ДЕНТО МЕДИКАЛ

ПОЛИКЛИНИКА СО ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА

И ОРДИНАЦИЈА ПО ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА

Денто Медикал - Скопје е синоним за професионалност, беспрекорност и брзина, стручност, доверба и ентузијазам во реализација на услугите

Нашата Здравствена Установа ви нуди најсовремен пристап во разрешувањето на стоматолошките интервенции.

Наша главна цел е да дадеме помош, квалитетна и брза услуга со мимимум болка при стоматолошките интервенции. Цените за нашите услуги се поволни и ниски споредени со квалитетот кој го нудиме.

Водени од мотото на професионалност, беспрекорност, стручност, нашиот тим постојано се едуцира и надоградува на конференции и семинари во земјата и странство (Европска Унија и САД), при тоа применуваќи ги добиените знаења во пракса.

Во нашата работа користиме најновите материјали, технологии и техники кои се во тренд со светските достигнувања во стоматологијата!

Доказ за квалитетот на нашатите услуги е добиениот ИСО стандарад 9001-2000 од институтот за квалитет – The International Certificate Network – IQNet & SIQ (Република Словенија).

Основната цел на Денто-Медикал е преку препознатлив квалитет на услугите да ги обезбеди барањата, очекувањата и потребите на клиентите.

Успешното фукционирање и развојот на Денто-Медикал се темели на задоволување на:

 • Меѓународните стандарди и регулативи за квалитетот на услугите (ИСО)
 • Барањата и очекувањата на клиентите за стоматолошките услуги
 • Различните методи на плаќање за погодност на клиентите

Барањата и очекувањато на клиентите, како и високиот квалитет на понудените услуги Денто-Медикал ги поставува за основна професионална полиса.

Реализирањето на работните процеси , услугите и управувањето со квалитетот, нашата Стоматолошка Клиника ги извршува со помош на стручен, едуциран и компетентен персонал, но и во соработка со надворешен високостручен персонал од областа на стоматологијата.

Определбата за реализација на услугите е водена од разбирањето, дека сите работни процеси мора да се извршат со почитување на тоа што е договорено со клиентот, со имплементација на високи стандарди и почитување на регулативите за квалитет.

Со цел да се достигнат овие предуслови Денто-Медикал на почетокот од 2007-ма успешно го имплементираше ИСО 9001-2000 стандард за квалитет со надворешно ангажирана фирма за ИСО сертифицирање од Р. Словенија (SIQ), а според регулативите на Меѓународната Мрежа за Сертификација (IQNET).

STOMATOLOSKI ORDINACII

DENTO MEDICAL

DENTO MEDICAL
OPSTA STOMATOLOGIJA, ORALNA HIRURGIJA, ORTODONCIJA, ESTETSKA STOMATOLOGIJA, PROTETIKA, RENTGEN DIJAGNOSTIKA, FIKSNI I MOBILNI PROTEZI, SKOPJE, MK, ...

 Стоматолошки ординации, прегледи и пломбирање на заби, протези, рентген панорамикс, ортодонција...  

КОМПОЗИТНИ ЛАМИНАТИ – НАСМЕВКА СО САМО ЕДНА ПОСЕТА 

VIDEO PREZENTACIJA

ЕDELWEISE композитните ламинати се ласерски обработени ламинати со цел да се постигне максимална цврстина со што ги прави по издржливи, по трајни, отпорни на гребење и притисок.

Идеални се за пациенти кои посакуваат промена на насмевката со само една посета, со минимална или без препарација на забите.

ЕDELWEISE ви овозможува природна и долготрајна насмевка за само неколку часа.

Изработени се на таков начин што овозможува да се адаптираат на секој заб и при тоа да се добие убава и природна насмевка.

Најчесто се користат кај пациенти со:

• Анатомо-морфолошки деформитети на забите,
• Неправилен распоред во забниот низ,
• За затварање на дијастема или растреситост на забите,
• Промена на бојата на еден или повеќе заби
• Промена на формата, ширина и должина на забите

Употребата на дигиталниот рентген апарат е од големо значење во современата стоматологија и има важна улога во дијагностицирање на разни промени на забите и коскените структури на лицето.

Стоматолошка ординација ''ДР. ИВИЦА ЛУКАНОСКИ'' располага со дигитален рентген кабинет за панорамски и мали ретроалвеоларни дигитални снимки како и снимање на синуси и вилични зглобови.

Предности на дигиталниот рентген во споредба со класичниот начин на снимање на забите се:

• Пациентот е изложен на 90% помало зрачење

• Временски сликањето не трае повеќе од 10 сек

• РТГ сликата е веднаш видлива, нема потреба од нејзино развивање со употреба на разни хемиски материи и заштедува време.

• Сликата е дигитална и истата е пренослива на CD, USB или МЕИЛ

• Дигиталната слика по потреба може компјутерски да се дообработи, на тој начин се видиливи најмалите детали и се олеснува дијагностиката.

Стоматолошката ординација "д-р Ивица Луканоски", посебно внимание посветува на протетските изработки во кои гледаме да се сочува функционалноста и естетиката. 

STOMATOLOSKI ORDINACII

Dr. LUKANOSKI

Dr. LUKANOSKI
DENTIST SKOPJE, SKOPJE STOMATOLOG, STOMATOLOG VO SKOPJE
Vrvni stomatoloski ordinacii so najmoderna stomatoloska tehnologija,najkvalitetni stomatoloski uslugi,opsta stomatologija,estetska stomatologija, endodencija, ortodoncija, implantologija, zabotehnicki laboratorii, digitalno rendgensko snimanje na zabite,izrabotka na fiksni I mobilni protezi,bondiranje na zabite,belenje na zabite
BOLKI VO ZABITE, APIKOTOMIJA, BELENJE NA ZABI MK, BELENJE NA ZABITE, BOLESTI NA USTA, BOLESTI NA VILICEN ZGLOB, BOLESTI NA VILICNIOT ZGLOB, CISTENJE ZABEN KAMEN, CISTENJE ZABEN KAMEN SKOPJE MK, DENTAL MACEDONIA, DENTAL TOURISM MACEDONIA, DENTALNA PATOLOGIJA MK, DENTALNA PATOLOGIJA SKOPJE MK, DENTIST IN MACEDONIA, DENTIST IN MACEDONIA SKOPJE, DENTIST MACEDONIA, DENTIST MACEDONIA SKOPJE, DENTIST SKOPJE, DENTIST VO SKOPJE, DETSKA STOMATOLOGIJA MK, DEZUREN STOMATOLOG, DOJRAN СТОМАТОЛОГ, ESTETSKA STOMATOLOGIJA MK, ESTETSKA STOMATOLOGIJA SKOPJE MK, ESTETSKI PLOMBI, ESTETSKI PLOMBI SKOPJE MK, FIKSNI PROTEZI, FIKSNI PROTEZI CENA, FIKSNI PROTEZI MK, GEVGELIJA, GEVGELIJA FIROM, GEVGELIJA MK, IMPLANTI, IMPLANTI SKOPJE MK, IMPLANTI ZA ZABI, IMPLANTOLOGIJA MK, IMPLATANTI MK, INLEJ PLOMBI, IZBELUVANJE ZABI, IZRABOTKA NA FIKSNI PROTEZI, IZRABOTKA NA KORONKI ZA ZABI, IZRABOTKA NA PARCIJALNI PROTEZI, IZRABOTKA NA TOTALNI PROTEZI, IZRABOTKA NA VIZIL PROTEZI, IZRABOTKA NA VIZILKI, KLINIKA ZA STOMATOLOGIJA, KOMPOZITNI PLOMBI ZA ZABI, KORONKI I MOSTOVI SKOPJE MK, KORONKI I MOSTOVI ZA ZABI, LASERSKO BELENJE NA ZABI, LEK ZA ZABI, LEKUVANJE NA APIKOTOMIJA, LEKUVANJE NA GINGIVIT, MACEDONIA DENTAL, MOBILNI I FIKSNI PROTEZI SKOPJE MK, MOBILNI PROTEZI, MOBILNI PROTEZI MK, MOBILNI PROTEZI ZA ZABI, MOST ZA ZABI, ONLEJ PLOMBI, ORALNA HIGIENA, ORALNA HIGIENA SKOPJE MK, ORALNA HIRURGIJA MK, ORTODONCIJA MK, ORTODONCIJA SKOPJE MK, OTSTRANUVANJE NA ZABEN KAMEN, PANORAMSKO SNIMANJE NA ZABI SKOPJE, PARADONTALNA HIRURGIJA, PARADONTOLOGIJA MK, PARADONTOZA, PARCIJALNI I TOTALNI PROTEZI SKOPJE MK, PARCIJALNI PROTEZI, PLOMBI ZA ZABI, PLOMBIRANJE NA ZABI SKOPJE MK, PLOMBIRANJE NA ZABI VO SKOPJE, POLIRANJE NA ZABI, POLIRANJE NA ZABI SKOPJE MK, POPRAVANJE NA ZABI, POPRAVANJE ZABI, PORCELANSKI KORONKI ZA ZABI, PORCELANSKI MOSTOVI ZA ZABI, PORCELANSKI PLOMBI ZA ZABI, POSTAVUVANJE NA CIRKONI NA ZABI, PROTETIKA SKOPJE, PROTETIKA SKOPJE MK, PROTEZI ZA ZABI, RENDGEN PANORAMIKS, RENDGEN PANORAMIKS SKOPJE MK, RENGEN PANORAMIKS, RENGEN PANORAMIKS MK, RENTGEN PANORAMIKS MK, RENTGEN PANORAMIKS SKOPJE MK, SEOPFATNA STOMATOLOGIJA, SKOPJE STOMATOLOG, SKRIPENJE SO ZABI, SKRIPENJE SO ZABITE, STAVANJE IMLANTI, STAVANJE IMPLATANTI, STOMATOLOG SKOPJE, STOMATOLOG VO SKOPJE, STOMATOLOGIJA, STOMATOLOGIJA SKOPJE, STOMATOLOGIJA SKOPJE MK, STOMATOLOGIJA VO SKOPJE, STOMATOLOSKA KLINIKA SKOPJE, STOMATOLOSKA KOMORA NA MAKEDONIJA, STOMATOLOSKA OPREMA, STOMATOLOSKA ORDINACIJA MK, STOMATOLOSKA ORDINACIJA SKOPJE, STOMATOLOSKA ORDINACIJA VO SKOPJE, STOMATOLOSKI KLINICKI CENTAR SKOPJE, STOMATOLOSKI MATERJALI, STOMATOLOSKI ORDINACII, STOMATOLOSKI ORDINACII MAKEDONIJA, STOMATOLOSKI ORDINACII SKOPJE, STOMATOLOSKI ORDINACII VO SKOPJE, TOTALNI PROTEZI, VADENJE NA MLECNI ZABI, VADENJE NA TRAJNI MLECNI ZABI SKOPJE MK, VADENJE NA TRAJNI ZABI, VADENJE NA ZABI, VIZIL, VIZIL PROTEZA, VIZIL PROTEZA CENOVNIK, VIZIL PROTEZI, ZABAR, ZABAR VO SKOPJE, ZABI, ZABNA ORDINACIJA SKOPJE, ZABNA ORDINACIJA SKOPJE MK, ZABNA ORDINACIJA VO SKOPJE, ZABNI PROTEZI, ZABOTEHNICKA LABORATORIJA, ZABOTEHNIKA MK, ZALEVANJE NA FISURI, ZALEVANJE NA ZABI, АПИКОТОМИЈА, БЕЛЕЊЕ НА ЗАБИ, БЕЛЕЊЕ НА ЗАБИ МК, БЕЛЕЊЕ НА ЗАБИТЕ, БОЛЕСТИ НА ВИЛИЧЕН ЗГЛОБ, БОЛЕСТИ НА ВИЛИЧНИОТ ЗГЛОБ, БОЛЕСТИ НА УСТА, БОЛКИ ВО ЗАБИТЕ, ВАДЕЊЕ НА ЗАБИ, ВАДЕЊЕ НА МЛЕЧНИ ЗАБИ, ВАДЕЊЕ НА ТРАЈНИ ЗАБИ, ВАДЕЊЕ НА ТРАЈНИ МЛЕЧНИ ЗАБИ СКОПЈЕ, ВИЗИЛ, ВИЗИЛ ПРОТЕЗА, ВИЗИЛ ПРОТЕЗА ЦЕНОВНИК, ВИЗИЛ ПРОТЕЗИ, ДЕЖУРЕН СТОМАТОЛОГ, ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА МК, ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ, ДЕНТИСТ СКОПЈЕ, ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА ВО СКОПЈЕ, ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА ВО СКОПЈЕ, ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ, ЕСТЕТСКИ ПЛОМБИ, ЕСТЕТСКИ ПЛОМБИ СКОПЈЕ, ЗАБАР, ЗАБАР ВО СКОПЈЕ, ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА, ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА ВО СКОПЈЕ, ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА СКОПЈЕ, ЗАБНИ ПРОТЕЗИ, ЗАБОТЕХНИКА, ЗАБОТЕХНИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА СКОПЈЕ, ЗАЛЕВАЊЕ НА ЗАБИ, ЗАЛЕВАЊЕ НА ФИСУРИ, ИЗБЕЛУВАЊЕ ЗАБИ, ИЗРАБОТКА НА ВИЗИЛ ПРОТЕЗИ, ИЗРАБОТКА НА ВИЗИЛКИ, ИЗРАБОТКА НА КОРОНКИ ЗА ЗАБИ, ИЗРАБОТКА НА ПАРЦИЈАЛНИ ПРОТЕЗИ, ИЗРАБОТКА НА ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ, ИЗРАБОТКА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ, ИМПЛАНТИ, ИМПЛАНТИ ЗА ЗАБИ, ИМПЛАНТИ СКОПЈЕ МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, ИМПЛАНТИ СКОПЈЕ МК, ИМПЛАНТОЛОГИЈА, ИМПЛАТАНТИ, ИНЛЕЈ ПЛОМБИ, КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈА, КОМПОЗИТНИ ПЛОМБИ ЗА ЗАБИ, КОРОНКИ И МОСТОВИ, КОРОНКИ И МОСТОВИ СКОПЈЕ, ЛАСЕРСКО БЕЛЕЊЕ НА ЗАБИ, ЛЕК ЗА ЗАБИ, ЛЕКУВАЊЕ НА АПИКОТОМИЈА, ЛЕКУВАЊЕ НА ГИНГИВИТ, МЕТАЛ-КЕРАМИКА, МЕТАЛ-КЕРАМИКА СКОПЈЕ, МОБИЛНИ И ФИКСНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ, МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ, МОСТ НА ЗАБИ, ОНЛЕЈ ПЛОМБИ, ОРАЛНА ХИГИЕНА, ОРАЛНА ХИГИЕНА СКОПЈЕ, ОРАЛНА ХИРУРГИЈА МК, ОРАЛНА ХИРУРГИЈА СКОПЈЕ, ОРТОДОНЦИЈА МК, ОРТОДОНЦИЈА СКОПЈЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЗАБЕН КАМЕН, ПАНОРАМСКО СНИМАЊЕ НА ЗАБИ, ПАРАДОНТАЛНА ХИРУРГИЈА, ПАРАДОНТОЗА, ПАРАДОНТОЛОГИЈА, ПАРЦИЈАЛНИ И ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ, ПАРЦИЈАЛНИ ПРОТЕЗИ, ПЛОМБИ ЗА ЗАБИ, ПЛОМБИРАЊЕ НА ЗАБИ, ПЛОМБИРАЊЕ НА ЗАБИ СКОПЈЕ, ПОЛИРАЊЕ НА ЗАБИ МК, ПОЛИРАЊЕ НА ЗАБИ СКОПЈЕ, ПОПРАВАЊЕ ЗАБИ МК, ПОПРАВАЊЕ НА ЗАБИ МК, ПОРЦЕЛАНСКИ КОРОНКИ ЗА ЗАБИ, ПОРЦЕЛАНСКИ МОСТОВИ ЗА ЗАБИ, ПОРЦЕЛАНСКИ ПЛОМБИ ЗА ЗАБИ, ПОСТАВУВАЊЕ НА ЦИРКОНИ НА ЗАБИ, ПРОТЕЗИ ЗА ЗАБИ, ПРОТЕТИКА МК, ПРОТЕТИКА СКОПЈЕ, РЕНГЕН ПАНОРАМИКС, РЕНДГЕН ПАНОРАМИКС, РЕНДГЕН ПАНОРАМИКС СКОПЈЕ, РЕНТГЕН ПАНОРАМИКС, РЕНТГЕН ПАНОРАМИКС СКОПЈЕ, СЕОПФАТНА СТОМАТОЛОГИЈА, СКОПЈЕ СТОМАТОЛОГ, СТАВАЊЕ ИМПЛАНТ, СТАВАЊЕ ИМПЛАТАНТИ, СТОМАТОЛОГ, СТОМАТОЛОГ GEVGELIJA, СТОМАТОЛОГ БИТОЛА, СТОМАТОЛОГ ВО СКОПЈЕ МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, СТОМАТОЛОГ СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОГИЈА, СТОМАТОЛОГИЈА МК, СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКА КЛИНИКА СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА, СТОМАТОЛОШКА ОПРЕМА, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА БИТОЛА МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА ГЕВГЕЛИЈА МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА ДОЈРАН МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА ОХРИД МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА СКОПЈЕ МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА ВО СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРЈАЛИ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ ВО СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ МАКЕДОНИЈА, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ СКОПЈЕ, ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ, ФИКСНИ ПРОТЕЗИ, ФИКСНИ ПРОТЕЗИ ЦЕНА, ЧИСТЕЊЕ ЗАБЕН КАМЕН, ЧИСТЕЊЕ ЗАБЕН КАМЕН СКОПЈЕ, ШКРИПЕЊЕ СО ЗАБИ, ШКРИПЕЊЕ СО ЗАБИТЕ

Стоматолошката ординација "Круна МС" 

  

КРУНА МС е единствената стоматолошка ординација во Република Македонија која го доби признанието СУПЕРБРЕНД , како резултат на постојаното воведување високи стандарди во секојдневното работење при тоа задржувајќи ја безбедноста и општата добросостојба на пациентот, работејќи со најнова апартура, технологија и материјали со потекло од ЕУ, САД и Јапонија.

Сместена на 120m2, располага со три стоматолошки стола од германскот производител Siemens - Sirona кои се опремени со сите функции потребни за личниот комфор и безбедност на пациентот, како и непречено и професионално работење на докторот.

Ефектно дизајнираниот ентериер создава деловна, дискретна и релаксирачка атмосфера и сугерира дека посетата на стоматолог не треба да претставува непријатно искуство.

ДИГИТАЛНИ РЕНТГЕН ПАНОРАМИКС И ИНТРАОРАЛНИ СНИМКИ 

Нуди брзи и јасни снимки во најкраток можен рок, а притоа пациентите се подложени на 80% помало озрачување отколку она при нормалното рентген снимање.

Со овој тип на снимање,снимките може да се репродуцираат безброј пати, а можат да се испратат и по електронска пошта, USB или CD.

Наша цел е да ја сплотиме иновативноста и науката за да донесеме прекрасна насмевка на Вашето лице.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Премиум партнер сме со INTERNATIONAL SOS.

Работиме со здравствени осигурувања од:

 • International SOS,
 • Allianz,
 • Cigna,
 • Vanbreda,
 • TBS Team-24 и
 • Seven Corners.

       

Работиме со Visa, Mastercard, Maеstro, American express, Diners.

 

STOMATOLOSKI ORDINACII

KRUNA МS

KRUNA МS
Vrvni stomatoloski ordinacii so najmoderna stomatoloska tehnologija, najkvalitetni stomatoloski uslugi, opsta stomatologija, estetska stomatologija, endodencija, ortodoncija, implantologija, zabotehnicki laboratorii, digitalno rendgensko snimanje na zabite, izrabotka na fiksni I mobilni protezi, bondiranje na zabite, belenje na zabite

Стоматолошки ординации, прегледи и пломбирање на заби, протези, рентген панорамикс, ортодонција...

Ц.Д.И.ПРЕМИУМ постои 12 години и сме во наш комплетно опремен и адаптиран простор, кој одговара на сите наши потреби

Ние сме една од најголемите заботехнички лаборатории во поблиското опкружување,а дефинитивно со најдобра екипа на стручни забни техничари во државата.

УСЛУГИ

Нашата заботехничка лабораторија е водечка во комбинираните изработки, поради искуството, обученоста и стручноста на заботехничкиот тим.

Користењето на најквалитетните материјали го трасираше нашиот пат каде приоритет е квалитетот а не заштеда на средства.

Затоа ние можеме да даваме гаранција за нашите производи и со тоа стоматологот и пациентот се сигурни во нашиот квалитет.

Времетреењето на секоја изработка поединечно се договара со стоматологот.

Не работиме со материјали за кои не можеме да дадеме гаранција.

Сите наши изработки се сервисираат и по истекот на гарантниот рок.

На сериозните стоматолошки ординации им е потрбна сериозна заботехничка лабораторија.

Ние имаме тим од девет забни техничари специјализирани во различни области.

Нашето име е нашето мото – PREMIUM.

Се трудиме во секој нов слушај да го дадеме максимумот, при тоа користејќи најквалитетни материјали и најсовремена апаратура.

Клиентите кои работат со C.D.I.Premium добиваат повеќе од само заботехнича лабараторија, тие добиваат посветен и искусен партнер,кој секогаш се труди да ги надмине очекувањата на своите пациенти.

Секогаш сме во чекор со најновата технологија.

STOMATOLOSKI ORDINACII

C.D.I. Premium ^MK

C.D.I. Premium ^MK
Vrvni stomatoloski ordinacii so najmoderna stomatoloska tehnologija,najkvalitetni stomatoloski uslugi,opsta stomatologija,estetska stomatologija,endodencija,ortodoncija,implantologija,zabotehnicki laboratorii,digitalno rendgensko snimanje na zabite,izrabotka na fiksni I mobilni protezi,bondiranje na zabite,belenje na zabite

 

Стоматолошки ординации, прегледи и пломбирање на заби, протези, рентген панорамикс, ортодонција...

                Стоматолошката ординација Аполонија Дент 

Основана и водена од Др. Христов Благој претставува пример за модерно и ефикасно здраство на кое и западните држави можат да позавидат.

На прво место е квалитетниот и уникатен пристап кон секој пациент без оглед на неговата возраст и потреба.

Тимот на Аполонија ќе се погрижи одењето на стоматолог да биде релаксирачко и пријатно искуство, а атмоферата и ентериерот несомнено ќе ги задоволат и најистенчените вкусови.

Она што ја издвојува Аполонија од останатите ординации е и стоматолошката лабораторија која работи со најсовремена заботехничка опрема.

Таа е во сопственост на Аполонија и гарантира побрзо и поисплатливо згрижување како и максимална естетика.

Ординацијата ги прати светските трендови и веќе 5 години поседува апаратура за изработка на Холивудски цирконски заби.

Ординацијата има и долгогодишно искуство со поставување на импланти од најпознати светски фирми.

Поседува и дигитален апарат за снимање на забите од највисока технологија кој прецизно компјутерски ја покажува ситуацијата за само неколку секунди. 

 Дозволете и на Аполонија да се погрижи за вашата насмевка уште денес!

STOMATOLOSKI ORDINACII

APOLONIJA 2

APOLONIJA 2
Vrvni stomatoloski ordinacii so najmoderna stomatoloska tehnologija,najkvalitetni stomatoloski uslugi,opsta stomatologija,estetska stomatologija,endodencija,ortodoncija,implantologija,zabotehnicki laboratorii,digitalno rendgensko snimanje na zabite,izrabotka na fiksni I mobilni protezi,bondiranje na zabite,belenje na zabite

КОРИСНИ ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ:

 

 

 

APIKOTOMIJA, BELENJE NA ZABI MK, BELENJE NA ZABITE, BOLESTI NA USTA, BOLESTI NA VILICEN ZGLOB, BOLESTI NA VILICNIOT ZGLOB, BOLKI VO ZABITE, CISTENJE ZABEN KAMEN, CISTENJE ZABEN KAMEN SKOPJE MK, CISTENJE ZABEN KAMEN SKOPJE MK, DENTAL MACEDONIA, DENTAL TOURISM MACEDONIA, DENTALNA PATOLOGIJA MK, DENTALNA PATOLOGIJA SKOPJE MK, DENTIST IN MACEDONIA, DENTIST IN MACEDONIA SKOPJE, DENTIST MACEDONIA, DENTIST MACEDONIA SKOPJE, DENTIST SKOPJE, DENTIST VO SKOPJE, DETSKA STOMATOLOGIJA MK, DEZUREN STOMATOLOG, DOJRAN СТОМАТОЛОГ, ESTETSKA STOMATOLOGIJA MK, ESTETSKA STOMATOLOGIJA SKOPJE MK, ESTETSKI PLOMBI, ESTETSKI PLOMBI SKOPJE MK, FIKSNI PROTEZI, FIKSNI PROTEZI CENA, FIKSNI PROTEZI MK, FIKSNI PROTEZI SKOPJE MK, GEVGELIJA, GEVGELIJA FIROM, GEVGELIJA MK, IMPLANTI, IMPLANTI SKOPJE MK, IMPLANTI ZA ZABI, IMPLANTOLOGIJA MK, IMPLATANTI MK, INLEJ PLOMBI, IZBELUVANJE ZABI, IZRABOTKA NA FIKSNI PROTEZI, IZRABOTKA NA KORONKI ZA ZABI, IZRABOTKA NA PARCIJALNI PROTEZI, IZRABOTKA NA TOTALNI PROTEZI, IZRABOTKA NA VIZIL PROTEZI, IZRABOTKA NA VIZILKI, KLINIKA ZA STOMATOLOGIJA, KOMPOZITNI PLOMBI ZA ZABI, KORONKI I MOSTOVI SKOPJE MK, KORONKI I MOSTOVI SKOPJE MK, KORONKI I MOSTOVI ZA ZABI, LASERSKO BELENJE NA ZABI, LEK ZA ZABI, LEKUVANJE NA APIKOTOMIJA, LEKUVANJE NA GINGIVIT, MACEDONIA DENTAL, MOBILNI I FIKSNI PROTEZI SKOPJE MK, MOBILNI PROTEZI MK, MOBILNI PROTEZI SKOPJE MK, MOBILNI PROTEZI ZA ZABI, MOST ZA ZABI, MOSTOVI ZA ZABI, ONLEJ PLOMBI, ORALNA HIGIENA, ORALNA HIGIENA SKOPJE MK, ORALNA HIRURGIJA MK, ORTODONCIJA MK, ORTODONCIJA SKOPJE MK, OTSTRANUVANJE NA ZABEN KAMEN, PANORAMSKO SNIMANJE NA ZABI SKOPJE, PARADONTALNA HIRURGIJA, PARADONTOLOGIJA MK, PARADONTOZA, PARCIJALNI I TOTALNI PROTEZI SKOPJE MK, PARCIJALNI PROTEZI, PLOMBI ZA ZABI, PLOMBIRANJE NA ZABI SKOPJE MK, PLOMBIRANJE NA ZABI VO SKOPJE, POLIRANJE NA ZABI, POLIRANJE NA ZABI SKOPJE MK, POPRAVANJE NA ZABI, POPRAVANJE ZABI, PORCELANSKI KORONKI ZA ZABI, PORCELANSKI MOSTOVI ZA ZABI, PORCELANSKI PLOMBI ZA ZABI, POSTAVUVANJE NA CIRKONI NA ZABI, PROTETIKA SKOPJE, PROTETIKA SKOPJE MK, PROTEZI ZA ZABI, RENDGEN PANORAMIKS, RENDGEN PANORAMIKS SKOPJE MK, RENDGEN PANORAMIKS SKOPJE MK, RENGEN PANORAMIKS, RENGEN PANORAMIKS MK, RENTGEN PANORAMIKS MK, RENTGEN PANORAMIKS SKOPJE MK, SEOPFATNA STOMATOLOGIJA, SKOPJE STOMATOLOG, SKRIPENJE SO ZABI, SKRIPENJE SO ZABITE, STAVANJE IMLANTI, STAVANJE IMPLATANTI, STOMATOLOG SKOPJE, STOMATOLOG VO SKOPJE, STOMATOLOGIJA, STOMATOLOGIJA SKOPJE, STOMATOLOGIJA SKOPJE MK, STOMATOLOGIJA VO SKOPJE, STOMATOLOSKA KLINIKA SKOPJE, STOMATOLOSKA KOMORA NA MAKEDONIJA, STOMATOLOSKA OPREMA, STOMATOLOSKA ORDINACIJA MK, STOMATOLOSKA ORDINACIJA SKOPJE, STOMATOLOSKA ORDINACIJA VO SKOPJE, STOMATOLOSKI KLINICKI CENTAR SKOPJE, STOMATOLOSKI MATERJALI, STOMATOLOSKI ORDINACII, STOMATOLOSKI ORDINACII MAKEDONIJA, STOMATOLOSKI ORDINACII SKOPJE, STOMATOLOSKI ORDINACII VO SKOPJE, TOTALNI PROTEZI, VADENJE NA MLECNI ZABI, VADENJE NA MLECNI ZABI SKOPJE MK, VADENJE NA TRAJNI MLECNI ZABI SKOPJE MK, VADENJE NA TRAJNI ZABI, VADENJE NA TRAJNI ZABI SKOPJE MK, VADENJE NA ZABI, VIZIL, VIZIL PROTEZA, VIZIL PROTEZA CENOVNIK, VIZIL PROTEZI, ZABAR, ZABAR VO SKOPJE, ZABARI MAKEDONIJA, ZABARI SKOPJE, ZABARI VO MAKEDONIJA, ZABARI VO SKOPJE, ZABI, ZABNA ORDINACIJA SKOPJE, ZABNA ORDINACIJA SKOPJE MK, ZABNA ORDINACIJA VO SKOPJE, ZABNI PROTEZI, ZABOTEHNICKA LABORATORIJA, ZABOTEHNIKA MK, ZALEVANJE NA FISURI, ZALEVANJE NA ZABI, АПИКОТОМИЈА, БЕЛЕЊЕ НА ЗАБИ, БЕЛЕЊЕ НА ЗАБИ МК, БЕЛЕЊЕ НА ЗАБИТЕ, БОЛЕСТИ НА ВИЛИЧЕН ЗГЛОБ, БОЛЕСТИ НА ВИЛИЧНИОТ ЗГЛОБ, БОЛЕСТИ НА УСТА, БОЛКИ ВО ЗАБИТЕ, ВАДЕЊЕ НА ЗАБИ, ВАДЕЊЕ НА МЛЕЧНИ ЗАБИ, ВАДЕЊЕ НА МЛЕЧНИ ЗАБИ СКОПЈЕ, ВАДЕЊЕ НА ТРАЈНИ ЗАБИ, ВАДЕЊЕ НА ТРАЈНИ ЗАБИ СКОПЈЕ, ВАДЕЊЕ НА ТРАЈНИ МЛЕЧНИ ЗАБИ СКОПЈЕ, ВИЗИЛ, ВИЗИЛ ПРОТЕЗА, ВИЗИЛ ПРОТЕЗА ЦЕНОВНИК, ВИЗИЛ ПРОТЕЗИ, ДЕЖУРЕН СТОМАТОЛОГ, ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА МК, ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ, ДЕНТИСТ СКОПЈЕ, ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА ВО СКОПЈЕ, ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА ВО СКОПЈЕ, ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ, ЕСТЕТСКИ ПЛОМБИ, ЕСТЕТСКИ ПЛОМБИ СКОПЈЕ, ЗАБАР, ЗАБАР ВО СКОПЈЕ, ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА, ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА ВО СКОПЈЕ, ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА СКОПЈЕ, ЗАБНИ ПРОТЕЗИ, ЗАБОТЕХНИКА, ЗАБОТЕХНИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА СКОПЈЕ, ЗАЛЕВАЊЕ НА ЗАБИ, ЗАЛЕВАЊЕ НА ФИСУРИ, ИЗБЕЛУВАЊЕ ЗАБИ, ИЗРАБОТКА НА ВИЗИЛ ПРОТЕЗИ, ИЗРАБОТКА НА ВИЗИЛКИ, ИЗРАБОТКА НА КОРОНКИ ЗА ЗАБИ, ИЗРАБОТКА НА ПАРЦИЈАЛНИ ПРОТЕЗИ, ИЗРАБОТКА НА ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ, ИЗРАБОТКА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ, ИМПЛАНТИ, ИМПЛАНТИ ЗА ЗАБИ, ИМПЛАНТИ СКОПЈЕ МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, ИМПЛАНТИ СКОПЈЕ МК, ИМПЛАНТОЛОГИЈА, ИМПЛАТАНТИ, ИНЛЕЈ ПЛОМБИ, КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈА, КОМПОЗИТНИ ПЛОМБИ ЗА ЗАБИ, КОРОНКИ И МОСТОВИ, КОРОНКИ И МОСТОВИ СКОПЈЕ, ЛАСЕРСКО БЕЛЕЊЕ НА ЗАБИ, ЛЕК ЗА ЗАБИ, ЛЕКУВАЊЕ НА АПИКОТОМИЈА, ЛЕКУВАЊЕ НА ГИНГИВИТ, МЕТАЛ-КЕРАМИКА, МЕТАЛ-КЕРАМИКА СКОПЈЕ, МОБИЛНИ И ФИКСНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ, МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ, МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ, МОСТ НА ЗАБИ, ОНЛЕЈ ПЛОМБИ, ОРАЛНА ХИГИЕНА, ОРАЛНА ХИГИЕНА СКОПЈЕ, ОРАЛНА ХИРУРГИЈА МК, ОРАЛНА ХИРУРГИЈА СКОПЈЕ, ОРТОДОНЦИЈА МК, ОРТОДОНЦИЈА СКОПЈЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЗАБЕН КАМЕН, ПАНОРАМСКО СНИМАЊЕ НА ЗАБИ, ПАРАДОНТАЛНА ХИРУРГИЈА, ПАРАДОНТОЗА, ПАРАДОНТОЛОГИЈА, ПАРЦИЈАЛНИ И ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ, ПАРЦИЈАЛНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ, ПЛОМБИ ЗА ЗАБИ, ПЛОМБИРАЊЕ НА ЗАБИ, ПЛОМБИРАЊЕ НА ЗАБИ СКОПЈЕ, ПОЛИРАЊЕ НА ЗАБИ МК, ПОЛИРАЊЕ НА ЗАБИ СКОПЈЕ, ПОПРАВАЊЕ ЗАБИ МК, ПОПРАВАЊЕ НА ЗАБИ МК, ПОРЦЕЛАНСКИ КОРОНКИ ЗА ЗАБИ, ПОРЦЕЛАНСКИ МОСТОВИ ЗА ЗАБИ, ПОРЦЕЛАНСКИ ПЛОМБИ ЗА ЗАБИ, ПОСТАВУВАЊЕ НА ЦИРКОНИ НА ЗАБИ, ПРОТЕЗИ ЗА ЗАБИ, ПРОТЕТИКА МК, ПРОТЕТИКА СКОПЈЕ, РЕНГЕН ПАНОРАМИКС, РЕНДГЕН ПАНОРАМИКС, РЕНДГЕН ПАНОРАМИКС СКОПЈЕ, РЕНТГЕН ПАНОРАМИКС, РЕНТГЕН ПАНОРАМИКС СКОПЈЕ, СЕОПФАТНА СТОМАТОЛОГИЈА, СКОПЈЕ СТОМАТОЛОГ, СТАВАЊЕ ИМПЛАНТ, СТАВАЊЕ ИМПЛАТАНТИ, СТОМАТОЛОГ, СТОМАТОЛОГ GEVGELIJA, СТОМАТОЛОГ БИТОЛА, СТОМАТОЛОГ ВО СКОПЈЕ МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, СТОМАТОЛОГ СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОГИЈА, СТОМАТОЛОГИЈА МК, СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКА КЛИНИКА СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА, СТОМАТОЛОШКА ОПРЕМА, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА БИТОЛА МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА ВО СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА ГЕВГЕЛИЈА МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА ДОЈРАН МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА ОХРИД МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА СКОПЈЕ МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ, СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРЈАЛИ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ ВО СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ МАКЕДОНИЈА, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ СКОПЈЕ, ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ, ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ, ФИКСНИ ПРОТЕЗИ, ФИКСНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ, ФИКСНИ ПРОТЕЗИ ЦЕНА, ЧИСТЕЊЕ ЗАБЕН КАМЕН, ЧИСТЕЊЕ ЗАБЕН КАМЕН СКОПЈЕ, ШКРИПЕЊЕ СО ЗАБИ, ШКРИПЕЊЕ СО ЗАБИТЕ,

 

 

 

APIKOTOMIJA, BELENJE NA ZABI MK, BELENJE NA ZABITE, BOLESTI NA USTA, BOLESTI NA VILICEN ZGLOB, BOLESTI NA VILICNIOT ZGLOB, BOLKI VO ZABITE, CISTENJE ZABEN KAMEN, CISTENJE ZABEN KAMEN SKOPJE MK, CISTENJE ZABEN KAMEN SKOPJE MK, DENTAL MACEDONIA, DENTAL TOURISM MACEDONIA, DENTALNA PATOLOGIJA MK, DENTALNA PATOLOGIJA SKOPJE MK, DENTIST IN MACEDONIA, DENTIST IN MACEDONIA SKOPJE, DENTIST MACEDONIA, DENTIST MACEDONIA SKOPJE, DENTIST SKOPJE, DENTIST VO SKOPJE, DETSKA STOMATOLOGIJA MK, DEZUREN STOMATOLOG, DOJRAN СТОМАТОЛОГ, ESTETSKA STOMATOLOGIJA MK, ESTETSKA STOMATOLOGIJA SKOPJE MK, ESTETSKI PLOMBI, ESTETSKI PLOMBI SKOPJE MK, FIKSNI PROTEZI, FIKSNI PROTEZI CENA, FIKSNI PROTEZI MK, FIKSNI PROTEZI SKOPJE MK, GEVGELIJA, GEVGELIJA FIROM, GEVGELIJA MK, IMPLANTI, IMPLANTI SKOPJE MK, IMPLANTI ZA ZABI, IMPLANTOLOGIJA MK, IMPLATANTI MK, INLEJ PLOMBI, IZBELUVANJE ZABI, IZRABOTKA NA FIKSNI PROTEZI, IZRABOTKA NA KORONKI ZA ZABI, IZRABOTKA NA PARCIJALNI PROTEZI, IZRABOTKA NA TOTALNI PROTEZI, IZRABOTKA NA VIZIL PROTEZI, IZRABOTKA NA VIZILKI, KLINIKA ZA STOMATOLOGIJA, KOMPOZITNI PLOMBI ZA ZABI, KORONKI I MOSTOVI SKOPJE MK, KORONKI I MOSTOVI SKOPJE MK, KORONKI I MOSTOVI ZA ZABI, LASERSKO BELENJE NA ZABI, LEK ZA ZABI, LEKUVANJE NA APIKOTOMIJA, LEKUVANJE NA GINGIVIT, MACEDONIA DENTAL, MOBILNI I FIKSNI PROTEZI SKOPJE MK, MOBILNI PROTEZI MK, MOBILNI PROTEZI SKOPJE MK, MOBILNI PROTEZI ZA ZABI, MOST ZA ZABI, MOSTOVI ZA ZABI, ONLEJ PLOMBI, ORALNA HIGIENA, ORALNA HIGIENA SKOPJE MK, ORALNA HIRURGIJA MK, ORTODONCIJA MK, ORTODONCIJA SKOPJE MK, OTSTRANUVANJE NA ZABEN KAMEN, PANORAMSKO SNIMANJE NA ZABI SKOPJE, PARADONTALNA HIRURGIJA, PARADONTOLOGIJA MK, PARADONTOZA, PARCIJALNI I TOTALNI PROTEZI SKOPJE MK, PARCIJALNI PROTEZI, PLOMBI ZA ZABI, PLOMBIRANJE NA ZABI SKOPJE MK, PLOMBIRANJE NA ZABI VO SKOPJE, POLIRANJE NA ZABI, POLIRANJE NA ZABI SKOPJE MK, POPRAVANJE NA ZABI, POPRAVANJE ZABI, PORCELANSKI KORONKI ZA ZABI, PORCELANSKI MOSTOVI ZA ZABI, PORCELANSKI PLOMBI ZA ZABI, POSTAVUVANJE NA CIRKONI NA ZABI, PROTETIKA SKOPJE, PROTETIKA SKOPJE MK, PROTEZI ZA ZABI, RENDGEN PANORAMIKS, RENDGEN PANORAMIKS SKOPJE MK, RENDGEN PANORAMIKS SKOPJE MK, RENGEN PANORAMIKS, RENGEN PANORAMIKS MK, RENTGEN PANORAMIKS MK, RENTGEN PANORAMIKS SKOPJE MK, SEOPFATNA STOMATOLOGIJA, SKOPJE STOMATOLOG, SKRIPENJE SO ZABI, SKRIPENJE SO ZABITE, STAVANJE IMLANTI, STAVANJE IMPLATANTI, STOMATOLOG SKOPJE, STOMATOLOG VO SKOPJE, STOMATOLOGIJA, STOMATOLOGIJA SKOPJE, STOMATOLOGIJA SKOPJE MK, STOMATOLOGIJA VO SKOPJE, STOMATOLOSKA KLINIKA SKOPJE, STOMATOLOSKA KOMORA NA MAKEDONIJA, STOMATOLOSKA OPREMA, STOMATOLOSKA ORDINACIJA MK, STOMATOLOSKA ORDINACIJA SKOPJE, STOMATOLOSKA ORDINACIJA VO SKOPJE, STOMATOLOSKI KLINICKI CENTAR SKOPJE, STOMATOLOSKI MATERJALI, STOMATOLOSKI ORDINACII, STOMATOLOSKI ORDINACII MAKEDONIJA, STOMATOLOSKI ORDINACII SKOPJE, STOMATOLOSKI ORDINACII VO SKOPJE, TOTALNI PROTEZI, VADENJE NA MLECNI ZABI, VADENJE NA MLECNI ZABI SKOPJE MK, VADENJE NA TRAJNI MLECNI ZABI SKOPJE MK, VADENJE NA TRAJNI ZABI, VADENJE NA TRAJNI ZABI SKOPJE MK, VADENJE NA ZABI, VIZIL, VIZIL PROTEZA, VIZIL PROTEZA CENOVNIK, VIZIL PROTEZI, ZABAR, ZABAR VO SKOPJE, ZABARI MAKEDONIJA, ZABARI SKOPJE, ZABARI VO MAKEDONIJA, ZABARI VO SKOPJE, ZABI, ZABNA ORDINACIJA SKOPJE, ZABNA ORDINACIJA SKOPJE MK, ZABNA ORDINACIJA VO SKOPJE, ZABNI PROTEZI, ZABOTEHNICKA LABORATORIJA, ZABOTEHNIKA MK, ZALEVANJE NA FISURI, ZALEVANJE NA ZABI, АПИКОТОМИЈА, БЕЛЕЊЕ НА ЗАБИ, БЕЛЕЊЕ НА ЗАБИ МК, БЕЛЕЊЕ НА ЗАБИТЕ, БОЛЕСТИ НА ВИЛИЧЕН ЗГЛОБ, БОЛЕСТИ НА ВИЛИЧНИОТ ЗГЛОБ, БОЛЕСТИ НА УСТА, БОЛКИ ВО ЗАБИТЕ, ВАДЕЊЕ НА ЗАБИ, ВАДЕЊЕ НА МЛЕЧНИ ЗАБИ, ВАДЕЊЕ НА МЛЕЧНИ ЗАБИ СКОПЈЕ, ВАДЕЊЕ НА ТРАЈНИ ЗАБИ, ВАДЕЊЕ НА ТРАЈНИ ЗАБИ СКОПЈЕ, ВАДЕЊЕ НА ТРАЈНИ МЛЕЧНИ ЗАБИ СКОПЈЕ, ВИЗИЛ, ВИЗИЛ ПРОТЕЗА, ВИЗИЛ ПРОТЕЗА ЦЕНОВНИК, ВИЗИЛ ПРОТЕЗИ, ДЕЖУРЕН СТОМАТОЛОГ, ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА МК, ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ, ДЕНТИСТ СКОПЈЕ, ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА ВО СКОПЈЕ, ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА ВО СКОПЈЕ, ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ, ЕСТЕТСКИ ПЛОМБИ, ЕСТЕТСКИ ПЛОМБИ СКОПЈЕ, ЗАБАР, ЗАБАР ВО СКОПЈЕ, ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА, ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА ВО СКОПЈЕ, ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА СКОПЈЕ, ЗАБНИ ПРОТЕЗИ, ЗАБОТЕХНИКА, ЗАБОТЕХНИЧКА ЛАБОРАТОРИЈА СКОПЈЕ, ЗАЛЕВАЊЕ НА ЗАБИ, ЗАЛЕВАЊЕ НА ФИСУРИ, ИЗБЕЛУВАЊЕ ЗАБИ, ИЗРАБОТКА НА ВИЗИЛ ПРОТЕЗИ, ИЗРАБОТКА НА ВИЗИЛКИ, ИЗРАБОТКА НА КОРОНКИ ЗА ЗАБИ, ИЗРАБОТКА НА ПАРЦИЈАЛНИ ПРОТЕЗИ, ИЗРАБОТКА НА ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ, ИЗРАБОТКА НА ФИКСНИ ПРОТЕЗИ, ИМПЛАНТИ, ИМПЛАНТИ ЗА ЗАБИ, ИМПЛАНТИ СКОПЈЕ МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, ИМПЛАНТИ СКОПЈЕ МК, ИМПЛАНТОЛОГИЈА, ИМПЛАТАНТИ, ИНЛЕЈ ПЛОМБИ, КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈА, КОМПОЗИТНИ ПЛОМБИ ЗА ЗАБИ, КОРОНКИ И МОСТОВИ, КОРОНКИ И МОСТОВИ СКОПЈЕ, ЛАСЕРСКО БЕЛЕЊЕ НА ЗАБИ, ЛЕК ЗА ЗАБИ, ЛЕКУВАЊЕ НА АПИКОТОМИЈА, ЛЕКУВАЊЕ НА ГИНГИВИТ, МЕТАЛ-КЕРАМИКА, МЕТАЛ-КЕРАМИКА СКОПЈЕ, МОБИЛНИ И ФИКСНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ, МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ, МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ, МОСТ НА ЗАБИ, ОНЛЕЈ ПЛОМБИ, ОРАЛНА ХИГИЕНА, ОРАЛНА ХИГИЕНА СКОПЈЕ, ОРАЛНА ХИРУРГИЈА МК, ОРАЛНА ХИРУРГИЈА СКОПЈЕ, ОРТОДОНЦИЈА МК, ОРТОДОНЦИЈА СКОПЈЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЗАБЕН КАМЕН, ПАНОРАМСКО СНИМАЊЕ НА ЗАБИ, ПАРАДОНТАЛНА ХИРУРГИЈА, ПАРАДОНТОЗА, ПАРАДОНТОЛОГИЈА, ПАРЦИЈАЛНИ И ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ, ПАРЦИЈАЛНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ, ПЛОМБИ ЗА ЗАБИ, ПЛОМБИРАЊЕ НА ЗАБИ, ПЛОМБИРАЊЕ НА ЗАБИ СКОПЈЕ, ПОЛИРАЊЕ НА ЗАБИ МК, ПОЛИРАЊЕ НА ЗАБИ СКОПЈЕ, ПОПРАВАЊЕ ЗАБИ МК, ПОПРАВАЊЕ НА ЗАБИ МК, ПОРЦЕЛАНСКИ КОРОНКИ ЗА ЗАБИ, ПОРЦЕЛАНСКИ МОСТОВИ ЗА ЗАБИ, ПОРЦЕЛАНСКИ ПЛОМБИ ЗА ЗАБИ, ПОСТАВУВАЊЕ НА ЦИРКОНИ НА ЗАБИ, ПРОТЕЗИ ЗА ЗАБИ, ПРОТЕТИКА МК, ПРОТЕТИКА СКОПЈЕ, РЕНГЕН ПАНОРАМИКС, РЕНДГЕН ПАНОРАМИКС, РЕНДГЕН ПАНОРАМИКС СКОПЈЕ, РЕНТГЕН ПАНОРАМИКС, РЕНТГЕН ПАНОРАМИКС СКОПЈЕ, СЕОПФАТНА СТОМАТОЛОГИЈА, СКОПЈЕ СТОМАТОЛОГ, СТАВАЊЕ ИМПЛАНТ, СТАВАЊЕ ИМПЛАТАНТИ, СТОМАТОЛОГ, СТОМАТОЛОГ GEVGELIJA, СТОМАТОЛОГ БИТОЛА, СТОМАТОЛОГ ВО СКОПЈЕ МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, СТОМАТОЛОГ СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОГИЈА, СТОМАТОЛОГИЈА МК, СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКА КЛИНИКА СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА, СТОМАТОЛОШКА ОПРЕМА, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА БИТОЛА МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА ВО СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА ГЕВГЕЛИЈА МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА ДОЈРАН МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА ОХРИД МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА СКОПЈЕ МАКЕДОНИЈА ФИРОМ, СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ, СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРЈАЛИ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ ВО СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ МАКЕДОНИЈА, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ СКОПЈЕ, ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ, ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ, ФИКСНИ ПРОТЕЗИ, ФИКСНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ, ФИКСНИ ПРОТЕЗИ ЦЕНА, ЧИСТЕЊЕ ЗАБЕН КАМЕН, ЧИСТЕЊЕ ЗАБЕН КАМЕН СКОПЈЕ, ШКРИПЕЊЕ СО ЗАБИ, ШКРИПЕЊЕ СО ЗАБИТЕ,
 • image
 • rolplast
 • DERMA GIF
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image