ДИЈАГ - АЛКАТА ШТО НЕДОСТАСУВА

Дијаг Скопје - производство на промотивен

материјал со врвен квалитет 

Дијаг произведува промотивен материјал за различни намени како што се:

 • Деловни подароци
 • Лични подароци
 • Спортски медали и плакети
 • Промотивни материјали
 • Ракотворби и сувенири
 • Верски подароци
 • Ексклузивна амбалажа
 • Гравирање
 • Брендирање
 • Печати и штембили...

Во ДИЈАГ имаме целосно заокружен производстен процес, што значи дека со сопствен стручен кадар и висока техничка опременост во целост ги изработуваме финалните производи  почнувајќи од изработка на дизајнот па се до завршната контрола и пакување на производот.

Гаранција за квалитетот на нашите производи е системот за управување со квалитет ИСО 9001:2008, кој е имплементиран во производниот процес пред осум години.

Опшествената одговорност на ДИЈАГ е на завидно ниво.

Повеќе години земаме активно учество во заштита на човековата околина преку имплементирање на системот за управување со животната средина ИСО 14001:2004 со што Дијаг е единствената компанија во Македонија од оваа област која ги има воведено овие два системи во производствениот процес. 

REKLAMEN MATERIJAL

DIJAG

DIJAG
ИЗРАБОТКА НА ПРОМОТИВЕН МАТЕРИЈАЛ СО ВРВЕН КВАЛИТЕТ, ЗНАЧКИ, БЕЏЕВИ, ПЕХАРИ, СПОРТСКИ МЕДАЛИ, АРМИСКИ ОБЕЛЕЖЈА, БЛАГОДАРНИЦИ, ПЕЧАТИ И ШТЕМБИЛИ, БРЕНДИРАЊЕ, ЛАСЕРСКО ГРАВИРАЊЕ, ВЕРСКИ ОБЕЛЕЖЈА И ПОДАРОЦИ, РАКОТВОРБИ И СУВЕНИРИ, ЕКСКЛУЗИВНИ ПОДАРОЦИ...

КОРИСНИ ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ:

 

 

 

 • image
 • rolplast
 • DERMA GIF
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image