Д-р Мери - специјалист за уво, нос и грло

1.Тестирање на слух - При лесна или потешка наглувост, во специјална кабина се врши мерење на слухот со пуштање на одредени тонови со различна фреквенција.

Специјалниот апарат со кој се врши ова тестирање е аудиометар.

Ова испитување се врши кај деца над 4 годишна возраст кои можат да соработуваат и кај возрасни.

2. Тимпанометрија - Со специјален апарат тимпанометар, на дигитален начин се детектираат промените на средното уво.

Во практиката многу родители се преплашени поради недослушување на нивните деца и секогаш го поставуваат прашањето дали нивното дете е наглуво или не.

Со тимпанограмот се откриваат точните промени изразени во три типови на крива кои ги чита лекарот за уво, нос и грло.

Причините за наглувост може да бидат зголемен трет крајник што е најчест случај кај децата, намалена проодност на Евстахијевата туба или секрет во средното уво.

Овие промени ги открива тимпанометријата, а методата се применува и кај возрасни, кои се жалат на затнато уво.

3. Ласерски третман на зуење во уши - Се врши со специјален апарат, т.н. Тини-мед, кој има биостимулативен ефект.

4. Перење на уши - Се врши не со шприц, туку со апарат специјално направен за таа намена.

Тој е со регулирана температура и притисок, не причинува болки и е атрауматичен (нема опасност од опасност да се повреди усното тапанче).

5. Третман на акутни и хронични отити - Станува збор за успешно третирање на воспаление на надворешното и на средното уво.

Воспалувањето на надворешното уво настанува при капење во нечисти води, особено во летен период, а исто така се воспалува и при чистење со нечисти предмети.

6. ЕХО и третман на синуси - ЕХО на синуси е неинвазивна метода (безболна метода) без зрачење со која се детектираат евентуалните воспаленија на синусите.

Методата може да се користи од најмала возраст и често да се повторува за да се следи процесот на оздравување.

7. Инхалација и аспирација на секрет од нос и грло - Третманот на синуси се состои во правење на инхалации, аспирација на секрет од нос (таа особено е ефикасна во најмалата детска возраст при затнато носе и кашлица).

Аспирацијата го запира спуштањето на секретот од нос во белите дробови.

8. Солукс лампа (инфрацрвена топлинска лампа) - Инфрацрвено топлинско зрачење се користи за загревање на воспалените синуси, особено во хронична фаза.

9. Биоптрон (поларизирана светлина) - Наоѓа широка примена во областа на лекување на болести со уво, нос и грло.

Главните ефекти на Биоптрон Светлинската терапија се намалување на болката и потпомагање на репарацијата и регенерација на ткивата.

Во практиката се користи како помошна метода во комбинација со медикаменти при болести, особено на надворешното уво, при акутни и хронични синусити, при воспалителни промени во носот кај малите деца - течење или затнатост на носот, при херпеси на уста ( херпесзостер), како и при ангини на грлото.

10. Ларингоскопија - Ендоскопска дијагностика на болести на уво, нос и грло - Визуелизација со ендоскопска камера, односно со оптика и зголемување на сите промени на грлото и гласилките.

11. Фиберназоскопија - Откривање на полипи во нос со помош на специјален најсовремен ендоскопски апарат наречен фиберскоп.

Со него се откриваат и други анатомски промени во носот, особено кај малите деца за детектирање на третиот крајник.

12. Отоскопија - Со видео камера со зголемување на монитор

UVO NOS I GRLO

D-R MERI P.Z.U. PRIMARIUS

D-R MERI P.Z.U. PRIMARIUS
Specijalisticki ordinacii za uvo,grlo,nos,otorinolaringologija,dijagnostika i tretmani na bolesti na uvo,grlo i nos,testiranje na sluhot,timpanometrija,laserski tretman na problemite na uvo,grlo I nos,perenje na usi,eho tretman na sinusi,soluks lampi,bioptron,laringoskopija

КОРИСНИ ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ:

 

 

 

AUDIOMETRIJA, BIOPTRON - POLARIZED LIGHT THERAPY MACEDONIA, BIOPTRON - POLARIZED LIGHT THERAPY SKOPJE, BIOPTRON LAMPA, BIOPTRON LAMPA MK, BOLESTI NA GRLO, BOLESTI NA NOS, BOLESTI NA UVO, BOLESTI NA UVO NOS I GRLO, BOLKA VO UVOTO, BOLKI VO GRLO, BOLKI VO USI, BOLKI VO UVO, CISTENJE NA USHI SKOPJE, CISTENJE NA USHI SKOPJE MK, COMPUTERIZED HEARING TESTING AND TYMPANOMETRY MACEDONIA, COMPUTERIZED HEARING TESTING AND TYMPANOMETRY SKOPJE, DIJAGNOSTIKA NA SINUSI, DIJAGNOSTIKA NA SINUSI VO SKOPJE, EAR RINSE OUT MACEDONIA, EAR RINSE OUT SKOPJE, EHO I TRETMAN NA SINUSI, EHO NA SINUSI, ENDOSCOPIC DIAGNOSIS OF NASAL POLYPS AND VOCAL CORD POLYPS MACEDONIA, ENDOSCOPIC DIAGNOSIS OF NASAL POLYPS AND VOCAL CORD POLYPS SKOPJE, FIBER NASOLARYNGOSCOPY MACEDONIA, FIBER NASOLARYNGOSCOPY SKOPJE, FIBERNAZOSKOPIJA, INFEKCIJA NA SREDNO UVO, INFEKCIJA NA UVO, INFEKCIJA NA VNATRESNO UVO, INHALACIJA I ASPIRACIJA, INHALATIONS AND ASPIRATION OF NASAL AND THROAT SECRETIONS MACEDONIA, INHALATIONS AND ASPIRATION OF NASAL AND THROAT SECRETIONS SKOPJE, ISPIRANJE NA USI MK, ISPIRANJE USI MK, ISPITUVANJE NA SLUH, KLINIKA ZA UVO NOS I GRLO SKOPJE, KLINIKA ZA UVO NOS I GRLO VO SKOPJE, LAMPA BIOPTRON, LAMPA BIOPTRON МК, LAMPA SOLUX, LAMPA SOLUX MK, LARINGIT, LARINGOSKOPIJA, LARINGOSKOPIJA MK, LARINGOSKOPIJA VO SKOPJE, LASER TREATMENT OF RINGING IN THE EARS AND ACUTE HEARING IMPAIRMENT MACEDONIA, LASER TREATMENT OF RINGING IN THE EARS AND ACUTE HEARING IMPAIRMENT SKOPJE, LASERSKI TRETMAN NA ZUENJE VO USI, LASERSKO TRETIRANJE NA UVO NOS I GRLO, LECENJE NA AKUTNI SINUSI, LECENJE NA HRONICNI SINUSI MK, LECENJE NA SINUSI, LECENJE NA SINUSI MK, LECENJE NA SINUSI SKOPJE MK, LEK ZA UVO, LEKUVANJE NA AKUTNI SINUSI, LEKUVANJE NA HRONICNI SINUSI, LEKUVANJE NA SINUSI SKOPJE, MIENJE NA USI, MIENJE NA USI VO SKOPJE, MIKROSKOPSKI PREGLED NA UVO MK, ORDINACII ZA UVO NOS I GRLO VO SKOPJE, ORDINACIJA ZA UVO NOS I GRLO, ORDINACIJA ZA UVO NOS I GRLO VO SKOPJE, OSTETUVANJE NA SLUH, OTEZNATO DISENJE NA NOS, OTKRIVANJE NA POLIPI, OTKRIVANJE NA POLIPI SKOPJE, OTKRIVANJE NA POLIPI VO GRLO, OTKRIVANJE NA POLIPI VO GRLO SKOPJE, OTKRIVANJE NA POLIPI VO NOS, OTKRIVANJE NA POLIPI VO NOS SKOPJE, OTORINOLARINGOLOG SKOPJE MK, OTORINOLARINGOLOG VO SKOPJE, OTOSKOPIJA, OTOSKOPIJA MK SKOPJE, PERENJE NA USI MK, PERENJE NA USI SKOPJE MK, POLIPI NA GLASNI ZICI, POLIPI VO GRLO, POLIPI VO NOS, PREGLED NA NOSNA PRAZNINA, PREGLED NA TRET KRAJNIK, PROBLEMI SO GLASNI ZICI, PROBLEMI SO GRLO, PROBLEMI SO NOS, PROBLEMI SO UVO, PROVERKA NA SINUSI, PROVERKA NA SINUSI MK, PROVERKA NA SINUSI SKOPJE, PROVERKA NA SINUSI SKOPJE VO SKOPJE, PROVERKA NA SLUH KAJ DECA, PROVERKA NA SLUH KAJ DECA MK, PROVERKA NA SLUH KAJ DECA SKOPJE, PROVERKA NA TRET KRAJNIK KAJ DECA, PROVERKA NA TRET KRAJNIK KAJ DECA MK, PROVERKA NA TRET KRAJNIK KAJ DECA SKOPJE, SINUS ULTRASOUND AND TREATMENT OF SINUSITIS AND LARYNGITIS MACEDONIA, SINUS ULTRASOUND AND TREATMENT OF SINUSITIS AND LARYNGITIS SKOPJE, SOLUKS LAMPA, SOLUX LAMP - INFRARED TREATMENT MACEDONIA, SOLUX LAMP - INFRARED TREATMENT SKOPJE, SOLUX LAMPA, SOLUX LAMPA SKOPJE MK, TESTIRANJE NA SLUH, TESTIRANJE NA SLUH MK, TESTIRANJE NA SLUH VO SKOPJE, TIMPANOMETRIJA, TIMPANOMETRIJA MK, TREATMENT OF ACUTE AND CHRONIC MIDDLE EAR INFECTIONS MACEDONIA, TREATMENT OF ACUTE AND CHRONIC MIDDLE EAR INFECTIONS SKOPJE, TREATMENT OF SORE THROAT AND LARYNGITIS MACEDONIA, TREATMENT OF SORE THROAT AND LARYNGITIS SKOPJE, TRETMAN NA SINUSI, TRETMAN NA SINUSI SKOPJE, UVO NOS I GRLO, UVO NOS I GRLO SKOPJE, UVO NOS I GRLO SKOPJE MK, UVO NOS I GRLO SKOPJE МК, VOSPALENIE NA SINUSI, VOSPALENIE NA SREDNO UVO, VOSPALENIE NA UVO, VOSPALENIE SINUSI, VOSPALENO GRLO, VOSPALENO UVO, ZATNATO UVO, ZUENJE VO USI, ZUENJE VO USI SKOPJE MK, ZUENJE VO USITE, АРИНГОСКОПИЈА МК, АУДИОМЕТРИЈА, БИОПТРОН ЛАМПА, БОЛЕСТИ НА ГРЛО, БОЛЕСТИ НА НОС, БОЛЕСТИ НА УВО, БОЛЕСТИ НА УВО НОС И ГРЛО, БОЛКА ВО УВОТО, БОЛКИ ВО ГРЛО, БОЛКИ ВО УВО, БОЛКИ ВО УШИ, ВОСПАЛЕНИЕ НА СИНУСИ, ВОСПАЛЕНИЕ НА СРЕДНО УВО, ВОСПАЛЕНИЕ НА УВО, ВОСПАЛЕНИЕ СИНУСИ, ВОСПАЛЕНО ГРЛО, ВОСПАЛЕНО УВО, ДИЈАГНОСТИКА НА СИНУСИ, ДИЈАГНОСТИКА НА СИНУСИ СКОПЈЕ, ЕХО И ТРЕТМАН НА СИНУСИ, ЕХО НА СИНУСИ, ЗАТНАТО УВО, ЗУЕЊЕ ВО УВО, ЗУЕЊЕ ВО УШИ, ЗУЕЊЕ ВО УШИТЕ, ИНФЕКЦИЈА НА ВНАТРЕШНО УВО, ИНФЕКЦИЈА НА СРЕДНО УВО, ИНФЕКЦИЈА НА УВО, ИНХАЛАЦИЈА И АСПИРАЦИЈА, ИСПИРАЊЕ НА УШИ, ИСПИРАЊЕ УШИ, ИСПИТУВАЊЕ НА СЛУХ, ЛАМПА БИОПТРОН, ЛАРИНГИТ, ЛАРИНГОСКОПИЈА, ЛАРИНГОСКОПИЈА ВО СКОПЈЕ, ЛАРИНГОСКОПИЈА МК, ЛАСЕРСКИ ТРЕТМАН НА ЗУЕЊЕ ВО УШИ, ЛАСЕРСКО ТРЕТИРАЊЕ НА УВО НОС И ГРЛО, ЛЕКУВАЊЕ НА АКУТНИ СИНУСИ, ЛЕКУВАЊЕ НА СИНУСИ, ЛЕКУВАЊЕ НА ХРОНИЧНИ СИНУСИ, ЛЕЧЕЊЕ НА АКУТНИ СИНУСИ, ЛЕЧЕЊЕ НА СИНУСИ, ЛЕЧЕЊЕ НА СИНУСИ ВО СКОПЈЕ, ЛЕЧЕЊЕ НА ХРОНИЧНИ СИНУСИ, МИЕЊЕ НА УШИ, МИКРОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД НА УВО, ОРДИНАЦИИ ЗА УВО НОС И ГРЛО ВО СКОПЈЕ, ОРДИНАЦИЈА ЗА УВО НОС И ГРЛО ВО СКОПЈЕ, ОТЕЖНАТО ДИШЕЊЕ НА НОС, ОТКРИВАЊЕ НА ПОЛИПИ, ОТКРИВАЊЕ НА ПОЛИПИ ВО ГРЛО, ОТКРИВАЊЕ НА ПОЛИПИ ВО ГРЛО СКОПЈЕ, ОТКРИВАЊЕ НА ПОЛИПИ ВО НОС, ОТКРИВАЊЕ НА ПОЛИПИ ВО НОС СКОПЈЕ, ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ВО СКОПЈЕ, ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ МК, ОТОСКОПИЈА, ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХ, ПЕРЕЊЕ НА УШИ, ПОЛИПИ ВО ГРЛО, ПОЛИПИ ВО НОС, ПОЛИПИ НА ГЛАСНИ ЖИЦИ, ПРЕГЛЕД НА НОСНА ПРАЗНИНА, ПРЕГЛЕД НА ТРЕТ КРАЈНИК, ПРОБЛЕМИ СО ГЛАСНИ ЖИЦИ, ПРОБЛЕМИ СО ГРЛО, ПРОБЛЕМИ СО НОС, ПРОБЛЕМИ СО УВО, ПРОВЕРКА НА СИНУСИ, ПРОВЕРКА НА СИНУСИ ВО СКОПЈЕ, ПРОВЕРКА НА СИНУСИ СКОПЈЕ, ПРОВЕРКА НА СЛУХ КАЈ ДЕЦА, ПРОВЕРКА НА СЛУХ КАЈ ДЕЦА СКОПЈЕ, ПРОВЕРКА НА ТРЕТ КРАЈНИК КАЈ ДЕЦА, ПРОВЕРКА НА ТРЕТ КРАЈНИК КАЈ ДЕЦА СКОПЈЕ, СОЛУКС ЛАМПА, ТЕСТИРАЊЕ НА СЛУХ, ТЕСТИРАЊЕ НА СЛУХ ВО СКОПЈЕ, ТИМПАНОМЕТРИЈА, ТРЕТМАН НА СИНУСИ, ТРЕТМАН НА СИНУСИ ВО СКОПЈЕ, УВО НОС И ГРЛО, УВО НОС И ГРЛО СКОПЈЕ МК, ФИБЕРНАЗОСКОПИЈА,

 

 

 

AUDIOMETRIJA, BIOPTRON - POLARIZED LIGHT THERAPY MACEDONIA, BIOPTRON - POLARIZED LIGHT THERAPY SKOPJE, BIOPTRON LAMPA, BIOPTRON LAMPA MK, BOLESTI NA GRLO, BOLESTI NA NOS, BOLESTI NA UVO, BOLESTI NA UVO NOS I GRLO, BOLKA VO UVOTO, BOLKI VO GRLO, BOLKI VO USI, BOLKI VO UVO, CISTENJE NA USHI SKOPJE, CISTENJE NA USHI SKOPJE MK, COMPUTERIZED HEARING TESTING AND TYMPANOMETRY MACEDONIA, COMPUTERIZED HEARING TESTING AND TYMPANOMETRY SKOPJE, DIJAGNOSTIKA NA SINUSI, DIJAGNOSTIKA NA SINUSI VO SKOPJE, EAR RINSE OUT MACEDONIA, EAR RINSE OUT SKOPJE, EHO I TRETMAN NA SINUSI, EHO NA SINUSI, ENDOSCOPIC DIAGNOSIS OF NASAL POLYPS AND VOCAL CORD POLYPS MACEDONIA, ENDOSCOPIC DIAGNOSIS OF NASAL POLYPS AND VOCAL CORD POLYPS SKOPJE, FIBER NASOLARYNGOSCOPY MACEDONIA, FIBER NASOLARYNGOSCOPY SKOPJE, FIBERNAZOSKOPIJA, INFEKCIJA NA SREDNO UVO, INFEKCIJA NA UVO, INFEKCIJA NA VNATRESNO UVO, INHALACIJA I ASPIRACIJA, INHALATIONS AND ASPIRATION OF NASAL AND THROAT SECRETIONS MACEDONIA, INHALATIONS AND ASPIRATION OF NASAL AND THROAT SECRETIONS SKOPJE, ISPIRANJE NA USI MK, ISPIRANJE USI MK, ISPITUVANJE NA SLUH, KLINIKA ZA UVO NOS I GRLO SKOPJE, KLINIKA ZA UVO NOS I GRLO VO SKOPJE, LAMPA BIOPTRON, LAMPA BIOPTRON МК, LAMPA SOLUX, LAMPA SOLUX MK, LARINGIT, LARINGOSKOPIJA, LARINGOSKOPIJA MK, LARINGOSKOPIJA VO SKOPJE, LASER TREATMENT OF RINGING IN THE EARS AND ACUTE HEARING IMPAIRMENT MACEDONIA, LASER TREATMENT OF RINGING IN THE EARS AND ACUTE HEARING IMPAIRMENT SKOPJE, LASERSKI TRETMAN NA ZUENJE VO USI, LASERSKO TRETIRANJE NA UVO NOS I GRLO, LECENJE NA AKUTNI SINUSI, LECENJE NA HRONICNI SINUSI MK, LECENJE NA SINUSI, LECENJE NA SINUSI MK, LECENJE NA SINUSI SKOPJE MK, LEK ZA UVO, LEKUVANJE NA AKUTNI SINUSI, LEKUVANJE NA HRONICNI SINUSI, LEKUVANJE NA SINUSI SKOPJE, MIENJE NA USI, MIENJE NA USI VO SKOPJE, MIKROSKOPSKI PREGLED NA UVO MK, ORDINACII ZA UVO NOS I GRLO VO SKOPJE, ORDINACIJA ZA UVO NOS I GRLO, ORDINACIJA ZA UVO NOS I GRLO VO SKOPJE, OSTETUVANJE NA SLUH, OTEZNATO DISENJE NA NOS, OTKRIVANJE NA POLIPI, OTKRIVANJE NA POLIPI SKOPJE, OTKRIVANJE NA POLIPI VO GRLO, OTKRIVANJE NA POLIPI VO GRLO SKOPJE, OTKRIVANJE NA POLIPI VO NOS, OTKRIVANJE NA POLIPI VO NOS SKOPJE, OTORINOLARINGOLOG SKOPJE MK, OTORINOLARINGOLOG VO SKOPJE, OTOSKOPIJA, OTOSKOPIJA MK SKOPJE, PERENJE NA USI MK, PERENJE NA USI SKOPJE MK, POLIPI NA GLASNI ZICI, POLIPI VO GRLO, POLIPI VO NOS, PREGLED NA NOSNA PRAZNINA, PREGLED NA TRET KRAJNIK, PROBLEMI SO GLASNI ZICI, PROBLEMI SO GRLO, PROBLEMI SO NOS, PROBLEMI SO UVO, PROVERKA NA SINUSI, PROVERKA NA SINUSI MK, PROVERKA NA SINUSI SKOPJE, PROVERKA NA SINUSI SKOPJE VO SKOPJE, PROVERKA NA SLUH KAJ DECA, PROVERKA NA SLUH KAJ DECA MK, PROVERKA NA SLUH KAJ DECA SKOPJE, PROVERKA NA TRET KRAJNIK KAJ DECA, PROVERKA NA TRET KRAJNIK KAJ DECA MK, PROVERKA NA TRET KRAJNIK KAJ DECA SKOPJE, SINUS ULTRASOUND AND TREATMENT OF SINUSITIS AND LARYNGITIS MACEDONIA, SINUS ULTRASOUND AND TREATMENT OF SINUSITIS AND LARYNGITIS SKOPJE, SOLUKS LAMPA, SOLUX LAMP - INFRARED TREATMENT MACEDONIA, SOLUX LAMP - INFRARED TREATMENT SKOPJE, SOLUX LAMPA, SOLUX LAMPA SKOPJE MK, TESTIRANJE NA SLUH, TESTIRANJE NA SLUH MK, TESTIRANJE NA SLUH VO SKOPJE, TIMPANOMETRIJA, TIMPANOMETRIJA MK, TREATMENT OF ACUTE AND CHRONIC MIDDLE EAR INFECTIONS MACEDONIA, TREATMENT OF ACUTE AND CHRONIC MIDDLE EAR INFECTIONS SKOPJE, TREATMENT OF SORE THROAT AND LARYNGITIS MACEDONIA, TREATMENT OF SORE THROAT AND LARYNGITIS SKOPJE, TRETMAN NA SINUSI, TRETMAN NA SINUSI SKOPJE, UVO NOS I GRLO, UVO NOS I GRLO SKOPJE, UVO NOS I GRLO SKOPJE MK, UVO NOS I GRLO SKOPJE МК, VOSPALENIE NA SINUSI, VOSPALENIE NA SREDNO UVO, VOSPALENIE NA UVO, VOSPALENIE SINUSI, VOSPALENO GRLO, VOSPALENO UVO, ZATNATO UVO, ZUENJE VO USI, ZUENJE VO USI SKOPJE MK, ZUENJE VO USITE, АРИНГОСКОПИЈА МК, АУДИОМЕТРИЈА, БИОПТРОН ЛАМПА, БОЛЕСТИ НА ГРЛО, БОЛЕСТИ НА НОС, БОЛЕСТИ НА УВО, БОЛЕСТИ НА УВО НОС И ГРЛО, БОЛКА ВО УВОТО, БОЛКИ ВО ГРЛО, БОЛКИ ВО УВО, БОЛКИ ВО УШИ, ВОСПАЛЕНИЕ НА СИНУСИ, ВОСПАЛЕНИЕ НА СРЕДНО УВО, ВОСПАЛЕНИЕ НА УВО, ВОСПАЛЕНИЕ СИНУСИ, ВОСПАЛЕНО ГРЛО, ВОСПАЛЕНО УВО, ДИЈАГНОСТИКА НА СИНУСИ, ДИЈАГНОСТИКА НА СИНУСИ СКОПЈЕ, ЕХО И ТРЕТМАН НА СИНУСИ, ЕХО НА СИНУСИ, ЗАТНАТО УВО, ЗУЕЊЕ ВО УВО, ЗУЕЊЕ ВО УШИ, ЗУЕЊЕ ВО УШИТЕ, ИНФЕКЦИЈА НА ВНАТРЕШНО УВО, ИНФЕКЦИЈА НА СРЕДНО УВО, ИНФЕКЦИЈА НА УВО, ИНХАЛАЦИЈА И АСПИРАЦИЈА, ИСПИРАЊЕ НА УШИ, ИСПИРАЊЕ УШИ, ИСПИТУВАЊЕ НА СЛУХ, ЛАМПА БИОПТРОН, ЛАРИНГИТ, ЛАРИНГОСКОПИЈА, ЛАРИНГОСКОПИЈА ВО СКОПЈЕ, ЛАРИНГОСКОПИЈА МК, ЛАСЕРСКИ ТРЕТМАН НА ЗУЕЊЕ ВО УШИ, ЛАСЕРСКО ТРЕТИРАЊЕ НА УВО НОС И ГРЛО, ЛЕКУВАЊЕ НА АКУТНИ СИНУСИ, ЛЕКУВАЊЕ НА СИНУСИ, ЛЕКУВАЊЕ НА ХРОНИЧНИ СИНУСИ, ЛЕЧЕЊЕ НА АКУТНИ СИНУСИ, ЛЕЧЕЊЕ НА СИНУСИ, ЛЕЧЕЊЕ НА СИНУСИ ВО СКОПЈЕ, ЛЕЧЕЊЕ НА ХРОНИЧНИ СИНУСИ, МИЕЊЕ НА УШИ, МИКРОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД НА УВО, ОРДИНАЦИИ ЗА УВО НОС И ГРЛО ВО СКОПЈЕ, ОРДИНАЦИЈА ЗА УВО НОС И ГРЛО ВО СКОПЈЕ, ОТЕЖНАТО ДИШЕЊЕ НА НОС, ОТКРИВАЊЕ НА ПОЛИПИ, ОТКРИВАЊЕ НА ПОЛИПИ ВО ГРЛО, ОТКРИВАЊЕ НА ПОЛИПИ ВО ГРЛО СКОПЈЕ, ОТКРИВАЊЕ НА ПОЛИПИ ВО НОС, ОТКРИВАЊЕ НА ПОЛИПИ ВО НОС СКОПЈЕ, ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ ВО СКОПЈЕ, ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ МК, ОТОСКОПИЈА, ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХ, ПЕРЕЊЕ НА УШИ, ПОЛИПИ ВО ГРЛО, ПОЛИПИ ВО НОС, ПОЛИПИ НА ГЛАСНИ ЖИЦИ, ПРЕГЛЕД НА НОСНА ПРАЗНИНА, ПРЕГЛЕД НА ТРЕТ КРАЈНИК, ПРОБЛЕМИ СО ГЛАСНИ ЖИЦИ, ПРОБЛЕМИ СО ГРЛО, ПРОБЛЕМИ СО НОС, ПРОБЛЕМИ СО УВО, ПРОВЕРКА НА СИНУСИ, ПРОВЕРКА НА СИНУСИ ВО СКОПЈЕ, ПРОВЕРКА НА СИНУСИ СКОПЈЕ, ПРОВЕРКА НА СЛУХ КАЈ ДЕЦА, ПРОВЕРКА НА СЛУХ КАЈ ДЕЦА СКОПЈЕ, ПРОВЕРКА НА ТРЕТ КРАЈНИК КАЈ ДЕЦА, ПРОВЕРКА НА ТРЕТ КРАЈНИК КАЈ ДЕЦА СКОПЈЕ, СОЛУКС ЛАМПА, ТЕСТИРАЊЕ НА СЛУХ, ТЕСТИРАЊЕ НА СЛУХ ВО СКОПЈЕ, ТИМПАНОМЕТРИЈА, ТРЕТМАН НА СИНУСИ, ТРЕТМАН НА СИНУСИ ВО СКОПЈЕ, УВО НОС И ГРЛО, УВО НОС И ГРЛО СКОПЈЕ МК, ФИБЕРНАЗОСКОПИЈА,
  • image
  • rolplast
  • DERMA GIF
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image