Специјализиран ХБО2Т ‑ Центар

Што претставува хипербаричен  кислороден  третман

Хипербаричен кислороден третман  е процес при кој луѓето дишат стопроцентен медицински кислород во хипербарична комора, на повисок притисок од атмосферскиот.

Ова овозможува транспортирање на зголемено количество кислород преку крвта и крвната плазма до клетката.

На овој начин клетката добива повеќекратно количество на кислород од вообичаеното транспортирано на конвенционален начин преку хемоглобинот.

Кога на младоста, енергичноста, желбата за предизвици и работни успеси, ќе го додадете искуството, знаењето, упорноста и мудроста, ќе ја добиете вистинската слика на нашиот мал, но успешен работен тим.

Сите лица кои го водат и го опслужуваат Центарот се добро едуцирани, менаџирани и организирани на највисоко ниво, технички изградени и сертификувани.

Опремата и уредите што се користат во Центарот се максимално сигурни и безбедни.

Тие ги исполнуваат сите предвидени норми и ги поседуваат потребните сертификати од надлежните институции за нивна безбедна и сигурна работа.

Хипербаричните кислородни третмани ги постигнуваат следниве позитивни ефекти:

 • Отстранување на недостигот од кислород во ткивата.
 • Намалување на нивото на шеќерот во крвта и на вредностите на гликозилираниот хемоглобин.
 • Намалување на дозите на инсулин и на орални хипогликемици.
 • Подобрување на протокот на крвта во долните екстремитети.
 • Стимулираат создавање на нови крвни садови (неоваскуларизација). 

Со употреба на хипербарична кислородна терапија можат успешно да се спречат 80-90 % од  ампутациите на долните екстремитете поврзани со шеќерната болест!!!

Примената на хипербарична оксигенација во третманот на спортски повреди е неопходен метод со кој се постигнува побрзо и поцелосно закрепнување и заздравување.

Мултипла склероза е често заболување на централниот нервен систем, од кое се заболени повеќе од еден милион луѓе.

Со употреба на хипербарични кислородни третмани се постигнуваат ремисии (период кога пациентот се чувствува здрав, без симптоми) кои се подолги и поцелосни.

Позитивни ефекти: 

 • Подобрување на мозочната циркулација, со што се отстранува недостигот од кислород во мозокот.
 • Се олеснува транспортот низ крвномозочната бариера.
 • Дејствуваат имуносупресивно.
 • Имаат значително противвоспалително дејство.
 • Ја намалуваат зоната на оштетување на нервното ткиво. 

Позитивните ефекти од овие третмани се манифестираат со подобрување на општата состојба на организмот, ја забавуваат прогресијата на болеста, ги подобруваат моторните функции, говорот, рамнотежата , се постигнува подобување на видот, на концентрацијата и помнењето, а се регулира и контролата на мокрењето.

PRIRODNA MEDICINA

HBO2T CENTAR

HBO2T CENTAR
SPECIJALIZIRANI CENTRI ZAHIPERBARICNA KISLORODNA TERAPIJA, HIPERBARICEN KISLORODEN CENTAR, KISLORODNI TERAPII, TERAPII SO KISLOROD, HIPERBARICNI KISLORODNI TERAPII, TRETMANI SO KISLOROD, KISLORODNI TRETMANI, KISLORODNI TREMANI ZA SPORTISTI, HBO2T CENTAR, LEKUVANJE SO KISLOROD...

КОРИСНИ ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ:

 

 

 

 • image
 • rolplast
 • DERMA GIF
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image