НОВО!!! 

НОВ, НАЈНАПРЕДЕН АПАРАТ

ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА

SIEMENS MULTISLICE SYSTEM

(Компјутерска томографија) - Врвен преглед на:

 • МОЗОК СО КРВНИ САДОВИ
 • ВРАТЕН Р’БЕТ
 • БЕЛИ ДРОБОВИ СО КРВНИ САДОВИ
 • КТ АОРТА
 • КТ АБДОМЕН
 • КТ КАРЛИЦА
 • КТ ЗГЛОБОВИ
 • КТ ЕКСТРЕМИТЕТИ
 • КТ МЕКИ ДЕЛОВИ

 Дијагностички центар, преглед и дијагностика

Проф-др. Георги Толовски, Редовен професор на медицинскиот факултет при универзитетот св.Кирил и Методиј - Скопје 

Д-р. Блажен Толовски, специјалист по радиологија. 

Во центарот се врши: 

Магнетна резонанца 

 • Мозок и крвни садови без контраст
 • Врат со крвни садови без контраст
 • Бели дробови со крвни садови без контраст
 • Аорта без контраст
 • Абдомен со крвни садови без контраст
 • Жолчни патишта
 • Карлица со гениталии со крвни садови
 • Зглобови и екстремитети со крвни садови
 • Меки делови
 • Хипофиза 

Конвенционален (стандарден) рентген

 • Ехо дијагностика на цело тело
 • Биопсии водени под ултразвук - FINE NEEDLE, CORE BIOPSY
 • Мамографија и ехо на дојка
 • Панорамско снимање на заби
 • Скелет
 • Бели дробови - Срце
 • Желудник
 • Тенко црево - пасажа
 • Дебело црево - иригографија
 • Жолчно кесе
 • Бубрези Мочен меур, • Машки и женски полови органи • Крвни садови – DOPPLER  • FLEBOGRAFIJA на екстремитети• FISTULOGRAFIJA<

RENTGEN DIJAGNOSTIKA

TOLOVSKI Rentgen Dijagnostka

TOLOVSKI Rentgen Dijagnostka
Specijalisticki ordinacii za rentgen dijagnostika,radioloski ordinacii,dijagnosticki centri,vrvni radiolozi,rentgen-snimanje,magnetna rezonanca,kompjuterska tomografija na celoto telo,invanzivna I neinvanzivna rentgen dijagnostika,eho dijagnostika,mamografija,fistulografija

КОРИСНИ ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ:

 

 

 

EHO ASPIRACIONA DIOPSIJA, EHO ASPIRACIONA DIOPSIJA SKOPJE MK, EHO DIJAGNOSTIKA NA ABDOMEN, EHO DIJAGNOSTIKA NA DOJKI, EHO DIJAGNOSTIKA NA GENITALII, EHO DIJAGNOSTIKA NA MEKI DELOVI, EHO DIJAGNOSTIKA NA URINAREN SISTEM, EHO DIJAGNOSTIKA SKOPJE MK, EHO DIJAGNOSTIKA VO SKOPJE, EHO NA ABDOMEN, EHO NA ABDOMEN SKOPJE MK, EHO NA DOJKA MK, EHO NA DOJKA SKOPJE MK, EHO NA PROSTATA SKOPJE, EHO NA PROSTATA SKOPJE MK, EHO NA TIROIDNA ZLEZDA, EHO NA TIROIDNA ZLEZDA SKOPJE MK, EHO ORTOPEDSKI PREGLED, EHO ORTOPEDSKI PREGLED SKOPJE MK, EHO PREGLED NA ABDOMEN, EHO PREGLED NA ABDOMEN SKOPJE MK, EHO PREGLED NA DOJKI MK, EHO PREGLED NA DOJKI SKOPJE MK, FISTULOGRAFIJA, KOLOR DOPLER ULTRAZVUK, KOLOR DOPLER ULTRAZVUK МК, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA BELI DROBOVI, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA BUBREZI, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA CELO TELO, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA MASKI POLOVI ORGANI I, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA MOCEN MEUR, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA SKELET, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA SRCE, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA TENKO CREVO DEBELO CREVO, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA ZELUDNIK, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA ZENSKI MASKI POLOVI ORGANI, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA ZOLCNO KESE, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA SKOPJE MK, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA VO SKOPJE, KT ANGIO NA DOLNI EKSTREMITETI, KT ANGIO NA DOLNI EKSTREMITETI SKOPJE MK, KT BIOPSIJA, KT BIOPSIJA SKOPJE MK, KT MIELOGRAFIJA, KT MIELOGRAFIJA SKOPJE MK, KT NA ABDOMEN, KT NA ABDOMEN SKOPJE MK, KT NA ABDOMINALNI KRVNI SADOVI, KT NA BUBREZI, KT NA BUBREZI SKOPJE MK, KT NA CELA AORTA, KT NA CELA AORTA SKOPJE MK, KT NA CELO TELO, KT NA CELO TELO SKOPJE MK, KT NA KARLICA, KT NA KARLICA SKOPJE MK, KT NA KAROTIDI, KT NA KAROTIDI SKOPJE MK, KT NA MOZOCNI KRVNI SADOVI, KT NA MOZOCNI KRVNI SADOVI SKOPJE MK, KT NA MOZOK, KT NA MOZOK SKOPJE MK, KT NA ORBITI, KT NA ORBITI SKOPJE MK, KT NA PERIFERNI KRVNI SADOVI, KT NA RBETEN STOLB, KT NA RBETEN STOLB SKOPJE MK, KT NA SKELET, KT NA SKELET SKOPJE MK, KT NA TORAKS, KT NA TORAKS SKOPJE MK, KT NA VRAT, KT NA VRAT SKOPJE MK, KT NA ZGLOBOVI I KOSKI, KT NA ZGLOBOVI I KOSKI SKOPJE MK, MAGNETNA REZONANCA NA ABDOMEN, MAGNETNA REZONANCA NA AORTA, MAGNETNA REZONANCA NA BELI DROBOVI, MAGNETNA REZONANCA NA HIPOFIZA, MAGNETNA REZONANCA NA KARLICA SO GENITALII, MAGNETNA REZONANCA NA KRVNI SADOVI, MAGNETNA REZONANCA NA MEKI DELOVI, MAGNETNA REZONANCA NA MOZOK, MAGNETNA REZONANCA NA VRAT, MAGNETNA REZONANCA NA ZGLOBOVI I EKSTREMITETI, MAGNETNA REZONANCA NA ZOLCNI PATISTA, MAGNETNA REZONANCA SKOPJE, MAGNETNA REZONANCA VO SKOPJE, MAGNETNA REZONANSA, MAMOGRAFIJA VO SKOPJE, MR NA ABDOMEN, MR NA ABDOMEN SKOPJE MK, MR NA BUBREZI, MR NA BUBREZI SKOPJE MK, MR NA EKSTREMITETI, MR NA EKSTREMITETI SKOPJE MK, MR NA GLAVA, MR NA GLAVA SKOPJE MK, MR NA HIPOFIZA, MR NA HIPOFIZA SKOPJE MK, MR NA KOLENO, MR NA KOLENO SKOPJE MK, MR NA ORBITI, MR NA ORBITI SKOPJE MK, MR NA PARANAZALNI SINUSI, MR NA PARANAZALNI SINUSI SKOPJE MK, MR NA RBETEN STOLB, MR NA RBETEN STOLB SKOPJE MK, MR NA VRAT, MR NA VRAT SKOPJE MK, MR NA ZGLOBOVI, MR NA ZGLOBOVI SKOPJE MK, MR UROGRAFIJA, MR UROGRAFIJA SKOPJE MK, PANORAMSKO SNIMANJE NA ZABI VO SKOPJE, PUNKCIJA POD KONTROLA NA EHO, PUNKCIJA POD KONTROLA NA EHO SKOPJE MK, RADIODIJAGNOSTIKA VO SKOPJE, RENGEN DIЈAGNOSTIKA VO SKOPJE, RENGEN MK, RENGEN SNIMKI, RENGEN VO SKOPJE, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA BELI DROBOVI, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA BUBREZI, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA DEBELO CREVO, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA MASKI POLOVI ORGANI, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA MOCEN MEUR, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA SKELET, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA SRCE, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA TENKO CREVO, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA ZELUDNIK, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA ZENSKI POLOVI ORGANI, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA ZOLCNO KESE, RENTGEN DIJAGNOSTIKA SKOPJE, RENTGEN DIЈAGNOSTIKA SKOPJE MK, RENTGEN TOLOVSKI, TOLOVSKI, ULTRAZVUK ABDOMEN МК, ULTRAZVUK NA ABDOMEN, ЕХО АСПИРАЦИОНА ДИОПСИЈА, ЕХО ДИЈАГНОСТИКА НА АБДОМЕН, ЕХО ДИЈАГНОСТИКА НА ГЕНИТАЛИИ, ЕХО ДИЈАГНОСТИКА НА ДОЈКИ МК, ЕХО ДИЈАГНОСТИКА НА МЕКИ ДЕЛОВИ, ЕХО ДИЈАГНОСТИКА НА УРИНАРЕН СИСТЕМ, ЕХО ДИЈАГНОСТИКА СКОПЈЕ, ЕХО ДИЈАГНОСТИКА СКОПЈЕ МК, ЕХО НА АБДОМЕН, ЕХО НА АБДОМЕН МК, ЕХО НА ДОЈКА, ЕХО НА ПРОСТАТА, ЕХО НА ТИРОИДНА ЖЛЕЗДА, ЕХО ОРТОПЕДСКИ ПРЕГЛЕД, ЕХО ПРЕГЛЕД НА АБДОМЕН, ЕХО ПРЕГЛЕД НА ДОЈКИ, КОЛОР ДОПЛЕР УЛТРАЗВУК, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА ВО СКОПЈЕ, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА БЕЛИ ДРОБОВИ, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА БУБРЕЗИ, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА ДЕБЕЛО ЦРЕВО, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА ЖЕЛУДНИК, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА ЖЕНСКИ МАШКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА ЖОЛЧНО КЕСЕ, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА МАШКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА МОЧЕН МЕУР, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА СКЕЛЕТ, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА СРЦЕ, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА ТЕНКО ЦРЕВО, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА ЦЕЛО ТЕЛО, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА СКОПЈЕ МК, КТ АНГИО НА ДОЛНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ, КТ БИОПСИЈА, КТ МИЕЛОГРАФИЈА, КТ НА АБДОМЕН, КТ НА АБДОМИНАЛНИ КРВНИ САДОВИ, КТ НА БУБРЕЗИ, КТ НА ВРАТ, КТ НА ЗГЛОБОВИ И КОСКИ, КТ НА КАРЛИЦА, КТ НА КАРОТИДИ, КТ НА МОЗОК, КТ НА МОЗОЧНИ КРВНИ САДОВИ, КТ НА ОРБИТИ, КТ НА ПЕРИФЕРНИ КРВНИ САДОВИ, КТ НА СКЕЛЕТ, КТ НА ТОРАКС, КТ НА ЦЕЛА АОРТА, КТ НА ЦЕЛО ТЕЛО, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА ВО СКОПЈЕ, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА АБДОМЕН, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА АОРТА, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА БЕЛИ ДРОБОВИ, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА ВРАТ, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА ЖОЛЧНИ ПАТИШТА, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА ЗГЛОБОВИ И ЕКСТРЕМИТЕТИ, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА КАРЛИЦА СО ГЕНИТАЛИИ, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА КРВНИ САДОВИ, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА МЕКИ ДЕЛОВИ, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА МОЗОК, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА ХИПОФИЗА, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА СКОПЈЕ МК, МАМОГРАФИЈА ВО СКОПЈЕ, МР НА АБДОМЕН, МР НА БУБРЕЗИ, МР НА ВРАТ, МР НА ГЛАВА, МР НА ЕКСТРEМИТЕТИ, МР НА ЗГЛОБОВИ, МР НА КОЛЕНО, МР НА ОРБИТИ, МР НА ПАРАНАЗАЛНИ СИНУСИ, МР НА РБЕТЕН СТОЛБ, МР НА ХИПОФИЗА, МР УРОГРАФИЈА, ПАНОРАМСКО СНИМАЊЕ НА ЗАБИ ВО СКОПЈЕ, ПУНКЦИЈА ПОД КОНТРОЛА НА ЕХО, РАДИОДИЈАГНОСТИКА СКОПЈЕ, РЕНГЕН, РЕНГЕН ВО СКОПЈЕ, РЕНГЕН СКОПЈЕ МК, РЕНГЕН СНИМКИ, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА БЕЛИ ДРОБОВИ, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА БУБРЕЗИ, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА ДЕБЕЛО ЦРЕВО, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА ЖЕЛУДНИК, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА ЖОЛЧНО КЕСЕ, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА МАШКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА МОЧЕН МЕУР, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА СКЕЛЕТ, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА СРЦЕ, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА ТЕНКО ЦРЕВО, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА СКОПЈЕ, РЕНТГЕН ТОЛОВСКИ, ТОЛОВСКИ, УЛТРАЗВУК АБДОМЕН, ФИСТУЛОГРАФИЈА, 

 

 

 

EHO ASPIRACIONA DIOPSIJA, EHO ASPIRACIONA DIOPSIJA SKOPJE MK, EHO DIJAGNOSTIKA NA ABDOMEN, EHO DIJAGNOSTIKA NA DOJKI, EHO DIJAGNOSTIKA NA GENITALII, EHO DIJAGNOSTIKA NA MEKI DELOVI, EHO DIJAGNOSTIKA NA URINAREN SISTEM, EHO DIJAGNOSTIKA SKOPJE MK, EHO DIJAGNOSTIKA VO SKOPJE, EHO NA ABDOMEN, EHO NA ABDOMEN SKOPJE MK, EHO NA DOJKA MK, EHO NA DOJKA SKOPJE MK, EHO NA PROSTATA SKOPJE, EHO NA PROSTATA SKOPJE MK, EHO NA TIROIDNA ZLEZDA, EHO NA TIROIDNA ZLEZDA SKOPJE MK, EHO ORTOPEDSKI PREGLED, EHO ORTOPEDSKI PREGLED SKOPJE MK, EHO PREGLED NA ABDOMEN, EHO PREGLED NA ABDOMEN SKOPJE MK, EHO PREGLED NA DOJKI MK, EHO PREGLED NA DOJKI SKOPJE MK, FISTULOGRAFIJA, KOLOR DOPLER ULTRAZVUK, KOLOR DOPLER ULTRAZVUK МК, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA BELI DROBOVI, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA BUBREZI, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA CELO TELO, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA MASKI POLOVI ORGANI I, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA MOCEN MEUR, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA SKELET, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA SRCE, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA TENKO CREVO DEBELO CREVO, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA ZELUDNIK, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA ZENSKI MASKI POLOVI ORGANI, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA ZOLCNO KESE, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA SKOPJE MK, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA VO SKOPJE, KT ANGIO NA DOLNI EKSTREMITETI, KT ANGIO NA DOLNI EKSTREMITETI SKOPJE MK, KT BIOPSIJA, KT BIOPSIJA SKOPJE MK, KT MIELOGRAFIJA, KT MIELOGRAFIJA SKOPJE MK, KT NA ABDOMEN, KT NA ABDOMEN SKOPJE MK, KT NA ABDOMINALNI KRVNI SADOVI, KT NA BUBREZI, KT NA BUBREZI SKOPJE MK, KT NA CELA AORTA, KT NA CELA AORTA SKOPJE MK, KT NA CELO TELO, KT NA CELO TELO SKOPJE MK, KT NA KARLICA, KT NA KARLICA SKOPJE MK, KT NA KAROTIDI, KT NA KAROTIDI SKOPJE MK, KT NA MOZOCNI KRVNI SADOVI, KT NA MOZOCNI KRVNI SADOVI SKOPJE MK, KT NA MOZOK, KT NA MOZOK SKOPJE MK, KT NA ORBITI, KT NA ORBITI SKOPJE MK, KT NA PERIFERNI KRVNI SADOVI, KT NA RBETEN STOLB, KT NA RBETEN STOLB SKOPJE MK, KT NA SKELET, KT NA SKELET SKOPJE MK, KT NA TORAKS, KT NA TORAKS SKOPJE MK, KT NA VRAT, KT NA VRAT SKOPJE MK, KT NA ZGLOBOVI I KOSKI, KT NA ZGLOBOVI I KOSKI SKOPJE MK, MAGNETNA REZONANCA NA ABDOMEN, MAGNETNA REZONANCA NA AORTA, MAGNETNA REZONANCA NA BELI DROBOVI, MAGNETNA REZONANCA NA HIPOFIZA, MAGNETNA REZONANCA NA KARLICA SO GENITALII, MAGNETNA REZONANCA NA KRVNI SADOVI, MAGNETNA REZONANCA NA MEKI DELOVI, MAGNETNA REZONANCA NA MOZOK, MAGNETNA REZONANCA NA VRAT, MAGNETNA REZONANCA NA ZGLOBOVI I EKSTREMITETI, MAGNETNA REZONANCA NA ZOLCNI PATISTA, MAGNETNA REZONANCA SKOPJE, MAGNETNA REZONANCA VO SKOPJE, MAGNETNA REZONANSA, MAMOGRAFIJA VO SKOPJE, MR NA ABDOMEN, MR NA ABDOMEN SKOPJE MK, MR NA BUBREZI, MR NA BUBREZI SKOPJE MK, MR NA EKSTREMITETI, MR NA EKSTREMITETI SKOPJE MK, MR NA GLAVA, MR NA GLAVA SKOPJE MK, MR NA HIPOFIZA, MR NA HIPOFIZA SKOPJE MK, MR NA KOLENO, MR NA KOLENO SKOPJE MK, MR NA ORBITI, MR NA ORBITI SKOPJE MK, MR NA PARANAZALNI SINUSI, MR NA PARANAZALNI SINUSI SKOPJE MK, MR NA RBETEN STOLB, MR NA RBETEN STOLB SKOPJE MK, MR NA VRAT, MR NA VRAT SKOPJE MK, MR NA ZGLOBOVI, MR NA ZGLOBOVI SKOPJE MK, MR UROGRAFIJA, MR UROGRAFIJA SKOPJE MK, PANORAMSKO SNIMANJE NA ZABI VO SKOPJE, PUNKCIJA POD KONTROLA NA EHO, PUNKCIJA POD KONTROLA NA EHO SKOPJE MK, RADIODIJAGNOSTIKA VO SKOPJE, RENGEN DIЈAGNOSTIKA VO SKOPJE, RENGEN MK, RENGEN SNIMKI, RENGEN VO SKOPJE, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA BELI DROBOVI, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA BUBREZI, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA DEBELO CREVO, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA MASKI POLOVI ORGANI, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA MOCEN MEUR, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA SKELET, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA SRCE, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA TENKO CREVO, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA ZELUDNIK, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA ZENSKI POLOVI ORGANI, RENTGEN DIJAGNOSTIKA NA ZOLCNO KESE, RENTGEN DIJAGNOSTIKA SKOPJE, RENTGEN DIЈAGNOSTIKA SKOPJE MK, RENTGEN TOLOVSKI, TOLOVSKI, ULTRAZVUK ABDOMEN МК, ULTRAZVUK NA ABDOMEN, ЕХО АСПИРАЦИОНА ДИОПСИЈА, ЕХО ДИЈАГНОСТИКА НА АБДОМЕН, ЕХО ДИЈАГНОСТИКА НА ГЕНИТАЛИИ, ЕХО ДИЈАГНОСТИКА НА ДОЈКИ МК, ЕХО ДИЈАГНОСТИКА НА МЕКИ ДЕЛОВИ, ЕХО ДИЈАГНОСТИКА НА УРИНАРЕН СИСТЕМ, ЕХО ДИЈАГНОСТИКА СКОПЈЕ, ЕХО ДИЈАГНОСТИКА СКОПЈЕ МК, ЕХО НА АБДОМЕН, ЕХО НА АБДОМЕН МК, ЕХО НА ДОЈКА, ЕХО НА ПРОСТАТА, ЕХО НА ТИРОИДНА ЖЛЕЗДА, ЕХО ОРТОПЕДСКИ ПРЕГЛЕД, ЕХО ПРЕГЛЕД НА АБДОМЕН, ЕХО ПРЕГЛЕД НА ДОЈКИ, КОЛОР ДОПЛЕР УЛТРАЗВУК, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА ВО СКОПЈЕ, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА БЕЛИ ДРОБОВИ, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА БУБРЕЗИ, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА ДЕБЕЛО ЦРЕВО, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА ЖЕЛУДНИК, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА ЖЕНСКИ МАШКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА ЖОЛЧНО КЕСЕ, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА МАШКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА МОЧЕН МЕУР, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА СКЕЛЕТ, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА СРЦЕ, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА ТЕНКО ЦРЕВО, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА НА ЦЕЛО ТЕЛО, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА СКОПЈЕ МК, КТ АНГИО НА ДОЛНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ, КТ БИОПСИЈА, КТ МИЕЛОГРАФИЈА, КТ НА АБДОМЕН, КТ НА АБДОМИНАЛНИ КРВНИ САДОВИ, КТ НА БУБРЕЗИ, КТ НА ВРАТ, КТ НА ЗГЛОБОВИ И КОСКИ, КТ НА КАРЛИЦА, КТ НА КАРОТИДИ, КТ НА МОЗОК, КТ НА МОЗОЧНИ КРВНИ САДОВИ, КТ НА ОРБИТИ, КТ НА ПЕРИФЕРНИ КРВНИ САДОВИ, КТ НА СКЕЛЕТ, КТ НА ТОРАКС, КТ НА ЦЕЛА АОРТА, КТ НА ЦЕЛО ТЕЛО, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА ВО СКОПЈЕ, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА АБДОМЕН, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА АОРТА, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА БЕЛИ ДРОБОВИ, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА ВРАТ, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА ЖОЛЧНИ ПАТИШТА, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА ЗГЛОБОВИ И ЕКСТРЕМИТЕТИ, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА КАРЛИЦА СО ГЕНИТАЛИИ, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА КРВНИ САДОВИ, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА МЕКИ ДЕЛОВИ, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА МОЗОК, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА НА ХИПОФИЗА, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА СКОПЈЕ МК, МАМОГРАФИЈА ВО СКОПЈЕ, МР НА АБДОМЕН, МР НА БУБРЕЗИ, МР НА ВРАТ, МР НА ГЛАВА, МР НА ЕКСТРEМИТЕТИ, МР НА ЗГЛОБОВИ, МР НА КОЛЕНО, МР НА ОРБИТИ, МР НА ПАРАНАЗАЛНИ СИНУСИ, МР НА РБЕТЕН СТОЛБ, МР НА ХИПОФИЗА, МР УРОГРАФИЈА, ПАНОРАМСКО СНИМАЊЕ НА ЗАБИ ВО СКОПЈЕ, ПУНКЦИЈА ПОД КОНТРОЛА НА ЕХО, РАДИОДИЈАГНОСТИКА СКОПЈЕ, РЕНГЕН, РЕНГЕН ВО СКОПЈЕ, РЕНГЕН СКОПЈЕ МК, РЕНГЕН СНИМКИ, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА БЕЛИ ДРОБОВИ, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА БУБРЕЗИ, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА ДЕБЕЛО ЦРЕВО, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА ЖЕЛУДНИК, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА ЖОЛЧНО КЕСЕ, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА МАШКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА МОЧЕН МЕУР, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА СКЕЛЕТ, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА СРЦЕ, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА НА ТЕНКО ЦРЕВО, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА СКОПЈЕ, РЕНТГЕН ТОЛОВСКИ, ТОЛОВСКИ, УЛТРАЗВУК АБДОМЕН, ФИСТУЛОГРАФИЈА,
 • image
 • rolplast
 • DERMA GIF
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image