http://biznismap.com/mk/lokacija/makedonija/Medicina%20-%20prirodna%20medicina/MEDICINA/STOMATOLOSKI%20ORDINACII.html

СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ 1

Add your listing here

KRUNA МS

Стоматолошки ординации, прегледи и пломбирање на заби, протези, рентген панорамикс, ортодонција... Стоматолошката ординација "Круна МС" е основана во 1990 година во Скопје, а од 1994 е сместена во ГТЦ, кула 2, кат 2.


 Сместена на 120m2, располага со три стоматолошки стола од германскот производител Siemens - Sirona кои се опремени со сите функции потребни за личниот комфор и безбедност на пациентот, како и непречено и професионално работење на докторот.Ефектно дизајнираниот ентериер создава деловна, дискретна и релаксирачк...повеќе >


Address:Кеј 13 Ноември, кула 2/кат 2, Скопје, Македонија

www:      krunams.com.mk

КОНТАКТ ТЕЛ:+389 2 3166 919
КОНТАКТ ТЕЛ 2:+389 2 3166 919
e-mail:
tags:    STOMATOLOG VO SKOPJE, RENGEN PANORAMIKS, РЕНГЕН ПАНОРАМИКС, RENTGEN PANORAMIKS SKOPJE MK, RENDGEN PANORAMIKS SKOPJE MK, РЕНТГЕН ПАНОРАМИКС СКОПЈЕ, РЕНДГЕН ПАНОРАМИКС СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА, ЗАБАР, СТОМАТОЛОГИЈА, STOMATOLOSKI ORDINACII, STOMATOLOGIJA, ZABI, ZABAR, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ МАКЕДОНИЈА, STOMATOLOSKI ORDINACII SKOPJE, STOMATOLOSKI ORDINACII MAKEDONIJA, СТОМАТОЛОГ СКОПЈЕ, СКОПЈЕ СТОМАТОЛОГ, STOMATOLOG SKOPJE, SKOPJE STOMATOLOG, DENTIST IN MACEDONIA SKOPJE, MACEDONIA DENTAL, DENTAL MACEDONIA, DENTAL TOURISM MACEDONIA, DENTIST MACEDONIA SKOPJE, DENTIST IN MACEDONIA, DENTIST MACEDONIA, DENTIST IN MACEDONIA, ESTETSKA STOMATOLOGIJA MK, FIKSNI PROTEZI MK, IMPLANTI SKOPJE MK, ИМПЛАНТИ СКОПЈЕ МК, ZABNA ORDINACIJA SKOPJE MK, STOMATOLOGIJA SKOPJE MK, MOBILNI PROTEZI MK, STOMATOLOSKA ORDINACIJA MK, STOMATOLOSKI ORDINACII, ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА, МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ, СТОМАТОЛОГИЈА МК, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ, ФИКСНИ ПРОТЕЗИ, ORTODONCIJA SKOPJE MK, VADENJE NA TRAJNI MLECNI ZABI SKOPJE MK, PROTETIKA SKOPJE MK, PARCIJALNI I TOTALNI PROTEZI SKOPJE MK, DENTALNA PATOLOGIJA SKOPJE MK, PLOMBIRANJE NA ZABI SKOPJE MK, ESTETSKA STOMATOLOGIJA SKOPJE MK, KORONKI I MOSTOVI SKOPJE MK, ESTETSKI PLOMBI SKOPJE MK, POLIRANJE NA ZABI SKOPJE MK, CISTENJE ZABEN KAMEN SKOPJE MK, ORALNA HIGIENA SKOPJE MK, MOBILNI I FIKSNI PROTEZI SKOPJE MK, ОРТОДОНЦИЈА СКОПЈЕ, ВАДЕЊЕ НА ТРАЈНИ МЛЕЧНИ ЗАБИ СКОПЈЕ, ПРОТЕТИКА СКОПЈЕ, МЕТАЛ-КЕРАМИКА СКОПЈЕ, ПАРЦИЈАЛНИ И ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ, ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ, ПЛОМБИРАЊЕ НА ЗАБИ СКОПЈЕ, ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ, КОРОНКИ И МОСТОВИ СКОПЈЕ, ЕСТЕТСКИ ПЛОМБИ СКОПЈЕ, ПОЛИРАЊЕ НА ЗАБИ СКОПЈЕ, ЧИСТЕЊЕ ЗАБЕН КАМЕН СКОПЈЕ, ОРАЛНА ХИГИЕНА СКОПЈЕ, МОБИЛНИ И ФИКСНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ
CDI Premium МК

 

Стоматолошки ординации, прегледи и пломбирање на заби, протези, рентген панорамикс, ортодонција...


Ц.Д.И.ПРЕМИУМ постои 12 години и сме во наш комплетно опремен и адаптиран простор, кој одговара на сите наши потреби.

Ние сме една од најголемите заботехнички лаборатории во поблиското опкружување,а дефинитивно со најдобра екипа на стручни забни техничари во државата.


УСЛУГИ

Нашата заботехничка лабораторија е водечка во комбинираните изработки, поради искуството, обученос...повеќе >


Address:st.13 juli 1/1, Gevgelija st.Partizanska 23/3, Skopje, Macedonia

www:      premiumlab.com.mk

КОНТАКТ ТЕЛ:+389 34 211133 / 077 652-278
КОНТАКТ ТЕЛ 2:+389 2 3226 - 277
e-mail:
tags:    STOMATOLOG VO SKOPJE, RENGEN PANORAMIKS, РЕНГЕН ПАНОРАМИКС, RENTGEN PANORAMIKS SKOPJE MK, RENDGEN PANORAMIKS SKOPJE MK, РЕНТГЕН ПАНОРАМИКС СКОПЈЕ, РЕНДГЕН ПАНОРАМИКС СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА, ЗАБАР, СТОМАТОЛОГИЈА, STOMATOLOSKI ORDINACII, STOMATOLOGIJA, ZABI, ZABAR, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ МАКЕДОНИЈА, STOMATOLOSKI ORDINACII SKOPJE, STOMATOLOSKI ORDINACII MAKEDONIJA, СТОМАТОЛОГ СКОПЈЕ, СКОПЈЕ СТОМАТОЛОГ, STOMATOLOG SKOPJE, SKOPJE STOMATOLOG, DENTIST IN MACEDONIA SKOPJE, MACEDONIA DENTAL, DENTAL MACEDONIA, DENTAL TOURISM MACEDONIA, DENTIST MACEDONIA SKOPJE, DENTIST IN MACEDONIA, DENTIST MACEDONIA, DENTIST IN MACEDONIA, ESTETSKA STOMATOLOGIJA MK, FIKSNI PROTEZI MK, IMPLANTI SKOPJE MK, ИМПЛАНТИ СКОПЈЕ МК, ZABNA ORDINACIJA SKOPJE MK, STOMATOLOGIJA SKOPJE MK, MOBILNI PROTEZI MK, STOMATOLOSKA ORDINACIJA MK, STOMATOLOSKI ORDINACII, ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА, МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ, СТОМАТОЛОГИЈА МК, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ, ФИКСНИ ПРОТЕЗИ, ORTODONCIJA SKOPJE MK, VADENJE NA TRAJNI MLECNI ZABI SKOPJE MK, PROTETIKA SKOPJE MK, PARCIJALNI I TOTALNI PROTEZI SKOPJE MK, DENTALNA PATOLOGIJA SKOPJE MK, PLOMBIRANJE NA ZABI SKOPJE MK, ESTETSKA STOMATOLOGIJA SKOPJE MK, KORONKI I MOSTOVI SKOPJE MK, ESTETSKI PLOMBI SKOPJE MK, POLIRANJE NA ZABI SKOPJE MK, CISTENJE ZABEN KAMEN SKOPJE MK, ORALNA HIGIENA SKOPJE MK, MOBILNI I FIKSNI PROTEZI SKOPJE MK, ОРТОДОНЦИЈА СКОПЈЕ, ВАДЕЊЕ НА ТРАЈНИ МЛЕЧНИ ЗАБИ СКОПЈЕ, ПРОТЕТИКА СКОПЈЕ, МЕТАЛ-КЕРАМИКА СКОПЈЕ, ПАРЦИЈАЛНИ И ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ, ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ, ПЛОМБИРАЊЕ НА ЗАБИ СКОПЈЕ, ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ, КОРОНКИ И МОСТОВИ СКОПЈЕ, ЕСТЕТСКИ ПЛОМБИ СКОПЈЕ, ПОЛИРАЊЕ НА ЗАБИ СКОПЈЕ, ЧИСТЕЊЕ ЗАБЕН КАМЕН СКОПЈЕ, ОРАЛНА ХИГИЕНА СКОПЈЕ, МОБИЛНИ И ФИКСНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ

СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА,ЗАБАР, СТОМАТОЛОГИЈА, STOMATOLOSKI ORDINACII, STOMATOLOGIJA, ZABI, ZABAR, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ МАКЕДОНИЈА, STOMATOLOSKI ORDINACII SKOPJE, STOMATOLOSKI ORDINACII MAKEDONIJA, СТОМАТОЛОГ СКОПЈЕ, СКОПЈЕ СТОМАТОЛОГ, STOMATOLOG SKOPJE, SKOPJE STOMATOLOG, DENTIST IN MACEDONIA SKOPJE, MACEDONIA DENTAL, DENTAL MACEDONIA, DENTAL TOURISM MACEDONIA, DENTIST MACEDONIA SKOPJE, DENTIST IN MACEDONIA, DENTIST MACEDONIA, STOMATOLOG VO SKOPJE, RENGEN PANORAMIKS, РЕНГЕН ПАНОРАМИКС, RENTGEN PANORAMIKS SKOPJE MK, RENDGEN PANORAMIKS SKOPJE  MK, РЕНТГЕН ПАНОРАМИКС СКОПЈЕ, РЕНДГЕН ПАНОРАМИКС СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА, ЗАБАР, СТОМАТОЛОГИЈА, STOMATOLOSKI ORDINACII, STOMATOLOGIJA, ZABI, ZABAR, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ МАКЕДОНИЈА, STOMATOLOSKI ORDINACII SKOPJE, STOMATOLOSKI ORDINACII MAKEDONIJA, СТОМАТОЛОГ СКОПЈЕ, СКОПЈЕ СТОМАТОЛОГ, STOMATOLOG SKOPJE, SKOPJE STOMATOLOG, DENTIST IN MACEDONIA SKOPJE, MACEDONIA DENTAL, DENTAL MACEDONIA, DENTAL TOURISM MACEDONIA, DENTIST MACEDONIA SKOPJE, DENTIST IN MACEDONIA, DENTIST MACEDONIA, DENTIST IN MACEDONIA, ESTETSKA STOMATOLOGIJA MK, FIKSNI PROTEZI MK, IMPLANTI SKOPJE MK, ИМПЛАНТИ СКОПЈЕ МК, ZABNA ORDINACIJA SKOPJE MK, STOMATOLOGIJA SKOPJE MK, MOBILNI PROTEZI MK, STOMATOLOSKA ORDINACIJA MK, STOMATOLOSKI ORDINACII, ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА, МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ, СТОМАТОЛОГИЈА МК, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ, ФИКСНИ ПРОТЕЗИ, ORTODONCIJA SKOPJE MK, VADENJE NA TRAJNI MLECNI ZABI SKOPJE MK, PROTETIKA SKOPJE MK, PARCIJALNI I TOTALNI PROTEZI SKOPJE MK, DENTALNA PATOLOGIJA SKOPJE MK, PLOMBIRANJE NA ZABI SKOPJE MK, ESTETSKA STOMATOLOGIJA SKOPJE MK, KORONKI I MOSTOVI  SKOPJE MK, ESTETSKI PLOMBI SKOPJE MK, POLIRANJE NA ZABI SKOPJE MK, CISTENJE ZABEN KAMEN  SKOPJE MK, ORALNA HIGIENA SKOPJE MK, MOBILNI I FIKSNI PROTEZI SKOPJE MK, ОРТОДОНЦИЈА СКОПЈЕ, ВАДЕЊЕ НА ТРАЈНИ МЛЕЧНИ ЗАБИ СКОПЈЕ, ПРОТЕТИКА СКОПЈЕ, МЕТАЛ-КЕРАМИКА СКОПЈЕ, ПАРЦИЈАЛНИ И ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ, ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ, ПЛОМБИРАЊЕ НА ЗАБИ СКОПЈЕ, ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА СКОПЈЕ, КОРОНКИ И МОСТОВИ СКОПЈЕ, ЕСТЕТСКИ ПЛОМБИ СКОПЈЕ, ПОЛИРАЊЕ НА ЗАБИ СКОПЈЕ, ЧИСТЕЊЕ ЗАБЕН КАМЕН СКОПЈЕ, ОРАЛНА ХИГИЕНА СКОПЈЕ, МОБИЛНИ И ФИКСНИ ПРОТЕЗИ СКОПЈЕ, ZABARI SKOPJE, ZABARI MAKEDONIJA, ZABARI VO SKOPJE, ZABARI VO MAKEDONIJA, ZABARI SKOPJE, ZABARI MAKEDONIJA, ZABARI VO SKOPJE, ZABARI VO MAKEDONIJA,