http://biznismap.com/mk/lokacija/makedonija/Medicina%20-%20prirodna%20medicina/MEDICINA/STOMATOLOSKI%20ORDINACII.html

СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ

Add your listing here

CDI Premium МК

 

Стоматолошки ординации, прегледи и пломбирање на заби, протези, рентген панорамикс, ортодонција...


Ц.Д.И.ПРЕМИУМ постои 12 години и сме во наш комплетно опремен и адаптиран простор, кој одговара на сите наши потреби.

Ние сме една од најголемите заботехнички лаборатории во поблиското опкружување,а дефинитивно со најдобра екипа на стручни забни техничари во државата.


УСЛУГИ

Нашата заботехничка лабораторија е водечка во комбинираните изработки, поради искуството, обученос...повеќе >


Address:st.13 juli 1/1, Gevgelija st.Partizanska 23/3, Skopje, Macedonia

www:      premiumlab.com.mk

КОНТАКТ ТЕЛ:+389 34 211133 / 077 652-278
КОНТАКТ ТЕЛ 2:+389 2 3226 - 277
e-mail:

СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА,ЗАБАР, СТОМАТОЛОГИЈА, STOMATOLOSKI ORDINACII, STOMATOLOGIJA, ZABI, ZABAR, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ МАКЕДОНИЈА, STOMATOLOSKI ORDINACII SKOPJE, STOMATOLOSKI ORDINACII MAKEDONIJA, СТОМАТОЛОГ СКОПЈЕ, СКОПЈЕ СТОМАТОЛОГ, STOMATOLOG SKOPJE, SKOPJE STOMATOLOG, DENTIST IN MACEDONIA SKOPJE, MACEDONIA DENTAL, DENTAL MACEDONIA, DENTAL TOURISM MACEDONIA, DENTIST MACEDONIA SKOPJE, DENTIST IN MACEDONIA, DENTIST MACEDONIA,