ИЗРАБОТКА НА ПРОМОТИВЕН МАТЕРИЈАЛ СО ВРВЕН КВАЛИТЕТ, ЗНАЧКИ, БЕЏЕВИ, ПЕХАРИ, СПОРТСКИ МЕДАЛИ, АРМИСКИ ОБЕЛЕЖЈА, БЛАГОДАРНИЦИ, ПЕЧАТИ И ШТЕМБИЛИ, БРЕНДИРАЊЕ, ЛАСЕРСКО ГРАВИРАЊЕ, ВЕРСКИ ОБЕЛЕЖЈА И ПОДАРОЦИ, РАКОТВОРБИ И СУВЕНИРИ, ЕКСКЛУЗИВНИ ПОДАРОЦИ...

ДИЈАГ - АЛКАТА ШТО НЕДОСТАСУВА

Дијаг Скопје - производство на промотивен

материјал со врвен квалитет 

Дијаг произведува промотивен материјал за различни намени како што се:

 • Деловни подароци
 • Лични подароци
 • Спортски медали и плакети
 • Промотивни материјали
 • Ракотворби и сувенири
 • Верски подароци
 • Ексклузивна амбалажа
 • Гравирање
 • Брендирање
 • Печати и штембили...

Во ДИЈАГ имаме целосно заокружен производстен процес, што значи дека со сопствен стручен кадар и висока техничка опременост во целост ги изработуваме финалните производи  почнувајќи од изработка на дизајнот па се до завршната контрола и пакување на производот.

Гаранција за квалитетот на нашите производи е системот за управување со квалитет ИСО 9001:2008, кој е имплементиран во производниот процес пред осум години.

Опшествената одговорност на ДИЈАГ е на завидно ниво.

Повеќе години земаме активно учество во заштита на човековата околина преку имплементирање на системот за управување со животната средина ИСО 14001:2004 со што Дијаг е единствената компанија во Македонија од оваа област која ги има воведено овие два системи во производствениот процес. 

REKLAMEN MATERIJAL

DIJAG

DIJAG

КОРИСНИ ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ:

 

 

 

 • image
 • rolplast
 • DERMA GIF
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image