ПРОИЗВОДСТВО НА ЛАСТИЦИ ЗА КОНФЕКЦИЈА И ТРИКОТАЖА

Производите ги изработуваме со врвни светски машини од Швајцарија -  резултат, врвен квалитет на плетени ластици од различни ширини.

Нашиот капацитет е 1.000.000 метри ластик на годишно ниво.

Нашите ластици се користат од многу фабрики во Македонија кои изработуваат конфекција и трикотажа (долен веш и др.

АЛКА како компанија опслужува и испорачува ластик на голем број текстилни компании кои произведуваат конфекција:

 • панталони
 • сукњи
 • тренерки
 • трикотажа
 • долен веш
 • постелнини
 • авто навлаки и
 • навлаки за гарнитури за седење

Освен ластикот АЛКА произведува и разни форми на производи од жица:

 • кукички за авто навлаки
 • спојници на жичани мрежи
 • други форми од жица со дебелина од 0,5 до 3,00 мм и флах до 25мм

АЛКА произведува и хелан, стреч растегливо полиестерско плетиво кое се употребува во изработка на задниот и страничниот дел на авто навлаките.

Компанијата АЛКА увезува и продава:

 • памучни плетени материјали интерлок
 • сингл џерсеј (Single Jersey)
 • фајн рип (Fain Rip)
 • за производство на долен веш
 • пиџами
 • маици
 • блузи памучни
 • синтетски предива
 • филаменти за текстилни фабрики и компании.

PROIZVODSTVO NA GUMA LASTIK

ALKA LASTIK

ALKA LASTIK
Kompanii za proizvodstvo na lastik,pleten lastik,elasticni i neelasticni traki,lastik vo site boi i sirini po ekstra ceni,proizvodstvo na helan,strec rasteglivo poliestersko pletivo,proizvodi od filament i prirodna guma,gumeni proizvodi

КОРИСНИ ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ:

 

 

 

DIHTUNZI, ELASTIC BANDS MK MACEDONIA, ELASTIC BANDS SKOPJE, ELASTICNI POTPIRACI, ELASTIK BANDS MK MACEDONIA, ELASTIK BANDS SKOPJE, FILAMENTI ZA TEKSTILNI FABRIKI SKOPJE MAKEDONIJA, GUMENI AMORTIZERI SKOPJE MK, GUMENI ELEMENTI ZA ELASTICNI SPOJKI, GUMENI MANZETNI, GUMENI MEMBRANI, GUMENI PROIZVODI, GUMENI PROIZVODI SKOPJE MK, GUMIRANI VALCI TRKALA, GUMIRANJE TOPKI SKOPJE MK, IMPORT OF FAIN RIP SKOPJE MACEDONIA, IMPORT OF SINGLE JERSEY SKOPJE MACEDONIA, KALAPI SKOPJE MK, KAUCUK MK, KNITED ELASTIC BANDS MK MACEDONIA, KNITED ELASTIK BANDS MK MACEDONIA, KNITED ELASTIK BANDS SKOPJE MACEDONIA, KNITTED ELASTIC BANDS SKOPJE MACEDONIA, KNITTED ELASTIK BANDS SKOPJE MACEDONIA, KUKICI ZA AVTONAVLAKI, KUKICKI ZA AVTO NAVLAKI, LASTIK MK, LASTIK ZA AVTO NAVLAKI AVTONAVLAKI МК, LASTIK ZA DOLEN VES МК, LASTIK ZA KONFEKCIJA МК, LASTIK ZA TEKSTILNI KOMPANII SKOPJE MAKEDONIJA, LASTIK ZA TRENERKI, LASTIK ZA TRIKOTAZA МК, LASTIK МК, MOULDS SKOPJE MACEDONIA MK, O PRSTEN, O PRSTENI SKOPJE MK, PERIFLEKS SPOJKI SKOPJE MK, PROIZVODI OD FILAMENT SKOPJE MAKEDONIJA, PROIZVODI OD PRIRODNA GUMA SKOPJE MAKEDONIJA, PROIZVODSTVO NA GUMA KAUCUK SKOPJE MAKEDONIJA, PROIZVODSTVO NA LASTICI SKOPJE MK, PROIZVODSTVO NA LASTICI ZA KONFEKCII SKOPJE MK, PROIZVODSTVO NA LASTIK SKOPJE MK, PROIZVODSTVO NA LASTIK ZA AVTONAVLAKI SKOPJE MK, PROIZVODSTVO NA LASTIK ZA TRIKOTAZA, UVOZ NA FAJN RIP SKOPJE MAKEDONIJA, UVOZ NA INTERLOK SKOPJE MAKEDONIJA, UVOZ NA PAMUCNI PLETENI MATERIJALI SKOPJE MAKEDONIJA, UVOZ NA SINGL DZERSEJ SKOPJE MAKEDONIJA, VAKUM GUMI, VAKUM GUMICI SKOPJE MK, ZAPTIVKI, ZAPTIVNI GUMI, ВАКУМ ГУМИЦИ СКОПЈЕ МК, ГУМА СКОПЈЕ МК, ГУМЕНИ АМОРТИЗЕРИ СКОПЈЕ МК, ГУМЕНИ ПРОИЗВОДИ СКОПЈЕ МК, ГУМИРАЊЕ ТОПКИ СКОПЈЕ МК, КАЛАПИ СКОПЈЕ МК, КАУЧУК МК, КУКИЦИ ЗА АВТОНАВЛАКИ, КУКИЧКИ ЗА АВТО НАВЛАКИ, ЛАСТИК ЗА АВТО НАВЛАКИ, ЛАСТИК ЗА АВТО НАВЛАКИ АВТОНАВЛАКИ, ЛАСТИК ЗА ДОЛЕН ВЕШ МК, ЛАСТИК ЗА КОНФЕКЦИЈА МК, ЛАСТИК ЗА ТЕКСТИЛНИ КОМПАНИИ, ЛАСТИК ЗА ТРЕНЕРКИ, ЛАСТИК ЗА ТРИКОТАЖА МК, ЛАСТИК МК, О ПРСТЕНИ СКОПЈЕ МК, ПЕРИФЛЕКС СПОЈКИ СКОПЈЕ МК, ПРОИЗВОДИ ОД ПРИРОДНА ГУМА, ПРОИЗВОДИ ОД ФИЛАМЕНТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЛАСТИК ЗА АВТОНАВЛАКИ СКОПЈЕ МК, ПРОИЗВОДСТВО НА ЛАСТИК ЗА ТРИКОТАЖА, ПРОИЗВОДСТВО НА ЛАСТИК СКОПЈЕ МК, ПРОИЗВОДСТВО НА ЛАСТИЦИ ЗА КОНФЕКЦИИ СКОПЈЕ МК, ПРОИЗВОДСТВО НА ЛАСТИЦИ СКОПЈЕ МК, УВОЗ НА ИНТЕРЛОК, УВОЗ НА ПАМУЧНИ ПЛЕТЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, УВОЗ НА СИНГЛ ЏЕРСЕЈ, УВОЗ НА ФАЈН РИП, ФИЛАМЕНТИ ЗА ТЕКСТИЛНИ ФАБРИКИ, 

 

 

 

DIHTUNZI, ELASTIC BANDS MK MACEDONIA, ELASTIC BANDS SKOPJE, ELASTICNI POTPIRACI, ELASTIK BANDS MK MACEDONIA, ELASTIK BANDS SKOPJE, FILAMENTI ZA TEKSTILNI FABRIKI SKOPJE MAKEDONIJA, GUMENI AMORTIZERI SKOPJE MK, GUMENI ELEMENTI ZA ELASTICNI SPOJKI, GUMENI MANZETNI, GUMENI MEMBRANI, GUMENI PROIZVODI, GUMENI PROIZVODI SKOPJE MK, GUMIRANI VALCI TRKALA, GUMIRANJE TOPKI SKOPJE MK, IMPORT OF FAIN RIP SKOPJE MACEDONIA, IMPORT OF SINGLE JERSEY SKOPJE MACEDONIA, KALAPI SKOPJE MK, KAUCUK MK, KNITED ELASTIC BANDS MK MACEDONIA, KNITED ELASTIK BANDS MK MACEDONIA, KNITED ELASTIK BANDS SKOPJE MACEDONIA, KNITTED ELASTIC BANDS SKOPJE MACEDONIA, KNITTED ELASTIK BANDS SKOPJE MACEDONIA, KUKICI ZA AVTONAVLAKI, KUKICKI ZA AVTO NAVLAKI, LASTIK MK, LASTIK ZA AVTO NAVLAKI AVTONAVLAKI МК, LASTIK ZA DOLEN VES МК, LASTIK ZA KONFEKCIJA МК, LASTIK ZA TEKSTILNI KOMPANII SKOPJE MAKEDONIJA, LASTIK ZA TRENERKI, LASTIK ZA TRIKOTAZA МК, LASTIK МК, MOULDS SKOPJE MACEDONIA MK, O PRSTEN, O PRSTENI SKOPJE MK, PERIFLEKS SPOJKI SKOPJE MK, PROIZVODI OD FILAMENT SKOPJE MAKEDONIJA, PROIZVODI OD PRIRODNA GUMA SKOPJE MAKEDONIJA, PROIZVODSTVO NA GUMA KAUCUK SKOPJE MAKEDONIJA, PROIZVODSTVO NA LASTICI SKOPJE MK, PROIZVODSTVO NA LASTICI ZA KONFEKCII SKOPJE MK, PROIZVODSTVO NA LASTIK SKOPJE MK, PROIZVODSTVO NA LASTIK ZA AVTONAVLAKI SKOPJE MK, PROIZVODSTVO NA LASTIK ZA TRIKOTAZA, UVOZ NA FAJN RIP SKOPJE MAKEDONIJA, UVOZ NA INTERLOK SKOPJE MAKEDONIJA, UVOZ NA PAMUCNI PLETENI MATERIJALI SKOPJE MAKEDONIJA, UVOZ NA SINGL DZERSEJ SKOPJE MAKEDONIJA, VAKUM GUMI, VAKUM GUMICI SKOPJE MK, ZAPTIVKI, ZAPTIVNI GUMI, ВАКУМ ГУМИЦИ СКОПЈЕ МК, ГУМА СКОПЈЕ МК, ГУМЕНИ АМОРТИЗЕРИ СКОПЈЕ МК, ГУМЕНИ ПРОИЗВОДИ СКОПЈЕ МК, ГУМИРАЊЕ ТОПКИ СКОПЈЕ МК, КАЛАПИ СКОПЈЕ МК, КАУЧУК МК, КУКИЦИ ЗА АВТОНАВЛАКИ, КУКИЧКИ ЗА АВТО НАВЛАКИ, ЛАСТИК ЗА АВТО НАВЛАКИ, ЛАСТИК ЗА АВТО НАВЛАКИ АВТОНАВЛАКИ, ЛАСТИК ЗА ДОЛЕН ВЕШ МК, ЛАСТИК ЗА КОНФЕКЦИЈА МК, ЛАСТИК ЗА ТЕКСТИЛНИ КОМПАНИИ, ЛАСТИК ЗА ТРЕНЕРКИ, ЛАСТИК ЗА ТРИКОТАЖА МК, ЛАСТИК МК, О ПРСТЕНИ СКОПЈЕ МК, ПЕРИФЛЕКС СПОЈКИ СКОПЈЕ МК, ПРОИЗВОДИ ОД ПРИРОДНА ГУМА, ПРОИЗВОДИ ОД ФИЛАМЕНТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЛАСТИК ЗА АВТОНАВЛАКИ СКОПЈЕ МК, ПРОИЗВОДСТВО НА ЛАСТИК ЗА ТРИКОТАЖА, ПРОИЗВОДСТВО НА ЛАСТИК СКОПЈЕ МК, ПРОИЗВОДСТВО НА ЛАСТИЦИ ЗА КОНФЕКЦИИ СКОПЈЕ МК, ПРОИЗВОДСТВО НА ЛАСТИЦИ СКОПЈЕ МК, УВОЗ НА ИНТЕРЛОК, УВОЗ НА ПАМУЧНИ ПЛЕТЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, УВОЗ НА СИНГЛ ЏЕРСЕЈ, УВОЗ НА ФАЈН РИП, ФИЛАМЕНТИ ЗА ТЕКСТИЛНИ ФАБРИКИ,
 • image
 • rolplast
 • DERMA GIF
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image