФЕКТИ, ВРОДЕНИ СРЦЕВИ ДЕФЕКТИ СКОПЈЕ МК, ВРОДЕНИ СРЦЕВИ МАНИ, ВРОДЕНИ СРЦЕВИ МАНИ СКОПЈЕ МК, ГРАДНА БОЛКА, ДИЈАГНОСТИКА, ДОПЛЕР НА БУБРЕЗИ, ДОПЛЕР НА БУБРЕЗИ СКОПЈЕ МК, ДОПЛЕР НА КАРОТИДНИ АРТЕРИИ, ДОПЛЕР НА КАРОТИДНИ АРТЕРИИ СКОПЈЕ МК, ДРЕСЛЕРОВ СИНДРОМ, ДРЕСЛЕРОВ СИНДРОМ СКОПЈЕ МК, ЕКГ ВО СКОПЈЕ, ЕКГ СКОПЈЕ, ЕЛЕКТРОЛИТЕН АНАЛИЗАТОР, ЕНДОКРИНОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, ЕХО НА СРЦЕ, ЕХО НА СРЦЕ МК, ЕХОКАРДИОГРАФИЈА, ЕХОКАРДИОГРАФИЈА СКОПЈЕ МК, ИМПЛАНТАЦИЈА НА PACE MAKER, ИМПЛАНТАЦИЈА НА СТЕНТ, ИМПЛАНТАЦИЈА НА СТЕНТ СКОПЈЕ МК, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЕЈСМЕЈКЕР, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЕЈСМЕЈКЕР СКОПЈЕ МК, ИМУНОЛОШКИ АНАЛИЗИ, ИНТЕРНИСТ МАКЕДОНИЈА, ИНТЕРНИСТ СКОПЈЕ МК, ИСПИТУВАЊЕ НА СРЦЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, ИСПИТУВАЊЕ НА СРЦЕВИ БИОМАРКЕРИ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА, ИСПИТУВАЊЕ НА ТИРОИДНИ ХОРМОНИ, ИСПИТУВАЊЕ НА ТИРОИДНИ ХОРМОНИ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА ТРИГЛИЦЕРИДИ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА УРИНА, ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМОСТАЗА СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА ХОРМОНАЛЕН СТАТУС, ИСПИТУВАЊЕ ТУМОРСКИ МАРКЕРИ СКОПЈЕ, КАБИНЕТ ЗА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЈА, КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ, КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ СКОПЈЕ МК, КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА, КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА СКОПЈЕ МК, КАРДИОЛОГ ВО СКОПЈЕ, КАРДИОЛОГ МАКЕДОНИЈА, КАРДИОЛОГ СКОПЈЕ, КАРДИОЛОГ СКОПЈЕ МК, КАРДИОЛОГИЈА СКОПЈЕ, КАРДИОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, КАРДИОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ ВО СКОПЈЕ, КАРДИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД МК, КАРДИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД СКОПЈЕ МК, КАРДИОХИРУРШКА ОПЕРАЦИЈА, КАРДИОХИРУРШКА ОПЕРАЦИЈА СКОПЈЕ МК, КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ВО СКОПЈЕ, КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА СКОПЈЕ, КЛИНИКА ЗА РЕУМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, КОПРОКУЛТУРА, КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ, КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ СКОПЈЕ МК, КОРОНАРОГРАФИЈА ВО СКОПЈЕ, КОРОНАРОГРАФИЈА СКОПЈЕ МК, КРВЕН ПРИТИСОК, КРВЕН ПРИТИСОК СКОПЈЕ, ЛЕЧЕЊЕ АНДРОПАУЗА, ЛЕЧЕЊЕ НА АРИТМИИ, ЛЕЧЕЊЕ НА АРИТМИЈА, ЛЕЧЕЊЕ НА БОЛКА ВО ГРАДИТЕ, ЛЕЧЕЊЕ НА БОЛКА ВО ГРАДИТЕ СКОПЈЕ МК, ЛЕЧЕЊЕ НА ТИРОИДНА ШТИТНА ЖЛЕЗДА, ЛЕЧЕЊЕ НА ТИРОИДНА ШТИТНА ЖЛЕЗДА СКОПЈЕ МК, МЕНАЏЕРСКИ ПРЕГЛЕДИ, МЕНАЏЕРСКИ ПРЕГЛЕДИ СКОПЈЕ МК, МЕРЕЊЕ КРВЕН ПРИТИСОК, МЕРЕЊЕ КРВЕН ПРИТИСОК СКОПЈЕ, МИКСОМ НА СРЦЕ, МИКСОМ НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА СКОПЈЕ МК, НЕПРАВИЛНА РАБОТА НА СРЦЕТО, НЕПРАВИЛНА РАБОТА НА СРЦЕТО СКОПЈЕ МК, НЕФРОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, ОДРЕДУВАЊЕ НА ХОРМОНИ СКОПЈЕ МК, ОПЕРАЦИИ НА ПЕРИКАРД, ОПЕРАЦИИ НА ПЕРИКАРД СКОПЈЕ МК, ОПЕРАЦИИ НА СРЦЕВА ОБВИВКА ПЕРИКАРД, ОПЕРАЦИИ НА СРЦЕВА ОБВИВКА ПЕРИКАРД СКОПЈЕ МК, ОПЕРАЦИЈА НА ОТВОРЕНО СРЦЕ, ОПЕРАЦИЈА НА ОТВОРЕНО СРЦЕ СКОПЈЕ МК, ПАРАТИРОИДНИ ЖЛЕЗДИ СКОПЈЕ МК, ПЕРИКАРДИТИС, ПЕРИКАРДИТИС СКОПЈЕ МК, ПЕРИКАРДНА ПУНКЦИЈА, ПЕРИКАРДНА ПУНКЦИЈА СКОПЈЕ МК, ПРАВЕЊЕ НА АЛЕРГОТЕСТОВИ СКОПЈЕ, ПРАВЕЊЕ НА КРВНА СЛИКА СКОПЈЕ, ПРАВЕЊЕ НА ТУМОРСКИ МАРКЕРИ СКОПЈЕ, ПРИВАТЕН РЕВМАТОЛОГ СКОПЈЕ МК, ПРИВАТНА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, ПРОШИРЕНИ ВЕНИ СКОПЈЕ МК, РЕНТГЕНСКО СНИМАЊЕ НА КРВНИ САДОВИ, РЕНТГЕНСКО СНИМАЊЕ НА КРВНИ САДОВИ СКОПЈЕ МК, РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, РУТИНСКИ БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ, СЕРОЛОГИЈА МК, СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИ, СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СКОПЈЕ МК, СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ, СРЦЕВА КАТЕТЕРИЗАЦИЈА, СРЦЕВА КАТЕТЕРИЗАЦИЈА СКОПЈЕ МК, СТАВАЊЕ НА ПЕЈСМЕЈКЕР МК, СТАВАЊЕ НА ПЕЈСМЕЈКЕР СКОПЈЕ МК, СТАВАЊЕ НА ПЕСМЕЈКЕР, СТАВАЊЕ НА ПЕСМЕЈКЕР СКОПЈЕ МК, СТАВАЊЕ НА СТЕНТ СКОПЈЕ, СТАВАЊЕ НА СТЕНТ СКОПЈЕ МК, СТЕСНУВАЊЕ НА КРВНИТЕ САДОВИ, СТЕСНУВАЊЕ НА КРВНИТЕ САДОВИ СКОПЈЕ МК, СТРЕС ЕХОКАРДИОГРАФИЈА, СТРЕС ЕХОКАРДИОГРАФИЈА СКОПЈЕ МК, ТИРОИДНА ЖЛЕЗДА СКОПЈЕ МК, ТРОМБ ВО СРЦЕ, ТРОМБ ВО СРЦЕ СКОПЈЕ МК, ТУМОР НА СРЦЕ, ТУМОР НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК, УЛТРАЗВУК НА БУБРЕЗИ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ЖОЛЧКА СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА МОЧЕН МЕУР СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ПАНКРЕАС СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ПРОСТАТА СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА СЛЕЗИНКА СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА СТОМАЧНИ ОРГАНИ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ЦРН ДРОБ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУЧЕН ПРЕГЛЕД НА СРЦЕ, УЛТРАЗВУЧЕН ПРЕГЛЕД НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА, УТВРДУВАЊЕ НА ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС СКОПЈЕ, ХИПЕРТЕНЗИЈА, ХИПЕРТЕНЗИЈА СКОПЈЕ, ХИСТОЛОШКИ АНАЛИЗИ СКОПЈЕ, ХОРМОНИ ОД ПАРАТИРОДНА НАДБУБРЕЖНА ЖЛЕЗДА, ШТИТНА ЖЛЕЗДА СКОПЈЕ МК, 

 

 

 

ANGINA PEKTORIS, ANGINA PEKTORIS SKOPJE MK, ARITMII, ARITMII NA SRCE, ARITMII NA SRCE SKOPJE MK, ARITMII SKOPJE MK, ARITMIJA, ARITMIJA NEPRAVILNA RABOTA NA SRCETO, ARITMIJA SKOPJE, ARTMII SKOPJE, AVTOIMUNI ZABOLUVANJA, AVTOTRANSPLANTACIJA SKOPJE MK, BIOHEMISKA LABORATORIJA SKOPJE MK, BIOHEMISKI ANALIZATOR, BIOHEMISKI ANALIZI SKOPJE MK, BIOHEMISKI SKRINING NA HROMOZOPATII, BOLESTI NA SRCE, BOLESTI NA SRCE I KRVNI SADOVI, BOLESTI NA SRCE МК, BOLESTI NA SRCEV MUSKUL, BOLESTI NA SRCEV MUSKUL SKOPJE MK, BOLKA VO GRADI, BOLKA VO GRBOT I GRADITE, DIJAGNOSTIKA, DIJAGNOSTIKA SKOPJE MK, DOPLER NA KAROTIDNI ARTERII, DOPLER NA KAROTIDNI ARTERII SKOPJE MK, DRESLEROV SINDROM, DRESLEROV SINDROM SKOPJE MK, EHINOKOK KUCESKA TENIJA NA SRCE SKOPJE MK, EHO NA SRCE, EHOKARDIOGRAFIJA, EHOKARDIOGRAFIJA SKOPJE MK, EKG SKOPJE MK, EKG VO SKOPJE, ELEKTROLITEN ANALIZATOR, GRADNA BOLKA, HIPERTENZIJA, HIPERTENZIJA SKOPJE МК, HISTOLOSKI ANALIZI SKOPJE MK, HORMONI OD PARATIRODNA NADBUBREZNA ZLEZDA, IMPLANTACIJA NA PACE MAKER, IMPLANTACIJA NA PACE MAKER SKOPJE MK, IMPLANTACIJA NA STENT, IMPLANTACIJA NA STENT SKOPJE MK, IMPLEMENTACIJA NA PEJSMEJKER, IMPLEMENTACIJA NA PEJSMEJKER SKOPJE MK, IMUNOLOSKI ANALIZI SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA DIJABET SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA ELEKTROLITEN JONSKI STATUS SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA KLINICKA HEMIJA SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA PLAZMA PROTEINI, ISPITUVANJE NA PROTEINSKI STATUS SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA SEDIMENTACIJA SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA SRCE SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA SRCEVI BIOMARKERI SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA TIROIDNA FUNKCIJA SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA TIROIDNI HORMONI SKOPJE MK, ISPITUVANJE NA TRIGLICERIDI SKOPJE MK, ISPITUVANJE TUMORSKI MARKERI SKOPJE MK, KABINET ZA EKG, KABINET ZA ELEKTROKARDIOGRAFIJA, KARDIOHIRURSKA OPERACIJA, KARDIOHIRURSKA OPERACIJA SKOPJE MK, KARDIOLOG MAKEDONIJA, KARDIOLOG VO SKOPJE, KARDIOLOGIJA, KARDIOLOGIJA SKOPJE MK, KARDIOLOSKI ORDINACII VO SKOPJE, KARDIOLOSKI PREGLED SKOPJE, KARDIOLOSKI PREGLED SKOPJE MK, KARDIOVASKULAREN HIRURG, KARDIOVASKULAREN HIRURG SKOPJE, KARDIOVASKULARNI BOLESTI, KARDIOVASKULARNI BOLESTI SKOPJE MK, KLINIKA ZA KARDIOLOGIJA SKOPJE, KOPROKULTURA, KORONAREN STRES TEST, KORONAREN STRES TEST SKOPJE MK, KORONAROGRAFIJA SKOPJE MK, KORONAROGRAFIJA VO SKOPJE, KRVEN PRITISOK, KRVEN PRITISOK SKOPJE MK, LECENJE NA ARITMII, LECENJE NA ARITMIJA, LECENJE NA BOLKA VO GRADITE, LECENJE NA BOLKA VO GRADITE SKOPJE MK, LECENJE NA TIROIDNA STITNA ZLEZDA, LECENJE NA TIROIDNA STITNA ZLEZDA SKOPJE MK, MENADZERSKI PREGLEDI, MERENJE KRVEN PRITISOK, MERENJE KRVEN PRITISOK SKOPJE, MIKSOM NA SRCE, MIKSOM NA SRCE SKOPJE MK, MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA SKOPJE MK, NEPRAVILNA RABOTA NA SRCETO, NEPRAVILNA RABOTA NA SRCETO SKOPJE MK, OPERACII NA PERIKARD MK, OPERACII NA PERIKARD SKOPJE MK, OPERACII NA SRCEVA OBVIVKA PERIKARD, OPERACII NA SRCEVA OBVIVKA PERIKARD SKOPJE MK, OPERACIJA NA OTVORENO SRCE MK, OPERACIJA NA OTVORENO SRCE SKOPJE MK, PERIKARDITITS, PERIKARDITITS SKOPJE MK, PERIKARDNA PUNKCIJA, PERIKARDNA PUNKCIJA SKOPJE MK, PRAVENJE NA TUMORSKI MARKERI SKOPJE MK, PROSIRENI VENI, PROSIRENI VENI SKOPJE MK, REPRODUKTIVNA ENDOKRINOLOGIJA SKOPJE MK, SEROLOGIJA, SISTEMATSKI PREGLEDI NA VRABOTENI, SPERMOKULTURA, SRCEVA KATETERIZACIJA, SRCEVA KATETERIZACIJA SKOPJE MK, STAVANJE NA PEJSMEJKER SKOPJE, STAVANJE NA PEJSMEJKER SKOPJE MK, STAVANJE NA STENT SKOPJE MK, STAVANJE NA STENT VO SKOPJE, STESNUVANJE NA KRVNITE SADOVI, STESNUVANJE NA KRVNITE SADOVI SKOPJE MK, STITNA ZLEZDA, STITNA ZLEZDA SKOPJE MK, STRES EHOKARDIOGRAFIJA, STRES EHOKARDIOGRAFIJA SKOPJE MK, TIROIDNA ZLEZDA SKOPJE MK, TROMB VO SRCE, TROMB VO SRCE SKOPJE MK, TUMOR NA SRCE, TUMOR NA SRCE SKOPJE MK, ULTRAZVUCEN PREGLED NA SRCE, ULTRAZVUCEN PREGLED NA SRCE SKOPJE MK, UTVRDUVANJE NA HEMATOLOSKI STATUS, VALVULARNA HIRURGIJA, VALVULARNA HIRURGIJA SKOPJE MK, VALVULI NA SRCE, VALVULI NA SRCE SKOPJE MK, VRODENI SRCEVI DEFEKTI, VRODENI SRCEVI DEFEKTI SKOPJE MK, VRODENI SRCEVI MANI, VRODENI SRCEVI MANI SKOPJE MK, АВТОИМУНИ ЗАБОЛУВАЊА, АВТОТРАНСПЛАНТАЦИЈА СКОПЈЕ МК, АНГИНА ПЕКТОРИС, АНГИНА ПЕКТОРИС СКОПЈЕ МК, АРИТМИИ НА СРЦЕ, АРИТМИИ НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, АРИТМИЈА, АРИТМИЈА НА СРЦЕ, АРИТМИЈА НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, АРИТМИЈА НЕПРАВИЛНА РАБОТА НА СРЦЕТО, АРИТМИЈА СКОПЈЕ, АРИТМИЈА СКОПЈЕ МК, АРТМИИ, АРТМИИ СКОПЈЕ, БОЛЕСТИ НА СРЦЕ, БОЛЕСТИ НА СРЦЕ И КРВНИ САДОВИ, БОЛЕСТИ НА СРЦЕВ МУСКУЛ, БОЛЕСТИ НА СРЦЕВ МУСКУЛ СКОПЈЕ МК, БОЛКА ВО ГРАДИ, БОЛКА ВО ГРБОТ И ГРАДИТЕ, ВАЛВУЛАРНА ХИРУРГИЈА, ВАЛВУЛАРНА ХИРУРГИЈА СКОПЈЕ МК, ВАЛВУЛИ НА СРЦЕ, ВАЛВУЛИ НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ВРОДЕНИ СРЦЕВИ ДЕФЕКТИ, ВРОДЕНИ СРЦЕВИ ДЕФЕКТИ СКОПЈЕ МК, ВРОДЕНИ СРЦЕВИ МАНИ, ВРОДЕНИ СРЦЕВИ МАНИ СКОПЈЕ МК, ГРАДНА БОЛКА, ДИЈАГНОСТИКА, ДОПЛЕР НА БУБРЕЗИ, ДОПЛЕР НА БУБРЕЗИ СКОПЈЕ МК, ДОПЛЕР НА КАРОТИДНИ АРТЕРИИ, ДОПЛЕР НА КАРОТИДНИ АРТЕРИИ СКОПЈЕ МК, ДРЕСЛЕРОВ СИНДРОМ, ДРЕСЛЕРОВ СИНДРОМ СКОПЈЕ МК, ЕКГ ВО СКОПЈЕ, ЕКГ СКОПЈЕ, ЕЛЕКТРОЛИТЕН АНАЛИЗАТОР, ЕНДОКРИНОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, ЕХО НА СРЦЕ, ЕХО НА СРЦЕ МК, ЕХОКАРДИОГРАФИЈА, ЕХОКАРДИОГРАФИЈА СКОПЈЕ МК, ИМПЛАНТАЦИЈА НА PACE MAKER, ИМПЛАНТАЦИЈА НА СТЕНТ, ИМПЛАНТАЦИЈА НА СТЕНТ СКОПЈЕ МК, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЕЈСМЕЈКЕР, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЕЈСМЕЈКЕР СКОПЈЕ МК, ИМУНОЛОШКИ АНАЛИЗИ, ИНТЕРНИСТ МАКЕДОНИЈА, ИНТЕРНИСТ СКОПЈЕ МК, ИСПИТУВАЊЕ НА СРЦЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, ИСПИТУВАЊЕ НА СРЦЕВИ БИОМАРКЕРИ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА, ИСПИТУВАЊЕ НА ТИРОИДНИ ХОРМОНИ, ИСПИТУВАЊЕ НА ТИРОИДНИ ХОРМОНИ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА ТРИГЛИЦЕРИДИ СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА УРИНА, ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМОСТАЗА СКОПЈЕ, ИСПИТУВАЊЕ НА ХОРМОНАЛЕН СТАТУС, ИСПИТУВАЊЕ ТУМОРСКИ МАРКЕРИ СКОПЈЕ, КАБИНЕТ ЗА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЈА, КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ, КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ СКОПЈЕ МК, КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА, КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА СКОПЈЕ МК, КАРДИОЛОГ ВО СКОПЈЕ, КАРДИОЛОГ МАКЕДОНИЈА, КАРДИОЛОГ СКОПЈЕ, КАРДИОЛОГ СКОПЈЕ МК, КАРДИОЛОГИЈА СКОПЈЕ, КАРДИОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, КАРДИОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ ВО СКОПЈЕ, КАРДИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД МК, КАРДИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД СКОПЈЕ МК, КАРДИОХИРУРШКА ОПЕРАЦИЈА, КАРДИОХИРУРШКА ОПЕРАЦИЈА СКОПЈЕ МК, КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА ВО СКОПЈЕ, КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА СКОПЈЕ, КЛИНИКА ЗА РЕУМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, КОПРОКУЛТУРА, КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ, КОРОНАРЕН СТРЕС ТЕСТ СКОПЈЕ МК, КОРОНАРОГРАФИЈА ВО СКОПЈЕ, КОРОНАРОГРАФИЈА СКОПЈЕ МК, КРВЕН ПРИТИСОК, КРВЕН ПРИТИСОК СКОПЈЕ, ЛЕЧЕЊЕ АНДРОПАУЗА, ЛЕЧЕЊЕ НА АРИТМИИ, ЛЕЧЕЊЕ НА АРИТМИЈА, ЛЕЧЕЊЕ НА БОЛКА ВО ГРАДИТЕ, ЛЕЧЕЊЕ НА БОЛКА ВО ГРАДИТЕ СКОПЈЕ МК, ЛЕЧЕЊЕ НА ТИРОИДНА ШТИТНА ЖЛЕЗДА, ЛЕЧЕЊЕ НА ТИРОИДНА ШТИТНА ЖЛЕЗДА СКОПЈЕ МК, МЕНАЏЕРСКИ ПРЕГЛЕДИ, МЕНАЏЕРСКИ ПРЕГЛЕДИ СКОПЈЕ МК, МЕРЕЊЕ КРВЕН ПРИТИСОК, МЕРЕЊЕ КРВЕН ПРИТИСОК СКОПЈЕ, МИКСОМ НА СРЦЕ, МИКСОМ НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА СКОПЈЕ МК, НЕПРАВИЛНА РАБОТА НА СРЦЕТО, НЕПРАВИЛНА РАБОТА НА СРЦЕТО СКОПЈЕ МК, НЕФРОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, ОДРЕДУВАЊЕ НА ХОРМОНИ СКОПЈЕ МК, ОПЕРАЦИИ НА ПЕРИКАРД, ОПЕРАЦИИ НА ПЕРИКАРД СКОПЈЕ МК, ОПЕРАЦИИ НА СРЦЕВА ОБВИВКА ПЕРИКАРД, ОПЕРАЦИИ НА СРЦЕВА ОБВИВКА ПЕРИКАРД СКОПЈЕ МК, ОПЕРАЦИЈА НА ОТВОРЕНО СРЦЕ, ОПЕРАЦИЈА НА ОТВОРЕНО СРЦЕ СКОПЈЕ МК, ПАРАТИРОИДНИ ЖЛЕЗДИ СКОПЈЕ МК, ПЕРИКАРДИТИС, ПЕРИКАРДИТИС СКОПЈЕ МК, ПЕРИКАРДНА ПУНКЦИЈА, ПЕРИКАРДНА ПУНКЦИЈА СКОПЈЕ МК, ПРАВЕЊЕ НА АЛЕРГОТЕСТОВИ СКОПЈЕ, ПРАВЕЊЕ НА КРВНА СЛИКА СКОПЈЕ, ПРАВЕЊЕ НА ТУМОРСКИ МАРКЕРИ СКОПЈЕ, ПРИВАТЕН РЕВМАТОЛОГ СКОПЈЕ МК, ПРИВАТНА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ МК, ПРОШИРЕНИ ВЕНИ СКОПЈЕ МК, РЕНТГЕНСКО СНИМАЊЕ НА КРВНИ САДОВИ, РЕНТГЕНСКО СНИМАЊЕ НА КРВНИ САДОВИ СКОПЈЕ МК, РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, РУТИНСКИ БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ, СЕРОЛОГИЈА МК, СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИ, СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ СКОПЈЕ МК, СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ, СРЦЕВА КАТЕТЕРИЗАЦИЈА, СРЦЕВА КАТЕТЕРИЗАЦИЈА СКОПЈЕ МК, СТАВАЊЕ НА ПЕЈСМЕЈКЕР МК, СТАВАЊЕ НА ПЕЈСМЕЈКЕР СКОПЈЕ МК, СТАВАЊЕ НА ПЕСМЕЈКЕР, СТАВАЊЕ НА ПЕСМЕЈКЕР СКОПЈЕ МК, СТАВАЊЕ НА СТЕНТ СКОПЈЕ, СТАВАЊЕ НА СТЕНТ СКОПЈЕ МК, СТЕСНУВАЊЕ НА КРВНИТЕ САДОВИ, СТЕСНУВАЊЕ НА КРВНИТЕ САДОВИ СКОПЈЕ МК, СТРЕС ЕХОКАРДИОГРАФИЈА, СТРЕС ЕХОКАРДИОГРАФИЈА СКОПЈЕ МК, ТИРОИДНА ЖЛЕЗДА СКОПЈЕ МК, ТРОМБ ВО СРЦЕ, ТРОМБ ВО СРЦЕ СКОПЈЕ МК, ТУМОР НА СРЦЕ, ТУМОР НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК, УЛТРАЗВУК НА БУБРЕЗИ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ЖОЛЧКА СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА МОЧЕН МЕУР СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ПАНКРЕАС СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ПРОСТАТА СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА СЛЕЗИНКА СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА СТОМАЧНИ ОРГАНИ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ЦРН ДРОБ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУК НА ШТИТНА ЖЛЕЗДА СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУЧЕН ПРЕГЛЕД НА СРЦЕ, УЛТРАЗВУЧЕН ПРЕГЛЕД НА СРЦЕ СКОПЈЕ МК, УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА, УТВРДУВАЊЕ НА ХЕМАТОЛОШКИ СТАТУС СКОПЈЕ, ХИПЕРТЕНЗИЈА, ХИПЕРТЕНЗИЈА СКОПЈЕ, ХИСТОЛОШКИ АНАЛИЗИ СКОПЈЕ, ХОРМОНИ ОД ПАРАТИРОДНА НАДБУБРЕЖНА ЖЛЕЗДА, ШТИТНА ЖЛЕЗДА СКОПЈЕ МК,
 • image
 • rolplast
 • DERMA GIF
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image