ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ НА ГРАД СКОПЈЕ 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА 

 • МЕЃУНАРОДНИ ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ
 • ПОЛНОМОШНО ЗА КОРИСТЕЊЕ ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО
 • ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО ПО ВАШ ИЗБОР НА ОСИГУРИТЕЛНА КУЌА
 • ИЗДАВАЊЕ НА ЗЕЛЕН КАРТОН ЗА 1 и 12 МЕСЕЦИ
 • ИЗДАВАЊЕ ПРОБНИ ТАБЛИЦИ
 • ПРИЈАВА / ОДЈАВА НА МОТОРНО ВОЗИЛО 

ДОЗВОЛЕТЕ ние да бидеме правиот избор за Вашето возило и да Ви ја зголемиме безбедноста во сообраќајот.

ЕДИНСТВЕНИ сме во нашиот квалитет и технички услуги.

БЛАГОДАРЕНИЕ НА СТРУЧНО ОСПОСОБЕНИТЕ КАДРИ, секој специјализиран за својата дејност здружението е подготвено во секој момент да одговори на вашите барања и потреби.

НАШИТЕ 2 СТАНИЦИ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

РАСПОЛАГААТ СО НАЈНОВА ТЕХНОЛОГИЈА

КОИ ВИ НУДAT БРЗ, ЦЕЛОСЕН И СИГУРЕН СЕРВИС! 

Дирекција тел: 02 / 3164 - 977

Големиот број на возила кои секојдневно поминуваат во нашите технички станици се нашиот доказ за квалитет и услуга.

ОСИГУРУВАЊЕ

Во склоп на секоја техничка станица може да добиете осигурување за Вашето возило преку фирмата CERTUS каде Вие сами ќе одберете со која осигурителна компанија ќе склучите договор.

ЦЕРТУС е друштво за посредување при осигурување, за сите правни и физички лица.

Во нашите услуги се вклучени сите видови осигурување, во соработка со сите регистрирани осигурителни компании во Република Македонија.

За нашите клиенти работиме партнерски, по принципот на личен осигурителен брокер, секогаш давајќи ги вистинскиот и најповолниот совет при изборот на соодветната полиса.

За одбраните полиси нема доплата, даваме бесплатни правни консултации и посредуваме во брза наплата на штета.

Сега на едно место може да се заврши сè!

Воедно може да ги добиете и сите други производи што ги нудат осигурителните компании а сето тоа на едно место – на шалтерот на една од 3 те станици за технички преглед.

БАНКА 

ЕУРОСТАНДАРД БАНКА во секоја техничка станица има своја експозитура во која можете да ги вршите сите плаќања и трансакции за Вашите потреби. 

 

TEHNICKI PREGLEDI

ZDRUZENIE NA VOZACI

ZDRUZENIE NA VOZACI
Stanici za tehnicki pregled i registracija na motorni vozila, A-test, homologacija, tahografi, EKTM sertifikati, ADR sertifikati, prodolzuvanje na registracija, prva registracija, izdavanje na megjunarodni vozacki dozvoli,dozvoli za upravuvanje so tugjo vozilo,polisi za osiguruvanje na motorni vozila

КОРИСНИ ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ:

 

 

 

AVTOMOBILSKA ODGOVORNOST МK, AVTO-MOTO DRUSTVA I SOJUZI, CMR OSIGURUVANJE SKOPJE MK, CMR ОСИГУРУВАЊЕ, DOMAKINSKO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, DOPOLNITELNO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, E POLISA MK, ELEKTRONSKA POLISA SKOPJE MK, GRANICNO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, INDIVIDUALNO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, KASKO OSIGURUVANJE MK, KASKO OSIGURUVANJE NA MOTORNI VOZILA SKOPJE MK, KOLEKTIVNO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, MEGUNARODNA VOZACKA DOZVOLA SKOPJE MK, ODJAVA NA MOTORNO VOZILO, ON LAJN PATNICKO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, ONLAJN PATNICKO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, ONLINE OSIGURUVANJE NA PATNICI SKOPJE MK, ONLINE OSIGURUVANJE SKOPJE MK, OSIGURITELNA KOMPANIJA SKOPJE MK, OSIGURITELNA KUKA SKOPJE MK, OSIGURITELNI KOMPANII SKOPJE MK, OSIGURITELNI KUKI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA DOMAKINSTVA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA FARMERI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA IMOT SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA IMOTI I LICA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA IMOTI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA KUKI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA LICA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA ORANZERII I PLASTENICI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA ORANZERII SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA OVOSNI PLODOVI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA PLASTENICI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA PLODOVI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA PLOVNI OBJEKTI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA POSEVI I PLODOVI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA POSEVI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA RIZIK OD FALSIFIKAT NA STRANSKI SREDSTVA ZA PLAKANJE SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA STAKLA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA STAN SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA STOKI VO PREVOZ SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA TRANSPORT SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA ZEMJODELCI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA ZIVOTNI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD AVTOMOBILSKA ODGOVORNOST SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD AVTOODGOVORNOST SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD ELEMENTARNI NEPOGODI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD GRAD POZAR UDAR OD GROM SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD GRAD SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD NEZGODA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD ODGOVORNOST NA PREVOZNIK SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD OPSTA ODGOVORNOST SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD POPLAVA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD POSLEDICI OD NESREKEN SLUCAJ NEZGODA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD POSLEDICI OD NESREKEN SLUCAJ SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD POSLEDICI OD NEZGODA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD POZAR SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD PROFESIONALNA DEJNOST SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD TRANSPORT SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD UDAR OD GROM SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD VREMENSKI NEPOGODI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD ZEMJOTRES SKOPJE MK, OSIGURUVANJE VOZILA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE ZA FIZICKI LICA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE ZA PRAVNI LICA SKOPJE MK, PATNA VLECNA SLUZBA, PATNICKO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, POLISA MAKEDONIJA SKOPJE MK, POLISA MK, POLISA SKOPJE, PRIJAVA I ODJAVA NA MOTORNO VOZILO, PRIJAVA NA MOTORNO VOZILO, PRIJAVI NA STETA SKOPJE MK, PRIJAVUVANJE NA STETA SKOPJE MK, REGISTRACIJA NA VOZILA MAKEDONIJA SKOPJE, REGISTRACIJA NA VOZILA ZA INVALIDI, STANBENO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, STANICI ZA TEHNICKI PREGLED NA VOZILA, STANICI ZA TEHNICKI PREGLED SKOPJE MAKEDONIJA, TEHNICKI PREGLED, TEHNICKI PREGLED SKOPJE MK, TRANSPORTNO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, ZELEN KARTON SKOPJE MK, ZEMJODELSKO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ, АВТО-МОТО ДРУШТВА, АВТО-МОТО ДРУШТВА И СОЈУЗИ, АВТО-МОТО СОЈУЗИ, ГРАНИЧНО ОСИГУРУВАЊЕ, ГРУПНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ДОМАЌИНСТВО, ДОМАЌИНСКО ОСИГУРУВАЊЕ, ДОПОЛНИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ, Е ПОЛИСА, ЕЛЕКТРОНСКА ПОЛИСА, ЗАЛЕН КАРТОН, ЗЕЛЕН КАРТОН, ЗЕМЈОДЕЛСКО ОСИГУРУВАЊЕ, ИНДИВИДУАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ, КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ МК, КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА МК, КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ, МЕЃУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА, ОДЈАВА НА МОТОРНО ВОЗИЛО, ОН ЛАЈН ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ, ОНЛАЈН ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ, ОНЛИНЕ ОСИГУРУВАЊЕ, ОНЛИНЕ ОСИГУРУВАЊЕ НА ПАТНИЦИ, ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЈА, ОСИГУРИТЕЛНА КУЌА, ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ, ОСИГУРИТЕЛНИ КУЌИ, ОСИГУРУВАЊЕ ВОЗИЛА, ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА, ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА, ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЧЛЕНОВИ НА КОЛЕКТИВ, ОСИГУРУВАЊЕ НА, ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВА, ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ И ЛИЦА, ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТИ И ЛИЦА, ОСИГУРУВАЊЕ НА КУЌИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА, ОСИГУРУВАЊЕ НА ОВОШНИ ПЛОДОВИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ОРАНЖЕРИИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ОРАНЖЕРИИ И ПЛАСТЕНИЦИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ПЛАСТЕНИЦИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОСЕВИ И ПЛОДОВИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА РИЗИК ОД ФАЛСИФИКАТ НА СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ, ОСИГУРУВАЊЕ НА СПОРТИСТИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА СТАКЛА, ОСИГУРУВАЊЕ НА СТАН, ОСИГУРУВАЊЕ НА СТОКИ ВО ПРЕВОЗ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ТРАНСПОРТ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ФАРМЕРИ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТО ОДГОВОРНОСТ МК, ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТООДГОВОРНОСТ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ВРЕМЕНСКИ НЕПОГОДИ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ГРАД, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ГРАД ПОЖАР УДАР ОД ГРОМ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ЗЕМЈОТРЕС, ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗНИК, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОПШТА ОДГОВОРНОСТ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОЖАР, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОПЛАВА, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕЗГОДА, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ НЕЗГОДА, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ТРАНСПОРТ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД УДАР ОД ГРОМ, ОСИГУРУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ДОМАЌИНСТВА, ПАТНА ВЛЕЧНА СЛУЖБА, ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ, ПОЛИСА МАКЕДОНИЈА, ПОЛИСА МК, ПОЛИСА СКОПЈЕ, ПРИЈАВА И ОДЈАВА НА МОТОРНО ВОЗИЛО, ПРИЈАВА НА МОТОРНО ВОЗИЛО, ПРИЈАВИ НА ШТЕТА, ПРИЈАВУВАЊЕ НА ШТЕТА, РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА, РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА НА ИНВАЛИДИ, СТАНБЕНО ОСИГУРУВАЊЕ, СТАНИЦИ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ТРАНСПОРТНО ОСИГУРУВАЊЕ, 

 

 

 

AVTOMOBILSKA ODGOVORNOST МK, AVTO-MOTO DRUSTVA I SOJUZI, CMR OSIGURUVANJE SKOPJE MK, CMR ОСИГУРУВАЊЕ, DOMAKINSKO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, DOPOLNITELNO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, E POLISA MK, ELEKTRONSKA POLISA SKOPJE MK, GRANICNO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, INDIVIDUALNO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, KASKO OSIGURUVANJE MK, KASKO OSIGURUVANJE NA MOTORNI VOZILA SKOPJE MK, KOLEKTIVNO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, MEGUNARODNA VOZACKA DOZVOLA SKOPJE MK, ODJAVA NA MOTORNO VOZILO, ON LAJN PATNICKO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, ONLAJN PATNICKO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, ONLINE OSIGURUVANJE NA PATNICI SKOPJE MK, ONLINE OSIGURUVANJE SKOPJE MK, OSIGURITELNA KOMPANIJA SKOPJE MK, OSIGURITELNA KUKA SKOPJE MK, OSIGURITELNI KOMPANII SKOPJE MK, OSIGURITELNI KUKI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA DOMAKINSTVA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA FARMERI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA IMOT SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA IMOTI I LICA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA IMOTI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA KUKI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA LICA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA ORANZERII I PLASTENICI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA ORANZERII SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA OVOSNI PLODOVI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA PLASTENICI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA PLODOVI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA PLOVNI OBJEKTI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA POSEVI I PLODOVI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA POSEVI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA RIZIK OD FALSIFIKAT NA STRANSKI SREDSTVA ZA PLAKANJE SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA STAKLA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA STAN SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA STOKI VO PREVOZ SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA TRANSPORT SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA ZEMJODELCI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE NA ZIVOTNI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD AVTOMOBILSKA ODGOVORNOST SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD AVTOODGOVORNOST SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD ELEMENTARNI NEPOGODI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD GRAD POZAR UDAR OD GROM SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD GRAD SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD NEZGODA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD ODGOVORNOST NA PREVOZNIK SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD OPSTA ODGOVORNOST SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD POPLAVA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD POSLEDICI OD NESREKEN SLUCAJ NEZGODA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD POSLEDICI OD NESREKEN SLUCAJ SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD POSLEDICI OD NEZGODA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD POZAR SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD PROFESIONALNA DEJNOST SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD TRANSPORT SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD UDAR OD GROM SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD VREMENSKI NEPOGODI SKOPJE MK, OSIGURUVANJE OD ZEMJOTRES SKOPJE MK, OSIGURUVANJE VOZILA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE ZA FIZICKI LICA SKOPJE MK, OSIGURUVANJE ZA PRAVNI LICA SKOPJE MK, PATNA VLECNA SLUZBA, PATNICKO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, POLISA MAKEDONIJA SKOPJE MK, POLISA MK, POLISA SKOPJE, PRIJAVA I ODJAVA NA MOTORNO VOZILO, PRIJAVA NA MOTORNO VOZILO, PRIJAVI NA STETA SKOPJE MK, PRIJAVUVANJE NA STETA SKOPJE MK, REGISTRACIJA NA VOZILA MAKEDONIJA SKOPJE, REGISTRACIJA NA VOZILA ZA INVALIDI, STANBENO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, STANICI ZA TEHNICKI PREGLED NA VOZILA, STANICI ZA TEHNICKI PREGLED SKOPJE MAKEDONIJA, TEHNICKI PREGLED, TEHNICKI PREGLED SKOPJE MK, TRANSPORTNO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, ZELEN KARTON SKOPJE MK, ZEMJODELSKO OSIGURUVANJE SKOPJE MK, АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ, АВТО-МОТО ДРУШТВА, АВТО-МОТО ДРУШТВА И СОЈУЗИ, АВТО-МОТО СОЈУЗИ, ГРАНИЧНО ОСИГУРУВАЊЕ, ГРУПНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ДОМАЌИНСТВО, ДОМАЌИНСКО ОСИГУРУВАЊЕ, ДОПОЛНИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ, Е ПОЛИСА, ЕЛЕКТРОНСКА ПОЛИСА, ЗАЛЕН КАРТОН, ЗЕЛЕН КАРТОН, ЗЕМЈОДЕЛСКО ОСИГУРУВАЊЕ, ИНДИВИДУАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ, КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ МК, КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА МК, КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ, МЕЃУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА, ОДЈАВА НА МОТОРНО ВОЗИЛО, ОН ЛАЈН ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ, ОНЛАЈН ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ, ОНЛИНЕ ОСИГУРУВАЊЕ, ОНЛИНЕ ОСИГУРУВАЊЕ НА ПАТНИЦИ, ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЈА, ОСИГУРИТЕЛНА КУЌА, ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ, ОСИГУРИТЕЛНИ КУЌИ, ОСИГУРУВАЊЕ ВОЗИЛА, ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА, ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА, ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЧЛЕНОВИ НА КОЛЕКТИВ, ОСИГУРУВАЊЕ НА, ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВА, ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ И ЛИЦА, ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТИ И ЛИЦА, ОСИГУРУВАЊЕ НА КУЌИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА, ОСИГУРУВАЊЕ НА ОВОШНИ ПЛОДОВИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ОРАНЖЕРИИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ОРАНЖЕРИИ И ПЛАСТЕНИЦИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ПЛАСТЕНИЦИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОСЕВИ И ПЛОДОВИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА РИЗИК ОД ФАЛСИФИКАТ НА СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ, ОСИГУРУВАЊЕ НА СПОРТИСТИ, ОСИГУРУВАЊЕ НА СТАКЛА, ОСИГУРУВАЊЕ НА СТАН, ОСИГУРУВАЊЕ НА СТОКИ ВО ПРЕВОЗ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ТРАНСПОРТ, ОСИГУРУВАЊЕ НА ФАРМЕРИ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТО ОДГОВОРНОСТ МК, ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТООДГОВОРНОСТ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ВРЕМЕНСКИ НЕПОГОДИ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ГРАД, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ГРАД ПОЖАР УДАР ОД ГРОМ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ЗЕМЈОТРЕС, ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗНИК, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОПШТА ОДГОВОРНОСТ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОЖАР, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОПЛАВА, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕЗГОДА, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ НЕЗГОДА, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД ТРАНСПОРТ, ОСИГУРУВАЊЕ ОД УДАР ОД ГРОМ, ОСИГУРУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ДОМАЌИНСТВА, ПАТНА ВЛЕЧНА СЛУЖБА, ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ, ПОЛИСА МАКЕДОНИЈА, ПОЛИСА МК, ПОЛИСА СКОПЈЕ, ПРИЈАВА И ОДЈАВА НА МОТОРНО ВОЗИЛО, ПРИЈАВА НА МОТОРНО ВОЗИЛО, ПРИЈАВИ НА ШТЕТА, ПРИЈАВУВАЊЕ НА ШТЕТА, РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА, РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА НА ИНВАЛИДИ, СТАНБЕНО ОСИГУРУВАЊЕ, СТАНИЦИ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА, ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ТРАНСПОРТНО ОСИГУРУВАЊЕ,
 • image
 • rolplast
 • DERMA GIF
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image