• ane company
  • VICISKI
  • klima komerc
  • STAROGRADSKI
  • SOLUTION D
  • STAR OCEAN AKCIJA 444
  • GEKO

АВТО ШКОЛИ.

Авто школа Селика постои од 1993.

Во текот на нашето долгогодишно работење во нашата авто школа положиле многу кандидати кои што станале успешни возачи.

Успешноста и стручноста на предавачите и инструкторите во оваа авто школа се гледа преку долгогодишното работење и високиот процент на положени кандидати.

Целта на нашата авто школа е да допринесеме зголемување на безбедноста во сообраќајот со добра и квалитетна обука.

Искуството на нашите инструктори ќе ви помогне да станете одлични возачи. Нудиме можност за флексибилно договарање на практичните часови, во зависност од слободното време на кандидатот.

20 ГОДИНИ ИСКУСТВО

-КВАЛИТЕТОТ Е НАША РЕКЛАМА

-БЕСПЛАТНО ВОЗЕЊЕ ВО МЕСЕЦ МАРТ И АПРИЛ

-ГОЛЕМ ИЗБОР НА ВОЗИЛА

-ИСКУСНИ ИНСТРУКТОРИ

- БЕСПЛАТНА ЛИТЕРАТУРА (КНИГИ ОД ОБЛАСТА НА
БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ)

- ОРГАНИЗИРАНО ВАДЕЊЕ ЛЕКАРСКО УВЕРЕНИЕ И
ПРВА ПОМОШ

- ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ

НАЈГОЛЕМ И НАЈРАЗНОВИДЕН ВОЗЕН ПАРК ВО СКОПЈЕ

DZIP TERIOS

FIAT PUNTO

PEZO 206

OPEL KORSA

MATIZ

 

 

 

 

 

 

ОБУКА ЗА Б КАТЕГОРИЈА, ОБУКА ЗА Ц КАТЕГОРИЈА, ОБУКА ЗА А КАТЕГОРИЈА, АВТО ШКОЛА СКОПЈЕ МК, АВТО ШКОЛИ СКОПЈЕ МК, АВТОШКОЛА СКОПЈЕ МК, АВТОШКОЛИ СКОПЈЕ МК, ЧАСОВИ ЗА ВОЗЕЊЕ, ВАДЕЊЕ НА ЛЕКАРСКО УВЕРЕНИЕ, ПОЛАГАЊЕ ПРВА ПОМОШ, ТЕСТОВИ ЗА ВОЗАЧКИ ИСПИТ, ОБУКА ЗА КОЛА АВТОМОБИЛ, ОБУКА ЗА ВОЗЕЊЕ, ОБУКА ЗА КАМИОН, ОБУКА ЗА АВТОБУС, ОБУКА ЗА МОТОР, OBUKA ZA B KATEGORIJA, OBUKA ZA C KATEGORIJA, OBUKA ZA A KATEGORIJA, AVTO SKOLA SKOPJE MK, AVTO SKOLI SKOPJE MK, AVTOSKOLA SKOPJE MK, AVTOSKOLI SKOPJE MK, CASOVI ZA VOZENJE, VADENJE NA LEKARSKO UVERENIE, POLAGANJE PRVA POMOS, TESTOVI ZA VOZACKI ISPIT, OBUKA ZA KOLA AVTOMOBIL, OBUKA ZA VOZENJE, OBUKA ZA KAMION, OBUKA ZA AVTOBUS, OBUKA ZA MOTOR,

AVTO SKOLA SELIKA SKOPJE

АВТО ШКОЛИ.

 

 УЧЕТЕ НА ВОЗИЛА ОД ПРОГРАМАТА НА MERCEDES!!!

 

 

МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ – АВТО ШКОЛА,

ќе Ви ги пружи сите можности и комфор да возите и учите во безбедни и квалитетни автомобили со континуирано внимание и совети од нашите инструктори и предавачи.


Имате можност за избор на квалитетна теоретска и практична настава, како и термини за обука.


Организирано постапка за добивање лекарско уверение,
Можност за плаќање на повеќе рати,
Обука за Б и Д категорија на моторни возила од Програмата на МЕРЦЕДЕС. 

 

Сите возила се климатизирани и со целосна дополнителна опрема. Во цената на обуката се вклучени и предавања од областа на сообраќајните правила и прописи од страна на стручен предавач. Нудиме обука за категорија Б и Д, но и посредуваме за обука и за останатите категории и поткатегории.

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОБУКА ЗА Б КАТЕГОРИЈА (36 ЧАСА МОТО ОБУКА):

Лекарско уверение со старост не повеќе од 18 месеци, Важечка лична карта

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОБУКА ЗА Д КАТЕГОРИЈА (16 ЧАСА МОТО ОБУКА):
Лекарско уверение со старост не повеќе од 18 месеци, Важечка лична карта, Фотокопија од важечка возачка дозвола.

 

 

МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ – ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА
Нашата туристичка агенција е специјализирана за превоз на организирани групи, индивидуални аранжмани и организирање на специфични патувања во соработка со крајните корисници до сите туристички дестинации: Грција, Турција, Италија, Бугарија, Словенија...
Слободно контактирајте со нас за комплетна организација на Вашите еднодневни или повеќедневни екскурзии, како во Македонија, така и надвор од неа, со што ќе добиете безбедност и задоволство при Вашите патувања.

 

 

МАКЕДОНИЈА СООБРАЌАЈ АД СКОПЈЕ
Нашата основна дејност е превоз на патници на редовните меѓународни линии како и услуги во туризмот, со месечно превезени 1600 патници.
Располагаме со возен парк од 7 автобуси за висок туризам, еден минибус и две патнички комбиња кои се со просечна старост од 4 години.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБУКА ЗА Б КАТЕГОРИЈА, ОБУКА ЗА Ц КАТЕГОРИЈА, ОБУКА ЗА А КАТЕГОРИЈА, АВТО ШКОЛА СКОПЈЕ МК, АВТО ШКОЛИ СКОПЈЕ МК, АВТОШКОЛА СКОПЈЕ МК, АВТОШКОЛИ СКОПЈЕ МК, ЧАСОВИ ЗА ВОЗЕЊЕ, ВАДЕЊЕ НА ЛЕКАРСКО УВЕРЕНИЕ, ПОЛАГАЊЕ ПРВА ПОМОШ, ТЕСТОВИ ЗА ВОЗАЧКИ ИСПИТ, ОБУКА ЗА КОЛА АВТОМОБИЛ, ОБУКА ЗА ВОЗЕЊЕ, ОБУКА ЗА КАМИОН, ОБУКА ЗА АВТОБУС, ОБУКА ЗА МОТОР, OBUKA ZA B KATEGORIJA, OBUKA ZA C KATEGORIJA, OBUKA ZA A KATEGORIJA, AVTO SKOLA SKOPJE MK, AVTO SKOLI SKOPJE MK, AVTOSKOLA SKOPJE MK, AVTOSKOLI SKOPJE MK, CASOVI ZA VOZENJE, VADENJE NA LEKARSKO UVERENIE, POLAGANJE PRVA POMOS, TESTOVI ZA VOZACKI ISPIT, OBUKA ZA KOLA AVTOMOBIL, OBUKA ZA VOZENJE, OBUKA ZA KAMION, OBUKA ZA AVTOBUS, OBUKA ZA MOTOR, ОБУКА ЗА Д КАТЕГОРИЈА, OBUKA ZA D KATEGORIJA

AVTO SKOLA MAKEDONIJA SOOBRAЌAJ SKOPJE

АВТО ШКОЛИ

АВТО ШКОЛИ, АВТО ШКОЛА, ЧАСОВИ ЗА ВОЗЕЊЕ, ТЕСТОВИ ЗА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА, ОБУКА ЗА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА,AVTO SKOLI, AVTO SKOLA, CASOVI ZA VOZENJE, TESTOVI ZA VOZACKA DOZVOLA, OBUKA ZA VOZACKA DOZVOLA, AVTO SKOLA SKOPJE MAKEDONIJA, АВТО ШКОЛА СКОПЈЕ МАКЕДОНИЈА,AUTO SKOLA SKOPJE,AUTO SHKOLLA,